بایگانی برچسب: s

لیست کالاهای عدم نیاز به اخذ مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی

کالاهای زیر تجهیزاتی هستند که برای واردات و ترخیص آنها نیاز به اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو نمی باشد.

١ کیسه یا کمپرسور گرما/سرما
٢ بالش طبی
٣ دستگاه دوخت حرارتی (sealer package)
۴ دستگاه الصاق لیبل بر روی پک استریل
۵ سیلندر و مخزن گاز طبی
۶ کارتریج و آمپول اتیلن اکساید
٧ دوزیمتری (بجز رادیوتراپی)
٨ البسه غیراستریل
٩ کاور گچ
١٠ سیستم های PACS و HIS
١١ صفحه نمایش با گرید پزشکی، رکوردر و پرینتر
١٢ وسایل تست وکالیبراسیون تجهیزات پزشکی
١٣ محافظ های سربی (شیشه، روپوش، عینک...)
١۴ فانتوم ها (بجز رادیوتراپی)
١۵ گازهای دستگاه پزشکی (گاز لیزر اگزایمر، هلیم MRI (...
١۶ نگاتوسکوپ
١٧ چارت پروژکتور
١٨ انواع کاغذهای ترمال پرینتر
١٩ ترالی حمل دستگاه
٢٠ آئینه پیشانی
٢١ چشم بند نوزاد
Prism bar ٢٢
٢٣ تریال فریم/ لنز
٢۴ شیردوش
٢۵ زیرانداز بیمار
٢۶ آبسلانگ
٢٧ چکش معاینه
٢٨ کمد نگهداری آندوسکوپی
٢٩ لگن شوی بیمار
٣٠ ضد عفونی کننده مه پاش
٣١ ترازوی بیمار
٣٢ قدسنج بیمار
٣٣ سیستم احضار پرستار
٣۴ تخته انتقال بیمار، کراچ، عصا، واکر
٣۵ تصفیه و ضدعفونی کننده هوا و محیط
٣۶ دستگاه تصفیه کننده آب
٣٧ ولو باکس گازهای طبی
٣٨ سیفتی باکس
٣٩ فیلم و کاغذ بسته بندی
۴٠ برس اسکراب
۴١ توالت همراه

جدول مجوزهاي موضوع بخشنامه منتهي به سريال 514 مورخ 13/12/93

بسمه تعالي

36572/94/113/73/40
03/03/1394

كليه گمركات اجرايي

باسلام و احترام
نظر به مكاتبات و برقراري تماس هاي فراوان به دليل وجود ابهام در خصوص نحوه استفاده از جدول مجوزهاي مورد نياز جهت ترخيص كالاها به آگاهي مي رساند، جدول مجوزهاي موضوع بخشنامه منتهي به سريال 514 مورخ 13/12/93 صرفا جهت سهولت و تسريع در دسترسي به ليست مجوزها بوده و به معناي عدم مراجعه به بخشنامه هاي مرتبط، مندرجات ذيل فصول و جداول ضميمه كتاب مقررات صادرات و واردات نمي باشد. همچنين جدول ارسالي بر اساس اعلام سازمان هاي هم جوار و كتاب مورد اشاره تنظيم شده و همانگونه كه ملاحظه مي شود اغلب رديف هاي تعرفه كلي يا ساير مي باشد كه ممكن است در بر گيرنده كالاهاي بسياري باشد، از اين رو مراجعه به توضيحات مندرجات ذيل فصول و جداول ضميمه و همچنين متن نامه هاي پيوست شده به بخشنامه هاي ارسالي و نيز اخذ نظر آزمايشگاه در خصوص نوع جنس و كاربرد كالاي وارده جهت تصميم گيري در خصوص نياز يا عدم نياز به اخذ مجوز سازمان مربوطه الزامي مي باشد. لذا ضمن ارسال فايل بروز شده جدول مجوزها، خواهشمند است دستور فرماييد قبل از هرگونه مكاتبه و برقراري ارتباط با اين مركز نسبت به بررسي جامع به شرح پيشگفت اقدام نمايند.
همچنين اين مركز در خصوص اصلاح مواردي كه اعلام اشتباه آن پس از بررسي همه جانبه توسط گمرك مربوطه محرز شده باشد، اقدام مي نمايد.
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزاد و ويژه

خدمات پس از فروش مجوز استاندارد، محیط زیست شرط واردات کامیون با عمر کمتر از سه سال

