معافیت مالیاتی لوازم اتو آنالایزرها، لوازم ایمونواسی، لوازم هماتولوژی و میکروبیولوژی آنالایزرها

284/96/1237547   دانلود بخشنامه
1396/11/09

کلیه گمرکات اجرایی
به پیوست تصویر نامه های شماره ص/267/3180 مورخ 95/10/26 معاونت مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی بر معافیت مالیات بر ارزش افزوده اقلام مصرفی آزمایشگاه های تشخیص طبی از جمله لوازم اتو آنالایزرها، لوازم ایمونواسی، لوازم هماتولوژی آنالایزرها، لوازم میکروبیولوژی آنالایزرها ارسال می گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید بر اساس بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مفاد مندرج در نامه مورد اشاره و پس از تعیین ماهیت کالا با ارائه اسناد معتبر و کسب نظریه آزمایشگاه و اخذ مجوزهای مربوطه در صورت لزوم و رعایت کامل مقررات اقدام فرمایند.

علی معقولی
مدیرکل مرکز واردات امور مناطق آزاد و ویژه

نمونه برداری و کنترل ادواری کالاهای وارداتی

تاریخ آخرین بروز رسانیچهارشنبه 22 شهریور 1396
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
موضوع: نمونه برداری و کنترل ادواری کالاهای وارداتی
سلام علیکم؛
احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 69880/675 مورخ 26/4/95 این اداره کل در خصوص نمونه برداری و کنترل ادواری کالاهای وارداتی دستور فرمایید گزارش نتایج بازرسی های آن معاونت محترم به صورت فصلی در دو سر فصل کنترل گردآوری و موردی جهت کنترل ترخیص های صورت گرفته در سامانه TTAC و نمونه برداری های تصادفی از محموله های وارداتی به منظور بررسی پاسخ آزمایشات در اسرع وقت به این اداره کل ارسال گردد.
گزارشات ارسالی شامل موارد ذیل باشند
نتایج بازرسی کالاها، انبار و جوابیه آزمایشها و کنترل اطلاعات برچسب ها از جمله برچسب اصالت و سلامت کالا
مستندات ترخیص شامل: انطباق کالا با مجوز، مجوز مصرف، برچسب اصالت، تعهدات، گواهی بهداشت، گواهی فروش آزاد
دکتر جنت مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی و آرایشی و بهداشتی

تعرفه گمرکی فیلتر ولوله‌های پلاستیكی مورد مصرف دراكسیژن تراپی

كالاي مورداختلاف عبارتست از ، تعداد 11پالت انواع فيلتر ولوله‌هاي پلاستيكي مورد مصرف دراكسيژن تراپي كه طي اظهارنامه كوتاژ 1515082-27/11/81 ذيل رديف 902000 تعرفه به گمرك شهريار اظهار و گمرك مربوطه كالا را ذيل شماره‌هاي 3917 و 8421 تعرفه طبقه بندي مينمايد. و حسب اعتراض ذينفع پرونده به دفتر تعرفه ارسال گرديد.

رأي شماره 56967/9360-8/5/82 كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي: باتوجه به محتويات پرونده، گزارش گمرك ايران و مدافعات صاحب كالا، كميسيون كالا را به ترتيب لوله‌هاي خرطومي باملحقات ذيل رديف 391733 و فيلتر ذيل رديف 842139 تعرفه طبقه بندي و آنرا مشمول پرداخت جريمه نميداند. اين رأي قابل تجديدنظراست.رأي شماره 7381/2541-6/12/82 كميسيون تجديدنظر: باتوجه به محتويات پرونده متشكله و استماع مدافعات طرفين ضمن نقض رأي شماره 56967/93960 كميسيون بدوي، كالاي مورد اختلاف را ذيل رديف 901920 تعرفه طبقه بندي مينمايد.

تعرفه گمرکی نخ بخیه جراحی

كالاي مورداختلاف عبارت از نخ جراحي كه طي اظهارنامه كوتاژ 1305854 مورخ 31/2/82 ذيل شماره 300610 تعرفه به گمرك تجاري مهرآباد اظهار و گمرك مذكور كالا را ذيل شماره 3006 با شمول زيرنويس طبقه بندي نمود بدنبال اعتراض ذينفع مراتب از دفتر تعرفه استعلام شد.

رأي كميسيون بدوي به شماره 56793/9332 مورخ 27/3/82 باتوجه به محتويات پرونده، گزارش گمرك ايران، مدافعات صاحب كالا كميسيون كالاي مورد اختلاف (نخ بخيه جراحي مجهز به سوزن استريل را ذيل رديف 300610 تعرفه طبقه بندي و نوع ويكريل تك سوزن را مشمول زيرنويس رديف تعرفه ميداند اين رأي قابل تجديدنظراست. صاحب كالا طبق ماده 51 قانون امورگمركي به رأي فوق معترض و تقاضاي ارجاع پرونده به كميسيون تجديدنظر را نموده است. رأي كميسيون تجديد نظر به شماره 7303/2537 مورخ 8/11/82 باتوجه به مدافعات صاحب كالا و نظرات سازمان جهاني گمرك و بانك اطلاعاتي آن در خصوص سوزن با نخ جراحي كميسيون تجديدنظر ضمن فسخ رأي كميسيون رسيدگي به اختلافت گمركي كالاي مورد اختلاف را در رديف 901839 تعرفه طبقه بندي مينمايد.

تعرفه گمرکی دستكش معاينه

كالاي مورد اختلاف عبارتست از : تعداد 2600 كارتن دستكش معاينه كه طي اظهارنامه كوتاژ 1006598 مورخ 82 ذيل رديف 401511 تعرفه به گمرك شهريار اظهار و اداره كل بازبيني كالا را ذيل شماره 401519 تعرفه طبقه بندي و بدنبال اعتراض ذينفع مراتب از دفتر تعرفه استعلام گرديد.

رأي شماره 58604/8516-13/2/83 كميسيون رسيدگي باختلافات گمركي : باتوجه به محتويات پرونده و مدافعات صاحب كالا، كميسيون كالا را ذيل رديف 401519 تعرفه طبقه بندي و آنرا مشمول پرداخت جريمه نمي داند. اين رأي قابل تجديدنظراست.