بایگانی برچسب: s

لزوم اخذ مجوز جهت صادرات کلیه انواع دارو و مواداولیه دارو

پیرو بخشنامه شماره 51878‏/96‏/91 مورخ 13‏/2‏/96 موضوع شرایط صادرات داروهای انسانی، به پیوست تصویر نامه شماره 292091‏/60 مورخ 13‏/11‏/97 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت و نامه شماره 98806‏/655 مورخ 29‏/10‏/97 سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی ارسال واعلام می دارد:

صادرات و خروج کلیه داروهای ساخته شده و مواد اولیه دارویی منوط به کسب مجوز از اداره کل امور دارو ومواد تحت کنترل سازمان غذاو دارو بوده و صادرات کالاهای موصوف بدون اخذ مجوز اشاره شده ممنوع میباشد.

ادامه‌ی خواندن

اعلام ضوابط صدور كالاهاي مشمول محدوديت وممنوعيت هاي صادراتي ازمحل مصوبه شماره 89843 شوراي اقتصاد

150064/258

ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه رديف 532مورخ 25/12/93 درخصوص اعلام ضوابط صدور كالاهاي مشمول محدوديت و ممنوعيت هاي صادراتي ازمحل مصوبه شماره 89843- 29/7/93 شوراي اقتصاد به پيوست تصويرنامه شماره 43307/210/94مورخ 11/7/94 دفترمقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ايران منضم به تصويرنامه شماره 148116/60مورخ 5/7/94 دفتر امورصنايع معدني وزارت متبوع ارسال واعلام مي دارد :
كد تعرفه صحيح كالاي مندرج در رديف 24 جدول اقلام عوارضي ضميمه بخشنامه فوق الذكر مبني بر وضع عوارض بميزان 35درصد ارزش كالا صرفأ براي سولفور موليبدن 28309090 مي باشد .
خواهشمند است دستور فرماييد ضمن اقدام ،مراتب را به كليه واحدها و گمركات اجرايي تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.

150064-258

ضوابط و مقررات صادرات گياهان دارويي، صنعتي و عطري در سال 94

94813/170

ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل
موضوع: ضوابط صادرات گياهان دارويي، صنعتي و عطري در سال 94
باسلام و احترام،
به پيوست تصوير نامه شماره 27646/210/94 مورخ 7/5/94 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت منضم به نامه شماره 746/501/94مورخ 8/4/94 قائم مقام محترم وزيرجهاد كشاورزي موضوع اعلام ضوابط صادرات گياهان دارويي ، صنعتي و عطري درسال 1394 ارسال و اعلام مي دارد:
1- اقلام غير مجازبراي صادرات (ممنوعه ): شامل اقلام مندرج در بند 1 (نامه پيوستي صدرالذكربشماره 746/501/94مورخ 8/4/94) با توجه به اينكه گونه هاي مزبور جزو گونه هاي تهديد شونده ، در حال انقراض و ذخائر ژنتيكي كشور محسوب ميگردد صادرات آنها مطلقا ممنوع مي باشد .
تبصره؛ صادرات سقز سنواتي (قبل ازسال 1391 ) كه داراي اصل گواهي حمل وفيش پرداختي بهره مالكانه مورد تأييد اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري مبدأ باشند بااخذ مجوزوزارت جهاد كشاورزي بلامانع است .
2- اقلام مجاز مشروط : به غير از گونه هاي ممنوعه ( موضوع بند ا نامه فوق الذكر) صادرات اقلام مزبور مستلزم اخذ مجوز از وزارت جهاد كشاورزي مي باشد.
لازم به ذكر است بر اساس مندرجات ذيل يادداشت فصلهاي 6 و7جدول ضميمه قانون مقررات صادرات و واردات صدور بذر و نهال در مقياس تجاري منوط به اخذ گواهي از موسسه تحقيقات ثبت و بذر و نهال و با رعايت مقررات قرنطينه مي باشد.
متذكر ميشودبراساس بخشنامه رديف 58 مورخ 3/2/85 و رديف 274 مورخ 9/10/88 صادرات پياز زعفران ممنوع مي باشد.
خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن اقدام لازم مراتب را مطابق بخشنامه رديف 51 مورخ 20/11/85 به كليه
گمركات و واحدهاي تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول نمايند.

