بایگانی برچسب: s

فهرست خودروهای سواری، باری، راهسازی و معدنی مشمول اخذ شناسه کالا

شماره : 60/54422
تاریخ : 1397/02/29

سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان

دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت متبوع در خصوص فهرست تعرفه های خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی، خودروهای تجاری حمل مسافر و حمل بار، موتورسیکلت، ماشین آلات راهسازی و معدنی مشمول اخذ شناسه کالا جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه ارسال می گردد.

دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران

دانلود بخشنامه به همراه لیست پیوستی آن

متن کامل اصلاحیه ضوابط فنی واردات خودرو

شماره 125573 /ت 54803 هـ

تاریخ 9 /10 /1396

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیئت وزیران در جلسه 22 /9 /1396 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متون زیر به عنوان مواد (13)،(14)، (15)، (16)، و (17) به آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو موضوع تصویب نامه شماره 18758 /ت 28817 هـ مورخ10 /4 /1382 و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویب نامه های شماره 247297 /ت 47722 هـ مورخ 15 /12 /1390 و شماره 160253 /ت 53548هـ مورخ 16 /12 /1395 اضافه می شود:

ماده 13- واردات خودرو سواری، با توجه به ماده (4) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان – مصوب 1388 -، منوط به داشتن نمایندگی رسمی و همچنین زیر ساخت‌های لازم و کافی جهت ارایه خدمات پس از فروش و اخذ تأییدیه‌ های لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

تبصره 1- واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی در صورت عقد قرداد ارایه خدمات پس از فروش واردکننده با نمایندگی رسمی بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر است.

تبصره 2- ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با ارزش بیش از (40/000) دلار (CFR) ممنوع است.

تبصره 3- ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از 2500 سی‌سی ممنوع است.

ماده 14- حقوق ورودی و اصلاحات مربوط به ردیف تعرفه‌های خودروهای سواری به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

الف- انواع خودروهای سواری بنزینی و دیزلی

ردیف شماره تعرفه شرح کالا مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی (درصد)
1 8703229087033190 با حجم موتور تا 1500 سی‌سی 55
2 87032319 - 87033219 با حجم موتور 1501 تا 2000 سی‌سی 75
3 87032329 - 87033229 با حجم موتور 2001 تا 2500 سی‌سی 95

ب- انواع خودروهای هیبریدی

ردیف شماره تعرفه شرح کالا مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی (درصد)
1 87034010 اصلاح شرح تعرفه از عدد 2500 به 1500 (بنزین/هیبرید) 25
2 87034020 با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه‌ای احتراقی1501 تا کمتر از 2000 سی‌سی (بنزین/هیبرید) 45
3 87034030 با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه‌ای احتراقی2001 تا کمتر از 2500 سی‌سی (بنزین/هیبرید) 65
4 87034090 سایر - بنزین/هیبرید بیشتر از 2500 سی‌سی بدون پایه برق 100
5 87035010 اصلاح شرح تعرفه از عدد 2500 به 1500 (دیزل/هیبرید) 25
6 87035020 با حجم موتور پیستونی درون سوز تراکمی احتراقی1501 تا کمتر از 2000 سی‌سی (دیزل/هیبرید) 45
7 87035030 با حجم موتور پیستونی درون سوز تراکمی احتراقی2001 تا کمتر از 2500 سی‌سی (دیزل/هیبرید) 65
8 87035090 سایر – دیزل/هیبرید بیشتر از 2500 سی‌سی بدون پایه برق 100
9 87036010 اصلاح شرح تعرفه از عدد 2500 به 1500(بنزین/هیبرید) 15
10 87036020 با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه‌ای احتراقی1501 تا 2000 سی‌سی (بنزین/هیبرید) 35
11 87036030 با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه‌ای احتراقی2001 تا 2500 سی‌سی (بنزین/هیبرید) 55
12 87036090 سایر – بنزین/هیبرید بیشتر از 2500 سی‌سی با پایه برق 95
13 87037010 با اصلاح شرح تعرفه از عدد 2500 به 1500 تراکمی(دیزل/هیبرید) 15
14 87037020 با حجم موتور پیستونی درون نسوز تراکمی - احتراقی1501 تا 2000 سی‌سی (دیزل/هیبرید) 35
15 870370 با حجم موتور پیستونی درون نسوز تراکمی احتراقی2001 تا 2500 سی‌سی (دیزل/هیبرید) 55
16 87037090 سایر - دیزل/هیبرید بیشتر از 2500 سی‌سی با پایه برقی 95

تبصره 1- در موارد استثنایی، ورود و حقوق ورودی خودروهای سواری بنزینی و دیزلی با حجم موتور بالاتر از 2500 سی‌سی توسط هیئت وزیران تعیین خواهد شد و ورود خودروهای سواری هیبریدی با حجم موتور بالاتر از 2500 سی‌سی با تصویب هیئت وزیران مشمول حقوق ورودی مندرج در جدول (ب) می‌باشد.

