بایگانی برچسب: s

لزوم اخذ مجوز از دفتر صنایع شیمیایی و سلولز برای واردات لنت

شماره : 60/48926
تاریخ : 97/02/22

سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان

به پیوست تصویر نامه شماره 46127/60 مورخ 17/02/1397 معاون محترم امور صنایع درخصوص ثبت سفارش انواع لنت ارسال و به آگاهی میرساند:
ثبت سفارش و واردات انواع لنت با تعرفه های 68132000 ،68138100 ، 68138900 ، 87083011 و 87083019 منوط به اخذ مجوز از دفتر صنایع شیمیایی و سلولز وزارت متبوع میباشد. 175388

دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران

استفاده از تعرفه های فصل 98 قطعات منفصله ماشين آلات راهسازي، خودرو

243929/8/389

بسمه تعالي
ناظرين / مديران كل / مديران محترم گمركات اجرايي
موضوع : استفاده از تعرفه ها ي فصل 98

با سلام و احترام
با عنايت به اينكه ايجاد فصل 98 جدول تعرفه كتاب مقررات صادرات و واردات با عنوان قطعات منفصله ماشين آلات راهسازي، خودرو و ساير ماشين آلات به منظور حمايت از واحد هاي توليدي بوده و اجراي رديف هاي تعرفه اين فصل منوط به ارائه فهرست IPI مورد تاييد وزارت صنعت ، معدن و تجارت و ابلاغ آن از طرف دفتر واردات و مقايسه بر مبناي ارزش CBU ( دستگاه كامل ) مصوب كميته تبصره 6 قانون خودرو و ابلاغ آن از طرف دفتر تعيين ارزش خواهد بود .
لذاخواهشمند است در كليه موارد، اظهار و ترخيص براساس مأخذ رديفهاي تعرفه فصل 98 توسط واحدهاي توليدي ، با رعايت موارد فوق الذكر انجام پذيرد.
به منظورجلوگيري از هر گونه وقفه درعمليات ترخيص وخطوط توليد واحدهاي توليدي ،در صورت عدم ارائه و ابلاغ IPI و ارزشCBU از سوي ذينفع و دفاتر مذكور در زمان ترخيص صرفاً به مدت دو ماه از تاريخ صدور اين دستورالعمل با قطع مرور زمان قانوني و تعيين مهلت زماني جهت ارائه IPI وارزش CBU اقدام و سپس موضوع توسط آن گمرك از دفاتر ذيربط پيگيري شود . رعايت حسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده مديران محترم گمركات اجرايي ميباشد .
محمد رضا نادري

389.8.243929-13901207

ضوابط و مقررات تخفیف سود بازرگانی خودروهای وارداتی و قطعات منفصله ساخت داخل

۵۱/۷۳/۲۷۸۲۸/۹۴/۴۲۳۵۵---------------------۱۳۹۴/۰۳/۱۰  دانلود بخشنامه

کلیه گمرکات
با سلام

پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰/۷۳/۲۱۰۳۸/۷۰۲/۱۲۷۲۹۴/۱۲۷۸۳۶ مورخ ۸۸/۰۶/۰۸ موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۱۲۲/ت۴۲۲۸۱ک مورخ ۸۸/۲/۱ هیات محترم وزیران مبنی بر تخفیف سود بازرگانی خودروهای وارداتی و قطعات منفصله خودروهای ساخت داخل با مصرف کمتر از شش لیتر در یکصد (۱۰۰) کیلومتر مسافت در چرخه برون شهری به شرح مندرج در مصوبه، به پیوست تصویر نامه های شماره ۹۳۴۸۷ مورخ ۹۲/۱۲/۱۹ و ۸۸۷۹۳ مورخ ۹۲/۱۲/۵ سازمان ملی استاندارد و نامه شماره ۹۳/۱۰۰/۱۰/۱۵۶۱ مورخ ۹۳/۰۲/۲۷ ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت ریاست جمهوری در خصوص میزان مصرف سوخت و میزان تخفیف سود بازرگانی کالاهای موصوف ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید بر اساس جدول تنظیمی خودروهای مشمول ذیل با رعایت بخشنامه های پیروی این مرکز و رعایت کامل مقررات صرفا جهت کسر از سود بازرگانی و بر اساس درصد اقدام لازم معمول نمایند.
بدیهی است تصویب نامه مربوط به خودروهای کم مصرف مورد اشاره کماکان دارای اعتبار بوده و ابلاغ بخشنامه های خودروهای کم مصرف نیز همانند گذشته و پس از ابلاغ توسط این مرکز قابل اعمال خواهد بود.