رونوشت :

1- جناب آقاي نادري معاون محترم فني وامورگمركي جهت استحضار
2- رونوشت : جناب آقاي باغ عنايت مدير كل محترم حوزه رياست كل و روابط عمومي جهت استحضار مقام محترم رياست كل
3- جناب آقاي حسيني مديركل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ايران جهت آگاهي
4- جناب آقاي دكتر مدرسي مديركل محترم دفتر ساماندهي وتوسعه تجارت وزارت جهاد كشاورزي جهت آگاهيرونوشت :

1- جناب آقاي نادري معاون محترم فني وامورگمركي جهت استحضار
2- رونوشت : جناب آقاي باغ عنايت مدير كل محترم حوزه رياست كل و روابط عمومي جهت استحضار مقام محترم رياست كل
3- جناب آقاي حسيني مديركل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ايران جهت آگاهي
4- جناب آقاي دكتر مدرسي مديركل محترم دفتر ساماندهي وتوسعه تجارت وزارت جهاد كشاورزي جهت آگاهيرونوشت :

1- جناب آقاي نادري معاون محترم فني وامورگمركي جهت استحضار
2- رونوشت : جناب آقاي باغ عنايت مدير كل محترم حوزه رياست كل و روابط عمومي جهت استحضار مقام محترم رياست كل
3- جناب آقاي حسيني مديركل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ايران جهت آگاهي
4- جناب آقاي دكتر مدرسي مديركل محترم دفتر ساماندهي وتوسعه تجارت وزارت جهاد كشاورزي جهت آگاهي

گیاهان دارویی

گیاهان دارویی

ضوابط صادرات کالا در سال 1393

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران

شماره بخشنامه : 93/210/6652  تاریخ : 93/02/14

جناب آقای علیدوستی

مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ایران

با سلام

بازگشت به نامه شماره 93/6320 مورخ 93/01/23  به اطلاع می رساند :

1- کلیه اقلام و محصولاتی که در بخشنامه شماره 92/100/775 مورخ 92/06/27  مشمول ممنوعیت و محدودیت در صادرات و یا اخذ مابه التفاوت ارز مرجع و یا مبادله ای می باشند با رعایت مفاد بند 2 مصوبه شماره 47898 ت /134268 مورخ 91/07/08 هیات وزیران قابلیت صادرات دارند.

تبصره: برای صادرات اقلام کشاورزی بخشنامه های شماره 92/210/51876 مورخ 92/12/14  وشماره  92/210/1906 تاریخ 93/01/23 و شماره 93/210/2666 مورخ 93/01/25 کماکان ملاک عمل خواهد بود.

2- کلیه اقلامی که مشمول عوارض صادراتی بوده اند با رعایت مصوبات نافذ دولت مشمول اخذ عوارض صارداتی می گردند. (تصویر پیوست)

3- اقلامی که در حال حاضر مشمول اخذ عوارض صادراتی بوده اما وصول آن متکی به مصوبه دولت نیست تا اطلاع بعدی با اخذ تعهد قابل صدور است.

4- محدودیتهای اعلام شده در رابطه با اقلام مشمول تنظیم بازار به شرح زیر همچنان به قوت خود باقی است.

الف) محصولات پتروشیمی شامل :

1- PVC 2- BG grade 3- TG Grade 4- PE
5- PP 6- PBR 7- EPS 8- ABS
9- LAB 10- DOP 11- SBR 12- مونو اتانول آمین و تری اتانول آمین
13- بنزن 14- کریستال ملامین 15- اسید سولفونیک 16- LMP (واکس)

ب ) محصولات فولادی ، مس و آلومینیوم شامل :

1- انواع ورق فولادی 2- میلگرد آجدار 3- تیرآهن مقاطع H, I 4- اسلب، بیلت و بلوم
5- شمش فولادی 6- مس کاتد 7- مفتول مسی 8- شمش آلومینیوم

یادآور می شود طی رونوشت این بخشنامه از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان درخواست گردیده تا با توجه به عدم تخصیص ارز مرجع در حال حاضر برای واردات ، چنانچه صادرات کالاهایی لازم به تجویز آن سازمان می باشد مراتب را اعلام نمایند.

این بخشنامه جایگزین بخشنامه  شماره 92/100/775 مورخ 92/06/27  می گردد.

دریافت بخشنامه 

اعلام فهرست اقلام صادراتي مشمول ممنوعيت مجوز يا عوارض صادراتي

34446/84

ناظرين محترم گمركات اجرايي
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل

