بایگانی برچسب: s

رفع ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 47 ردیف تعرفه گمرکی

342/97/1379050
1397/11/09

کلیه گمرکات اجرایی
به پیوست تصویر نامه شماره 60/261453 مورخ 1397/10/10 اداره کل مقررات صادرات و واردات عنوان سازمان صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 60/181534 مورخ 1397/7/9 وزیر محترم وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع رفع ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 47 ردیف تعرفه به شرح فهرست پیوست و تغییر آن از گروه چهارم به سوم گروه کالایی جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد. ادامه‌ی خواندن

شماره تعرفه گمرکی رول نبوک

شماره کلاسه: ۷۲۵/۳۴۲۹/۲/۲۴ شماره تعرفه طبق رای: ۵۶۰۳۱۴

مورد اختلاف عبارتست از رول نبوک که طی اظهارنامه های کوتاژ ۲۰۰۷۰۱ و ۲۰۰۶۵۹ مورخ ۲۸/۱۰/۷۸ ذیل شماره ۳۹۲۱۱۳ تعرفه به گمرک سیرجان اظهار و اداره کل بازبینی کالا را ذیل شماره ۵۶۰۳ تعرفه طبقه بندی و به دنبال اعتراض ذینفع مراتب را از دفتر کل ارزش وتعرفه استعلام می نماید دفتر تعرفه پس از رسیدگی و با توجه به نظریه شماره ۶۸۱۵ مورخ ۲۴/۳/۷۹ آزمایشگاه اداره کل استاندارد تهران مورد اختلاف را ورق تهیه از یک لایه منسوج الیاف ترکیبی پی استر آغشته به مواد رزینی مطبق شده با یک لایه پلاستیکی اسفنجی پلی کلرووینیل که در سطح دارای لایه نازکی از مواد PU می باشد وزن مترمربع نمونه کوتاژ ۲۰۰۷۰۱ حدود ۷۵۰ گمرک ونمونه دیگر ۸۲۰ گرم می باشد درصد وزنی منسوج نبافته بیش از پلاستیک است نمونه ها در تهیه و ساخت کیف و کفش کاربرد دارد تشخیص وذیل شماره ۵۶۰۳۱۴ تعرفه طبقه بندی و به دنبال اعتراض ذینفع مراتب به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارسال گردید . مبلغ مورد اختلاف بدون احتساب جریمه معادل ۸۸۴۵۳۸۸۷ ریال می باشد.

تعرفه گمرکی چرم مصنوعی

كالاي مورد اختلاف تعداد 283 رول چرم نم دار را به موجب اظهار نامه كوتاژ 600861 مورخ 24/1/77 ذيل شماره 90/3921 تعرفه به گمرك بندرعباس اظهار و گمرك محل كالا را ذيل شماره 590320 تعرفه طبقه بندي و براساس اعتراض ذينفع مراتب از اداره كل تعيين ارزش و تعرفه استعلام گرديد وآن اداره كالا را سه نمونه منسوج قهوه اي ، سرمه اي و مشكي ، تارو پودي تهيه شده از مخلوط الياف سلولز و پلي استر كه از يك طرف به وسيله pu پوشانده شده است . وزن متر مربع نمونه ها به ترتيب 5/6471/483 گرم ميباشد و ذيل شماره 590320 تعرفه طبقه بندي مينمايد حسب اعتراض صاحب كالا پرونده به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي احاليه ميگردد مبلغ مورد اختلاف 50354519 ريال اعلام شده است .