ردیف نام خودرو نام تولید کننده نوع موتور حجم موتور CC

مصرف سوخت در

۱۰۰ کیلومتر برونشهری

میزان تخفیف

گمرکی

۱ CERATO KOUP (A/T)  KIA G4NA  ۱۹۹۹  ۵٫۶  ۸%
۲  CERATO YD (A/D)  KIA G4NA  ۱۹۹۹  ۵٫۶  ۸%
۳  YARIS SEDAN  TOYOTA INZ-FE  ۱۴۹۷  ۵٫۵  ۱۰%
۴  YARIS S DOOR HATCH BACK TOYOTA  INZ-FE  ۱۴۹۷  ۵٫۵  ۱۰%
۵  COUPE 86  TOYOTA  FA20  ۱۹۹۸  ۵٫۷  ۶%
۶  I40(VF) SALOON  HYUNDAI G4NC  ۱۹۹۹  ۵٫۹  ۲%
۷  VOLESTER (FS)  HYUNDAI  G4FG  ۱۵۹۱  ۵٫۸  ۴%
۸  EMGRAND 7 (A/T)  GEELY  JL4G18  ۱۷۹۲  ۵٫۷  ۶%
۹  EMGRAND 7RV (A/T)  GEELY JL4G18  ۱۷۹۲  ۵٫۷ ۶%

 

تعرفه گمرکی بلبرینگ کلاچ اتومبیل

کالای مورد اختلاف عبارتست از۲۵۰۰عدد بلبرینگ کلاچ که طی اظهارنامه کوتاژ ۸۰۰۰۲۳ مورخ ۱۷/۲/۸۰ ذیل شماره ۸۴۸۲۲۰ تعرفه به گمرک نخل تقی اظهار و ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر کالارا ذیل شماره ۸۷۰۸۹۳ تعرفه طبقه بندی نمودند. براساس اعتراض ذینفع پرونده به دفترتعرفه ارسال شد.

رای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی به شماره ۵۸۲۹۵/۸۴۵۰ مورخ ۲۵/۹/۸۲ باتوجه به محتویات پرونده گزارش گمرک ایران مدافعات وکیل صاحب کالا کمیسیون کالای مورد اختلاف (بلبرینگ کلاچ اتومبیل) راذیل ردیف ۸۷۰۸۹۳ تعرفه طبقه بندی مینماید این رای قابل تجدیدنظراست.