بسمه تعالي

225835/208851/702/73/509
20/11/1392

كليه گمركات اجرايي كشور

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه شماره 51793/92/17592/702/73/110 مورخ 22/3/92 موضوع آئين نامه اجرايي بند (ه) ماده 163 قانون برنامه پنجم توسعه، به پيوست تصوير نامه شماره 41130/210/92 مورخ 24/10/92 و نامه شماره 44937/210/92 مورخ 14/11/92 اداره كل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران ارسال مي گردد. خواهشمند است دستور فرمائيد بر اساس مفاد نامه پيروي و پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و مطابقت كامل آن با مشخصات كاميون هاي وارداتي (با عمر كمتر از سه سال اعم از نو و كار كرده) و رعايت كامل مقررات در هر مورد پس از ابلاغ توسط اين مركز اقدام لازم معمول نمايند. بديهي است اين بخشنامه براي گمركات اختصاصي ترخيص خودرو بوده و براي ساير گمركات جهت اطلاع بوده و استفاده از تسهيلات مورد نظر نيزصرفا براي شركتهاي حمل ونقل جاده اي ايراني بوده و در هر مورد با هماهنگي و ابلاغ اين مركز وبا رعايت كامل مفاد بخشنامه پيروي مورد اشاره قابل اجرا مي باشد.
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزاد وويژه

509-1 509-2

مدارک و مقررات برگشت عابرین غیرمجاز ایرانی

يکي ديگر از بخشنامه هايي که به منظور فراهم ساختن تسهيلات بيشتر براي مسافرت ايرانيان مقيم خارج از کشور به نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شده است بخشنامه مربوط به صدور مجوز خروج از کشور عابرين غير مجاز مي باشد. بر اساس اين بخشنامه کليه ايرانياني که بطور غير قانوني از ايران خارج شده اند (به استثناي افرادي که مدعي خصوصي و يا عمومي دارند) مي توانند پس از اخذ مجوز لازم به ايران مسافرت و خارج شوند. چنانچه متقاضي مدعي خصوصي و يا عمومي داشته باشد حل و رفع شکايت مدعيان به عهده شخص متقاضي بوده و نمايندگي مسئوليتي در اين زمينه ندارد.

( فرم شماره 12 - فرم شماره 13 )

  1. اصل شناسنامه جديد و يک نسخه تصوير تمام صفحات
  2. ارائه اصل گواهي يا مدرک خارجي مبتني بر مدت اقامت متقاضي در خارج از کشور
  3. تکميل تقاضا نامه (فرم شماره 12)
  4. پرسشنامه ملصق به عکس متقاضي مخصوص عابرين غير مجاز (فرم شماره 13)
  5. اصل قبض بانکي پرداخت هزينه استعلام به حساب نمايندگي
  6. اصل قبض بانکي واريز مبلغ 50 دلار بابت جريمه خروج غير مجاز به حساب نمايندگي (اگر تاريخ خروج غير مجاز متقاضي از کشور کمتر از 5 سال باشد)

"توضيحات مهم"

  • مأمور کنسولي پس از دريافت و بررسي مدارک، به منظور رفع مشکل غير مجاز متقاضي و اخذ مجوز لازم نسبت به ارسال آنها به اداره سجّلات و احوال شخصيه وزارت امور خارجه ايران اقدام خواهد نمود.
  • پس از وصول پاسخ مثبت وزارت امور خارجه، نمايندگي نسبت به صدور گذرنامه با درج شماره و تاريخ 96/722/2000/م مورخ 24/12/78 در محل تاريخ و مرز آخرين خروج از کشور اقدام خواهد نمود.
  • در صورتي که عابر غير مجاز به هر دليلي (مانند اخذ اقامت ، ازدواج و ...) درخواست صدور گذرنامه قبل از وصول پاسخ مثبت مرکز را داشته باشد مأمور کنسولي پس از اخذ درخواست کتبي متقاضي، نسبت به صدور گذرنامه بدون درج شماره و تاريخ مورد اشاره در بند قبل، قسمت مربوط به آخرين تاريخ و مرز خروج از کشور اقدام خواهد نمود.
  • دارنده گذرنامه پس از اطلاع از وصول پاسخ مثبت مرکز از طريق تماس با بخش کنسولي نمايندگي، ضمن مراجعه درخواست درج شماره و تاريخ مورد اشاره در بند دوم در گذرنامه را مي نمايد.