تبصره 2- واردات خودرو توسط شرکت‌های معتبر خارجی تولیدکننده خودرو در صورت مشارکت در تولید خودرو یا قطعات آن در داخل کشو به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم طرف خارجی و یا سرمایه ‌گذاری مشترک با طرف ایرانی، معادل (20%) ارزش تولیدات داخلی از محل سرمایه‌گذاری فوق به تشخیص وزات صنعت، معدن و تجارت از همان نشان تجاری مجاز خواهد بود و حقوق ورودی آن (80%) حقوق ورودی مندرج در جداول یادشده بعد از تحقق تولید، تعیین می‌گردد.در هر صورت فارغ از شخصیت واردکننده، نمایندگی رسمی مکلف به ارایه دوره ضمانت (گارانتی) و خدمات پس از فروش می‌باشد.

ماده 15- متقاضیان ثبت سفارش علاوه بر رعایت ضوابط فنی واردات خودرو موظف به رعایت ارزش خودرو مصوب کارگروه موضوع تبصره (6) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها – مصوب 1371 – و اعلامی از سوی گمرک ایران می‌باشند. ثبت سفارش خودروهایی که قیمت آنها مغایر با نرخ‌های اعلامی فوق باشد غیرمجاز است و معتبر نمی‌باشد.

ماده 16- واردات خودرو از محل مصوبات خاص با لحاظ معافیت‌های مربوط منوط به رعایت مفاد این آیین‌نامه است.

ماده 17- واردات خودرو به مناطق آزاد تجاری - صنعتی با لحاظ معافیت‌های مربوط منوط به رعایت مفاد این آیین‌نامه است.

اصلاح حقوق ورودی و شرح واردات کالاهای 40 ردیف کتاب تعرفه

شماره هـ52171ت/53965 تاریخ : 3/5/1394

تصویبنامه درخصوص تعيين مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیفهای تعرفه جداول پيوست آیيننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت٬ معدن و تجارت
هيئتوزیران در جلسه 24/4/1394 به پيشنهاد شماره 91064/60 مورخ 16/4/1394 وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیفهای تعرفه جداول پيـوست آیيننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
(شامل 40 ردیف) به شرح جـداول پيوست که تأیيد شده به مهر دفتر هيئت دولت است٬ تعيين میشود.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيری

