بایگانی برچسب: s

مدارک مورد نیاز برای صدور و تمدید مجوز خروج موقت ماشین آلات و تجهیزات

درخواست کتبی مبتنی بر صدور/تمدید مجوز صدور موقت

 مرجع : شرکت متقاضی

درخواست کتبی مبتنی بر صدور/تمدید مجوز خروج موقت با مهر و امضای مدیرعامل شرکت، ثبت شده در دبیرخانه سازمان توسعه تجارت  با ذکر گمرک اظهاری، مدت زمان خروج موقت بر اساس تاریخ اعتبار قرار داد، معرفی نماینده شرکت و شماره تماس مستقیم وی

گواهینامه صالحیت پیمانکاری، پایه و رتبه بندی

در مورد شرکتهایی که قبالً تاییدیه کمیته ماده 11 را اخذ نموده اند ضرورت ندارد.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

الف- معرفی پروژه؛ برای متقاضیان صدور مجوز

عنوان پروژه ، کارفرما، تاریخ آغاز، مدت اجرا، مبلغ قرارداد و نحوه تامین اعتبار و...

ب - گزارشی از آخرین وضعیت پروژه؛ برای متقاضیان تمدید مجوز

درصد پیشرفت فیزیکی، میزان صورت وضعیت تأیید شده توسط کارفرما و مشکلات پیش رو

فرم شماره 1

الف - تصویر برابر اصل ترجمه رسمی قرارداد منعقده

( در مورد شرکتهایی که قبال تاییدیه کمیته ماده 11 را اخذ نموده اند ضرورت ندارد.)

ب- تصویر برابر اصل ترجمه رسمی نسخه الحاقیه یا متمم، اصلاحیه یا تمدید قرارداد

منضم به تایید اصالت توسط وزارت امورخارجه کشور هدف، سفارت یا رایزن بازرگانی یا کنسولگری کشورمان در کشور هدف و یا وزارت امورخارجه کشورمان . تأییدیه ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق برای پروژه های عراق و سوریه

فهرست مشخصات ماشین آلات و تجهیزات بصورت جدول در سربرگ شرکت ممهور به مهر و امضای مدیرعامل شرکت جهت تائید صحت مندرجات فهرست مذکور

} فهرست شامل : نام دستگاه، مارک، نوع پالک انتظامی، شماره سریال، شاسی، موتور، کشور سازنده، سال ساخت، شماره مجوز قبلی )در صورت درخواست تمدید( ، مالکیت، محل تامین، نوع ارز پرداختی و تعهد به کمیته ماده 19 مبنی براینکه هرگونه ضرر و زیان اعالمی از سوی کارفرما و یا مصادره ماشین آالت مربوطه، توسط آن شرکت جبران خواهد شد و هیچ مسئولیتی متوجه اعضای کمیته ماده 11 نخواهد بود {تعهد ذیل جدول}

فرم تاییدیه (صدور/تمدید) خروج موقت ماشین آلات و تجهیزات

 

دانلود فرم ها 

مدارک لازم جهت واردات و ترخیص کالا در منطقه آزاد کیش

مدارك لازم جهت ترخيص كالا :

-كارت بازرگاني
- تكميل فرم اظهار نامه گمركي
-فاكتور و پكينگ ليست كالا
- بارنامه / مانيفست
- گواهي مبدا
- قبض انبار
- وكالتنامه محضري در صورت عدم حضور صاحب كالا
- ارائه مدارك زير بنا به ضرورت:
- گواهي بهداشت جهت كالاهاي آرايشي بهداشتي، مكملهاو مواد غذائي - نامه دامپزشكي جهت محصولات دامي
- نامه فضاي سبز جهت گل و گياه و بذر
- نامه معاونت اقتصادي و سرمايه گذاري جهت كالاي مستعمل

مراحل ترخيص كالا :

- دريافت قبض انبار كالا از واحد صدور قبض انبار
- مراجعه به سرويس ارزيابي جهت ارائه مدارك ترخيص كالا
- ارزيابي و تطبيق كالا با مدارك
- ارزش گذاري كالا
- صدور صورتحساب و صدور پروانه پس از واريز وجه صورتحساب
- مراجعه به درب خروج جهت بارگيري كالا

شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهی تسهیلات صادرات مشتقات نفتی

دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی و نظارت بر حمل و نقل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در اجرای ماده ۱۸ دستورالعمل پیش گیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و رویه اجرایی مصوب ذی‌ربط و همچنین در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رویکرد دولت تدبیر و امید مبنی بر «پرهیز از خام‌فروشی»، «اقتصادی درون‌زا و برون‌گرا» و « تسهیل صادرات » اعلام می‌کند.