باسلام و احترام
پيروبخشنامه رديف 301مورخ 1/7/92(تصاويرپيوست)و بخشنامه هاي تكميلي درخصوص اعلام فهرست اقلام صادارتي مشمول ممنوعيت ،مجوزياعوارض صادراتي ؛بپيوست تصوير نامه شماره 6652/210/93مورخ 14/2/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران باضمائم مربوطه منضم به جوابيه استعلام شماره 8138/210/93مورخ 21/2/93دفترمذكوروپيوستهاي آن ارسال واعلام مي دارد:
1. درخصوص بند 1 نامه شماره 6652/210/93مورخ 14/2/93 باتوجه به توضيحات مندرج دراستعلام يادشده درصورت وصول فهرست اقلام مشمول مصوبه مندرج دربند يادشده ازسوي سازمان حمايت ازمصرف كنندگان وتوليدكنندگان متعاقبا اعلام خواهدشد.
2. درخصوص بند 2نامه 6652/210/93مورخ 14/2/93 مبني براعلام فهرست اقلام صادراتي مشمول عوارض طبق ليست 14گانه مندرج در جداول ضميمه نامه يادشده ملاك مي باشد.
 تبصره:باتوجه به اينكه وفق بند 6جوابيه شماره8138/210/93مورخ 21/2/93 به استناد رأي شماره 774ديوان عدالت اداري مندرج درروزنامه رسمي مورخ 5/12/92 مفادمصوبه شماره 97378مورخ 16/6/87 (مذكوردررديف 8جدول 14قلم )ابطال شده است لذا وفق بند 11جدول يادشده عوارض صادراتي براي آهن قراضه وضايعات فلزي به هرشكل ونيزشمش حاصل ازقراضه كليه فلزات به ميزان 70 درصد مي باشد.
3. درخصوص اقلامي كه صادرات آنها طبق اعلام وزارت جهادكشاورزي مطابق بخشنامه رديف 559مورخ 21/12/92وبخشنامه هاي پيروي آن آزاد مي باشد ليكن نام آن كالا جز ء فهرست اقلام 14گانه مندرج دربند 2 نامه نيز ذكر شده است صدور آنها با پرداخت عوارض مربوطه بدون نيازبه مجوز صادراتي امكانپذيرمي باشد.
4. باتوجه به اينكه ورق فولادي ،تيرآهن ،ميلگردو...مشمول اقلام تنظيم بازاراست لذا صادرات آنها مطابق بخشنامه رديف 499مورخ 14/11/92 تاپايان خردادماه سال جاري آزاد مي باشد.
5. صدورمانده سهميه هاي محصولات پتروشيمي در شش ماهه دوم سال 92 وهمچنين سهميه شش ماهه اول سال جاري پس از اعلام ازطريق اين دفتر امكانپذير خواهدبود.
6. صادرات زغال قالبي صنعتي تهيه شده ازخاك وآخال زغال (زغال صنعتي يا بريكت) مشمول ممنوعيت ،عوارض يا مجوز نبوده وصادرات آن بارعايت سايرمقررات آزاد مي باشد.
7. صادرات شيرخشك اطفال ،پيش سازهاي موادمخدروروانگردان ،داروها وموادتحت كنترل مندرج درضميمه كتاب مقررات صادرات وواردات پس از مجوزسازمان غذاوداروي وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي ،دفترمقررات صادرات وواردات وابلاغ ازاين دفتر امكانپذير است.
8. صادرات كود شيميايي اوره وفق بخشنامه رديف 496مورخ 13/11/92كماكان توسط واحدهاي توليدي پتروشيمي بامجوزشركت ملي صنايع پتروشيمي ايران بصورت ابلاغ مستقيم به گمركات اجرايي امكانپذيراست.
9. صادرات 8قلم كود هاي شيميايي مندرج دربخشنامه رديف 127مورخ 1/4/89 مطابق با شرايط مندرج دربخشنامه كماكان منوط به مجوزدفترمقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ايران مي باشد.
خواهشمنداست دستورفرماييد مراتب رابه واحدهاوگمركات تابعه ابلاغ وبرحسن اجراي آن نظارت مستمرمعمول دارند.

حسن عليدوستي
مدير كل دفترصادرات

صادرات شمش و محصولات فولادی نیاز به مجوز ندارد

بسمه تعالي
222412/499
ناظرين / مديران كل / مديران محترم گمركات اجرايي مستقل

باسلام و احترام،
پيرو بخشنامه رديف 301مورخ 1/7/92موضوع اقلام مشمول ممنوعيت ،مجوز و عوارض صادراتي ، بپيوست تصوير نامه شماره43956/210/92مورخ 9/11/92دفترمحترم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران منضم به تصوير نامه شماره 238682/60مورخ 8/11/92برنامه ريزي تأمين ،توزيع وتنظيم بازارمعاونت محترم توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت ،معدن وتجارت ارسال واعلام مي دارد:

اززمان ابلاغ اين بخشنامه ؛صادرات انواع شمش ومحصولات فولادي ازسوي كليه فعالان اقتصادي ،واحدهاي توليدي وشركتهاي خدمات فني ومهندسي بدون محدوديت درميزان و نوع تا مهلت زماني پايان خردادماه  سال 1393 با رعايت سايرمقررات و ضوابط مربوطه بدون اخذ مجوزصادراتي بلامانع مي باشد.

مقتضي است با رعايت ساير تشريفات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و وفق دستور العمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85مراتب را به كليه واحدها و گمركات اجرايي تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.

حسن عليدوستي
مدير كل دفترصادرات

صادرات شمش و محصولات فولادی نیاز به مجوز ندارد

صادرات شمش و محصولات فولادی نیاز به مجوز ندارد