بایگانی برچسب: s

دقت در انجام تشریفات صادرات قارچ ترافل (قارچهای دنبلان) اظهارشده تحت عنوان سیب زمینی

شماره: 344/1397811 تاریخ 97/11/13

گمرکات اجرایی

به پیوست تصویر نامه شماره 6106‏/504‏/97 مورخ 25‏/10‏/97 دفتر توسعه صادرات معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ارسال می گردد. با توجه تشابه ظاهری سیب زمینی با قارچ ترافل (قارچ های دنبلان) که صدور آن منوط به مجوز وزارت جهاد کشاورزی میباشد، ادامه‌ی خواندن

رفع ممنوعیت واردات دانه آفتابگردان آجیلی با کد تعرفه 12060090 با ارز ثانویه

60/280534
1397/10/10

سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان

با سلام
پیرو نامه شماره 60/104413 مورخ 1397/04/25 به پیوست تصویر نامه شماره 020/21029 مورخ 1397/10/25 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص رفع ممنوعیت واردات دانه آفتابگردان با کد تعرفه 12060090 با تامین ارز از محل بازار ثانویه ارسال می گردد.

لازم به ذکر است واردات دانه آفتابگردان روغنی با کد تعرفه 12060010 همچنان ممنوع می باشد.

خواهشمند است مراتب را یادداشت و به متقاضیان اطلاع رسانی گردد

دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران

معافیت واردات چای خشک بدون هیچ گونه افزودنی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده

شماره بخشنامه : 268/96/1142033
تاریخ : 1396/10/18     دانلود بخشنامه 

ضمن ارسال تصویر نامه شماره ص/267/2961 مورخ 96/10/9 دفتر فنی و اعتراضات مودیان معاونت مالیات بر اررش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با عنایت به مندرجات نامه مذکور مبنی بر " مراتب معنونه و معافیت برخی خدمات مصرح در بند ر ماده 33 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران از جمله خشک کردن مانند چای، عرضه و واردات چای خشک بدون هیچگونه افزودهی اعم از اسانس و ... از تاریخ لازم الاجرا برنامه ششم توسعه 96/1/1 از پرداخت مالیات عوارض ارزش افزوده معاف خواهد بود

بدیهی است این معافیت قابل تسری به خدمات بسته بندی، فرآوری و توزیع انواع چای خشک نخواهد بود .
لذا دستور فرمایید در این خصوص بر اساس مفاد نامه اخیرالذکر و پس از اخذ نظر آزمایشگاه استاندارد در هر مورد و در صورت مطابقت کامل شرایط کالای وارده با مندرجات نامه مذکور و با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند.

علی معقولی
مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

فهرست ارقام گیاهی مجاز مبنی بر واردات بدون نیاز به اخذ مجوز از دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه فهرست ارقام گیاهی مجاز (زراعی- سبزی – صیفی ) مبنی بر واردات بدون نیاز به اخذ مجوز از دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی(اردیبهشت96)
تاریخ 96/2/3
شماره بخشنامه 96/210/4136
مرجع صدور دفتر قوانین مقررات صادرات واردات
تصویر اصل بخشنامه

شرایط و مراحل صادرات محصولات کشاورزی به اندونزی

اطلاعیه
شرایط و مراحل صادرات کالاهای کشاورزی که برای اولین بار به اندونزی صادر می شوند)

مرکز قرنطینه وزارت کشاورزی اندونزی اعلام کرد : سازمان حفاظت از گیاهان کشورهای صادر کننده محصولات کشاورزی به اندونزی ( NPPO-National Plant Protection Organization) ملزم هستند جهت محصولات کشاورزی که برای اولین بار به اندونزی صادر می گردند موارد فنی زیر را به منظور انجام آنالیز آفت گیاهان ( Pest Risk Analysis) ، به قرنطینه اندونزی اعلام نمایند ادامه‌ی خواندن

قرنطینه نباتی ترانزیت محصولات کشاورزی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

95/04/06 :تاریخ
8699/730 :شماره

سازمان جهاد کشاورزی استان (کلیه استانها)
مدیریت محترم حفظ نباتات
موضوع: ترانزیت به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سلام علیکم
احتراماَ با توجه به اینکه محموله های گیاهی پتانسیل همراه داشتن آفات و عوامل خسـارتزای گیـاهی را دارند و از آنجائیکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در قلمرو و خاک ج.ا.ایران واقـع مـیباشـند، لـذا بـه منظور جلوگیری از ورود آفات و بیماریهای احتمالی، واردات و یـا هـر گونـه ترانزیـت (داخلـی و خارجی) محصولات کشاورزی به این مناطق زمانی مجاز خواهد بود که دارای گـواهی بهداشـت گیاهی منطبق با شرایط قرنطینه ورود و پس از بازرسـی مـامورین قرنطینـه گیـاهی و اطمینـان از سلامت محموله باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید موضوع به کلیـه مراکـز قرنطینـه گیـاهی آن استان اعلام گردد تا منطبق با آن عمل نمایند./.

