ضوابط صادرات عایق رطوبتی

178988/315

ناظرين /مديران كل / مديران محترم گمركات اجرايي مستقل

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه 50597/94/58 مورخ 23/03/94 موضوع ضوابط صدور عايق رطوبتي (ايزوگام و ....) تحت رديف تعرفه شماره 68071010 از محل قير خريداري شده از رينگ صادراتي بورس كالا توسط واحدهاي توليدي تا پايان شهريور سال جاري ، بپيوست تصوير نامه شماره 54913/210/94 مورخ 4/9/94 دفتر مقررات صادرات و اردات سازمان توسعه تجارت ايران ارسال و اعلام ميدارد : صادرات عايق رطوبتي توسط واحدهاي توليدي( از محل قير خريداري شده از رينگ صادراتي بورس ) پس از ارائه گواهي خريد قير(به ميزان استفاده در توليد محصول عايق رطوبتي ) و اصل اسناد منشا تامين مواد اوليه قير عرضه شده در بورس كالا (صادره از شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران و شركتهاي تابعه) و ضميمه نمودن اسناد مذكور به اظهار نامه با رعايت كليه مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع مي باشد .

178988-315