شماره تعرفه گمرکی حباب کامل لامپ اتومیبیل فاقد کلاهک فلزی

شماره کلاسه: ۷۲۵/۵۸۶۳/۲۴ شماره تعرفه طبق رای: ۸۵۳۹۹۰

مورد اختلاف عبارتست از حباب کامل بدون کلاهک فلزی که ذیل شماره ۸۵۳۹۹۰ تعرفه به گمرک شهیدرجایی اظهار وگمرک مذکورکالا را ذیل شماره ۸۵۳۹۲۹ تعرفه طبقه بندی و بااعتراض ذینفع مراتب به دفتر تعیین ارزش و تعرفه ارجاع گردید این دفتر پس از بررسی مورد اختلاف را حباب کامل لامپ اتومیبیل فاقد کلاهک فلزی که با توجه به قاعده ۲ الف ذیل شماره ۸۵۳۹۲۹ تعرفه طبقه بندی می نماید . حسب درخواست ذینفع مراتب به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله گردید مبلغ مورد اختلاف بدون احتساب جریمه معادل ۱۱۲۳۹۱۹۴ریال میباشد. رأی کمیسیون به شماره ۵۵۳۹۶/۸۹۳۵-۱۴/۱۱/۸۰ با توجه به محتویات پرونده ، به گزارش گمرک ایران و مدافعات ذینفع ، نامه شماره ۶۰۰۰۱/۹۸۰۰/۴۵-۱۹/۹/۸۰ وزارت صنایع کمیسیون کالای مورد اختلاف (حباب لامپ اتومبیل فاقد کلاهک فلزی ) در ذیل ردیف ۸۵۳۹۹۰ تعرفه طبقه بندی می نماید. این رای قابل تجدید نظر است.

شماره تعرفه گمرکی محركه قفل مركزي درب صندوق عقب

شماره کلاسه: 725/4115/2/24

مورد اختلاف عبارتست از محركه قفل مركزي درب صندوق عقب پژو كه ذيل شماره 850110 تعرفه به گمرك قشم اظهار و گمرك مذكور كالا را ذيل شماره 830120 تعرفه طبقه بندي و به دنبال اعتراض ذينفع مراتب به دفتر تعيين ارزش و تعرفه منعكس گرديد اين اداره با توجه به كاتالوگ و نمونه ارائه شده مورد اختلاف را محركه قفل مركزي پژو 405 كه شامل الكترو موتور به همراه چرخ دنده پلاستيكي و ملحقات واقع در يك محفظه كه بخشي از ملحقات قفل مركزي اتومبيل محسوب ميگردد را ذيل شماره 830160 تعرفه طبقه بندي و به گمرك محل اعلام مينمايد با اعتراض و تقاضاي صاحب كالا مراتب به كميسيون حل اختلاف احاله گرديد.

تعرفه گمرکی شمع اتومبيل

شماره کلاسه: 725/3938/2/24 شماره تعرفه طبق رای:

كالاي مورد اختلاف تعداد 15 نگله قطعات شمع اتومبيل طي اظهارنامه كوتاژ 100076 مورخ 6/5/79 ذيل شماره 851190 تعرفه به گمرك البرز قزوين اظهار و گمرك مذكور كالا را ذيل شماره 851110 تعرفه طبقه بندي و به دنبال اعتراض ذينفع مراتب را از اداره كل تعيين ارزش و تعرفه استعلام مي نمايد. اداره مذكور پس از رسيدگي به اظهارنامه فوق با توجه به كاتالوگ و نمونه و نظريه شماره 127105/725/3938/2/24 مورخ 13/7/79 مورد اختلاف را قسمتهاي اساسي شمع اتومبيل كامل تشخيص و ذيل شماره 851110 تعرفه طبقه بندي و مراتب را به گمرك محل اعلام ميدارد لكن صاحب كالا به تشخيص فوق معترض و تقاضاي ارجاع پرونده به كميسيون حل اختلافات را مي نمايد. ضمنأ مبلغ مورد اختلاف بدون احتساب جريمه معادل 133377399 ريال مي باشد.

ارزش و تعيين رديف تعرفه متفاوت جهت لنت ترمزهاي وارداتي

بسمه تعالي
143882/93/67851/73/339
05/08/1393
گمركات ...........
باسلام و احترام
با توجه به اعتراض برخي شركتهاي توليد لنت ترمز در داخل مبني بر كم اظهاري در ارزش و تعيين رديف تعرفه متفاوت جهت لنت ترمزهاي وارداتي (موضوع فصول 68 و 87 جداول منضم به مقررات صادرات و واردات)، خواهشمند است دستور فرمائيد مسئولين ذيربط در تشخيص و تعيين ارزش و رديف تعرفه كالاي مذكور دقت لازم معمول دارند
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزاد وويژه