ادامه‌ی خواندن

مهلت اعتبار بروات و اعتبارات اسنادی، ثبت سفارش و تمدید آنها برای کالاهای کشاورزی

الحاق تبصره (3 (به ماده (40 (آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
1394/11/21 هـ52269ت/153456شماره
الحاق تبصره (3 (به ماده (40 (آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هـیأت وزیران در جلسه 14/11/1394 به پـیشنهاد شماره 14170/020 مورخ 13/5/1394 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی
و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
متن زیر به عنوان تبصره (3 (به ماده (40 (آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره 1395/ت16هـ مورخ
6/2/1373 و اصلاحات بعدی آن الحاق میشود:
تبصره3ـ مهلت اعتبار بروات و اعتبارات اسنادی، ثبت سفارش و تمدید آنها برای کالاهای کشاورزی موضوع قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی ـ مصوب1391ـ توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ضوابط واردات لوبیا چیتی فله

جناب آقای پورسیف – مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی- گمرک ایران
با سلام– ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۱۴۹۱۹/۶۷۵ مورخ ۱۳/۸/۹۴ سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، خواهشمند است دستور فرمائید ؛ موارد ذیل جهت رعایت کامل واردات لوبیا چیتی فله به گمرکات اجرائی کشور ابلاغ گردد.
۱- واردات لوبیا چیتی فله ، فاقد هرگونه بسته بندی مشخص ، مشمول ماده ۱۶ قانون مواد خوراکی ، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی نمی باشد.
۲- واردات لوبیا چیتی دارای بسته بندی ، رعایت مفاد ماده ۱۶ قانون مواد خوراکی ، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی جهت ورود آنها الزامی است.

ضوابط ثبت سفارش و واردات برنج

تاریخ 3/9/1394
شماره بخشنامه 54626/210/94

جناب آقای پورسیف – مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی- گمرک ایران
با سلام– ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۲۵۹۱۹ مورخ ۲۶/۸/۹۴ وزارت جهاد کشاورزی موضوع واردات برنج جهت تأمین کسری مورد نیاز کشور بر اساس تصمیمات متخذه شورای اقتصاد به شماره (۲۱۶۸۰۰ مورخ ۲۰/۸/۹۴ ) ، خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات ذیل به صورت دقیق با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه صورت گرفته و از نتیجه اقدامات بعمل آمده این دفتر را مطلع نمایند.
۱- ثبت سفارش برنج وفق مصوبه مذکور از تاریخ ۴/۹/۹۴ شروع ف به نحوی که کلیه واردات برنج مشمول مابه التفاوت گردد و مدت اعتبار ثبت سفارش سه ماهه و حداکثر برای مدت یک ماه دیگر قابل تمدید است.
۲- کلیه ثبت سفارش های انجام شده می بایستی حداکثر تا تاریخ ۳۱/۴/۹۵ وارد کشور شود و این موضوع به کلیه متقاضیان اعلام و تعهد اخذ گرددکه پس از تاریخ فوق به دلیل شروع فصل برداشت برنج و لزوم حمایت از تولید کنندگان داخلی امکان ترخیص وجود نخواهد داشت.
۳- مبلغ ۵۰۰۰ ریال مابه التفاوت برای هرکیلوگرم برنج وارداتی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت گردد.
شایان ذکر است به استناد تبصره ۶ مصوبه شماره ۹۲۶۹۵/ت۵۲۴۰۵هـ مورخ ۱۵/۷/۹۴ هیأت محترم وزیران ف ثبت سفارشات از محل این بخشنامه مشمول تسهیلات مندرج در ماده ۱۱ قانون مقررات صادرات و واردات نمی گردد.
تقی محمدیان – مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

54626

واردات و ترخيص دانه هاي روغني

بسمه تعالي

38687/94/19926/73/44
05/03/1394

كليه گمركات اجرائي

باسلام و احترام
ضمن ارسال تصوير نامه شماره 6372/210/94 مورخ 2/7/94 دفتر مقررات صادرات و واردات به همراه تصوير نامه 124/501/94 مورخ 2/2/94 وزارت جهاد كشاورزي مبني بر اينكه از تاريخ 31/1/94 با توجه به تصميمات متخذه در كارگروه تنظيم بازار واردات و ترخيص دانه هاي روغني منبعد با اخذ مجوزهاي لازم از سوي دفتر توسعه تجارت وزارت جهاد كشاورزي امكان پذير گرديده است. لذا خواهشمند است دستور فرمائيد در اين خصوص با توجه به مفاد نامه هاي صدرالاشاره و رعايت كامل مقررات اقدام لازم صورت پذيرد.
علي معقولي
معاون مركز واردات و امور مناطق آزادوويژه