  ردیف  شماره تعرفه   شرح کالا   مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی (درصد)   مالحظات
 فعلی  پیشنهادی
 1  38249080 - - -غربال مولکولی (مولکوالرسیو) بر پایه زئولیت  4  4  اصلاح شرح ردیف تعرفه
2  72083620  عرض 1500 میلیمتر و باالتر با گریدهای 60X و بالاتر جهت تولید لوله های مورد استفاده در پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی ( بر اساس استاندارد (AP15L)  15  4  اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
3  72083710  عرض 1500 میلیمتر و باالتر با گریدهای 60X و بالاتر جهت تولید لوله های مورد استفاده در پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی ( بر اساس استاندارد (AP15L)  15  4   اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
4  72082700  به ضخامت کمتر از 3 میلیمتر  15 10   اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
5  72083900   به ضخامت کمتر از 3 میلیمتر(نورد گرم)  15 10   اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
6  721090  - سایر  15 -  تفکیک ردیف تعرفه و حذف عدد ستون مجموع حقوق گمرکی سود بازرگانی
7  72109010  - - - ورق های پیش رنگ لوازم خانگی  - 10  ایجاد ردیف تعرفه
8  72109090  - - - سایر - 15  ایجاد ردیف تعرفه
9  72299030  - - - مفتول های ممزوج سرد کشیده،آنیل و فسفاته شده به
صورت کلاف به قطر 2 لغایت 35 میلیمتر
 10  10  اصلاح شرح ردیف تعرفه
10  76129020  - - - قوطی بدون درز آلومینیومی برای انواع نوشابه و نوشیدنی  7  7  اصلاح شرح ردیف تعرفه
11  76129030  ظروف بدون درز برای بسته بندی مواد غذایی  -  7  ایجاد ردیف تعرفه
12  83099020  درب آسان بازشوی آلومینیومی برای قوطی های ردیف 76129020  4  15   اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
13  870422  وزن ناخالص وسیله نقلیه ( g.V.W ) بیش از 5 تن و حداکثر22 تن  15 -  حذف عدد ستون مجموع حقوق گمرکی سود بازرگانی
14  87060010  شاسی موتور دار برای سواری و وانت  20 32  
15  87111010  --- از نوع دو زمانه:  -  -  ایجاد ردیف تعرفه
16  87111011  ---- از نوع هیبریدی  7  4  اصلاح شرح ردیف تعرفه و مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
17  87111012  ---- مخصوص استفاده در پیست و انواع کارتینگ  4  7  اصلاح شرح ردیف تعرفه و مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
18  87111019  ---- سایر  55  55 اصلاح سه خطی شرح تعرفه به چهار خطی
19  87111090  --- سایر:  -  -  تفکیک ردیف
20  87111091  ---- مخصوص استفاده در پیست و کارتینگ  7  7  اصلاح شماره ردیف تعرفه
21  87111092  ---- از نوع هیبریدی  -  4  ایجاد ردیف تعرفه
22  87111099  ---- سایر  55  55  اصلاح شماره ردیف تعرفه و تبدیل سه خطی به چهارخطی
23  87112010  --- از نوع دو زمانه:  - -  تفکیک ردیف تعرفه و حذف عدد ستون مجموع حقوق گمرکی سود بازرگانی
24  87112011  ---- مخصوص استفاده در پیست و کارتینگ  7  7  اصلاح شرح ردیف تعرفه
25  87112091  ---- مخصوص استفاده در پیست و کارتینگ 7  7   اصلاح شرح ردیف تعرفه
26  98870122  با ساخت داخل 14 درصد تا کمتر از 20 درصد به استثناء موتور،گیربکس،اکسل،جعبه فرمان،کولر و لاستیک  15  10   اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
27  98870123  با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30 درصد به استثناء موتور،گیربکس،اکسل،جعبه فرمان،کولر و لاستیک  10  7   اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
28  98870124 با ساخت داخل 30 و بیشتر به استثناء
موتور،گیربکس،اکسل،جعبه فرمان،کولر و لاستیک
 7  4  اصلاح شرح ردیف تعرفه و مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
29  98870125  با ساخت داخل 40 درصد و بیشتر به استثناء
موتور،گیربکس،اکسل،جعبه فرمان،کولر و لاستیک
 4  -  حذف ردیف تعرفه
30  98870432  با ساخت داخل 14 درصد تا کمتر از 30 درصد به استثناء موتور،گیربکس،اکسل،جعبه فرمان،کولر و لاستیک  15  10   اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
31  98870433  با ساخت داخل از 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثناء موتور،گیربکس،اکسل،جعبه فرمان،کولر و لاستیک  10  7   اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
32  98870434  با ساخت داخل 40 درصد و بیشتر به استثناء
موتور،گیربکس،اکسل،جعبه فرمان،کولر و لاستیک
 7  4  اصلاح شرح ردیف تعرفه و مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
33  98870435  با ساخت داخل 50 درصد و بیشتر به استثناء
موتور،گیربکس،اکسل،جعبه فرمان،کولر و لاستیک
 4 0  حذف ردیف تعرفه
34  98870442  با ساخت داخل 14 درصد تا کمتر از 30 درصد به استثناء لاستیک  32  26   اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
35  98870443  با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 50 درصد به استثناء لاستیک  26  20  اصلاح شرح ردیف تعرفه و مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
36  98870444  با ساخت داخل 50 درصد و بیشتر به استثناء لاستیک  20  15  اصلاح شرح ردیف تعرفه و مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
37  98870445  با ساخت داخل 55 درصد و بیشتر به استثناء لاستیک  15  -  حذف ردیف تعرفه
38 98081010  --- با جوهر خمیری (خودکار)  26  15   اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
39  96081020  --- با جوهر مایع (روان نویس)  10  15   اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
40  28416100  پرمنگنات پتاسیم  4  20  بعلت رسیدن به تولید داخل در سال جاری

منبع : روزنامه رسمی 20503 تاریخ 94.05.07 

تعرفه گمرکی بلبرینگ کلاچ اتومبیل

کالای مورد اختلاف عبارتست از۲۵۰۰عدد بلبرینگ کلاچ که طی اظهارنامه کوتاژ ۸۰۰۰۲۳ مورخ ۱۷/۲/۸۰ ذیل شماره ۸۴۸۲۲۰ تعرفه به گمرک نخل تقی اظهار و ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر کالارا ذیل شماره ۸۷۰۸۹۳ تعرفه طبقه بندی نمودند. براساس اعتراض ذینفع پرونده به دفترتعرفه ارسال شد.

رای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی به شماره ۵۸۲۹۵/۸۴۵۰ مورخ ۲۵/۹/۸۲ باتوجه به محتویات پرونده گزارش گمرک ایران مدافعات وکیل صاحب کالا کمیسیون کالای مورد اختلاف (بلبرینگ کلاچ اتومبیل) راذیل ردیف ۸۷۰۸۹۳ تعرفه طبقه بندی مینماید این رای قابل تجدیدنظراست.

تعرفه گمرکی موتورسیکلت

شماره کلاسه: ۷۲۵/۳۶۰۰/۲/۲۴ شماره تعرفه طبق رای: ۸۷۱۱۳۰

مورد اختلاف عبارتست از موتورسیکلت ایژلانتا که ذیل شماره اجزاء‌ و قطعات تعرفه به گمرک بم اظهار و گمرک مذکور کالا را ذیل شماره مذکور تعرفه طبقه بندی و با اعتراض ذینفع مراتب به دفتر تعیین ارزش و تعرفه ارجاع گردید. این دفتر پس از رسیدگی به اظهارنامه با توجه به کاتالوگ مورد اختلاف را با توجه به اسناد عبارتست از : قطعات موتور سیکلت شامل بدنه ،موتور،‌ سیستم هواکش ، کاربراتور ، سیستم اگزوز ، زنجیر ،‌چرخ جلو وعقب و ... با توجه به ارکان اصلی و اساسی دستگاه وارد گردیده و با توجه به قاعده ۲ الف از مجموعه قواعد عمومی کالای وارده دستگاه کامل تشخیص و ذیل شماره ۸۷۱۱۳۰ تعرفه طبقه بندی می نماید. با اعتراض ذینفع مراتب به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله گردید. مبلغ مورد اختلاف بدون احتساب جریمه معادل ۹۸۶۳۰۴۲ ریال می باشد. رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی به شماره ۵۵۵۲۸/۸۹۷۵ مورخ ۷/۲/۸۱ با توجه به محتویات پرنده ،‌گزارش گمرک ایران ،‌ مدافعات صاحب کالا ، ملاحظه اسناد و ظهرنویسی اظهارنامه ، کمیسیون C.K.D موتورسیکلت مورد اختلاف شامل (بدنه ،‌موتور ، کابراتور ،‌چرخ جلو وعقب و ...)‌را براساس قاعده ۲ الف دستگاه کامل و ذیل ردیف ۸۷۱۱۳۰ تعرفه طبقه بندی می نماید. (بدون دریافت جریمه ) این رأی قابل تجدیدنظر است.

تعرفه گمرکی موتور سیلکت بصورت قطعات منقصله C.K.D

شماره کلاسه : ۷۲۵/۱۷۰۴/۴۲

کالای مورد اختلاف :‌قطعات موتور سیکلت طی اظهار نامه کوتاژ ۵۰۷۳۴۰ – ۱۰/۴/۷۶ ذیل ردیف ۲۰/۱۱/۷۸ تعرفه به گمرک بندر عباس اظهار و گمرک مذکور کالا را ذیل ردیف موتور سیکلت کامل تعرفه طبقه بندی و به دنبال اعتراض صاحب کالا پرونده به اداره کل تعیین ارش و تعرفه ارسال و اداره مذکور کالای مورد اختلاف را موتور سیلکت بصورت قطعات منقصله C.K. D با توجه به مفد قاعده ۲ الف از مجموعه قواعد عمومی طبقه بندی نمانکلاتور در ردیف دستگاه کامل تلقی و از نظر قانون خودرو به لحاظ ارتباط موضوع با دفتر واردات است . و ذیل شماره ۸۷۱۱ تعرفه طبقه بندی و به دنبال اعتراض صاحب کالا پرونده با مبلغ ۳۰۸۳۲۳۸۰ ریال اختلاف بدون جریمه به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارسال و کمیسیون مذکور طی صورتجلسه ۵۴۰۸۴/۸۶۰۳- ۹/۵/۷۹ اقدام به صدور رای نمده و کالا را دستگاه کامل میداند این رای قابل تجدید نظر است .