اعطای تسهیلات صادراتی به کلیه اشخاص حقوقی (بازرگانی/تولیدی)متقاضی و فعال در امر صادرات محصولات و مشتقات نفتی منوط به احراز شرایط و ارائه مستندات ذیل بدون هیچگونه محدودیتی انجام می‌پذیرد:

الف) شرکت‌های تولیدی:

1. درخواست کتبی استفاده از تسهیلات صادراتی توسط اشخاص حقوقی.
2. ارائه‌ گواهی استاندارد ملی برای محصولاتی که تابع استاندارد اجباری هستند و انجام ‌استانداردسازی(کدگذاری) سایر ‌محصولات (مختص شرکت‌های تولیدی).
3. تصویربرابر‌اصل شده شناسنامه‌( تمام صفحات)‌وکارت‌ملی‌مدیرعامل،‌اعضای هیأت مدیره و‌بازرسین شرکت‌(پشت و‌رو).
4. تصویر برابر اصل شده کارت بازرگانی شرکت (مدیرعامل).
5. . تصویر برابر اصل شده آگهی تأسیس (مندرج در روزنامه رسمی).
6. تصویر برابر اصل شده آخرین آگهی تغییرات حقوقی شرکت مندرج در روزنامه رسمی.
7. تصویر برابر اصل شده آخرین پروانه بهره‌برداری واحد تولیدی (اصلاحی جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت).
8. تصویر برابر اصل شده اساسنامه شرکت ( تمام صفحات).
9. ارائه تصویر برابر اصل شده سه مورد اظهارنامه صادراتی به میزان هر مرحله حداقل 100 تن به نام واحد تولیدی متقاضی اعطای تسهیلات صادراتی (طی یک سال فعالیت تولیدی از زمان صدور پروانه بهره برداری).
10. ارائه تصویر برابر اصل شده یک مورد اظهارنامه صادراتی به میزان حداقل 100 تن به نام واحد تولیدی متقاضی اعطای تسهیلات صادراتی (طی سه سال فعالیت تولید از زمان صدور پروانه بهره برداری).
11. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره.
12. تصویر مفاصا حساب مالیاتی ( 2 سال اخیر).
13. تصویر قبوض برق واحد تولیدی (مربوط به 4 دوره اخیر).
14. تصویر قبوض آب واحد تولیدی (مربوط به 4 دوره اخیر).
15. تصویر قبوض گاز واحد تولیدی (مربوط به 4 دوره اخیر).
16. تصویر برابر اصل شده لیست بیمه کارکنان (مربوط به 3 ماه اخیر).
17. با توجه به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، یک نسخه از گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت پس از تأیید حسابرس رسمی.

ب)شرکت‌های بازرگانی:

1. درخواست کتبی استفاده از تسهیلات صادراتی توسط اشخاص حقوقی.
2. تصویر‌برابر اصل شده شناسنامه‌(تمام صفحات)‌و کارت ملی‌ مدیرعامل،‌ اعضای هیأت مدیره‌ و‌ بازرسین شرکت‌ (پشت‌ و ‌رو).
3. تصویر برابر اصل شده کارت بازرگانی شرکت (مدیرعامل).
4. تصویر برابر اصل شده آگهی تأسیس (مندرج در روزنامه رسمی).
5. تصویر برابر اصل شده آخرین آگهی تغییرات حقوقی شرکت مندرج در روزنامه رسمی.
6. تصویر برابر اصل شده اساسنامه شرکت (تمام صفحات).
7. تصویر برابر اصل شده پنج مورد اظهارنامه صادراتی به میزان هر مرحله حداقل 200تن به نام شرکت بازرگانی متقاضی اعطای تسهیلات صادراتی (طی 2 سال فعالیت صادراتی مرتبط).
8. تصویر برابر اصل شده دو مورد اظهارنامه صادراتی به میزان هر مرحله حداقل 200تن به نام شرکت بازرگانی متقاضی اعطای تسهیلات صادراتی (طی 4 سال فعالیت صادراتی مرتبط).
9. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره.
10. تصویر مفاصا حساب مالیاتی ( 2 سال اخیر).
11. تصویر قبوض برق دفتر مرکزی(مربوط به 4 دوره اخیر).
12. تصویر قبوض آب دفتر مرکزی(مربوط به 4 دوره اخیر).
13. تصویر قبوض گازدفتر مرکزی (مربوط به 4 دوره اخیر).
14. تصویر برابر اصل شده لیست بیمه کارکنان ( مربوط به 3 ماه اخیر).
15. با توجه به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، یک نسخه از گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت پس از تأیید حسابرس رسمی.

با عنایت به اینکه مجوزهای مربوطه دارای اعتبار یکساله است، لذا متقاضیان تمدید مجوزهای مذبور باید حداقل 45 روز قبل از اتمام دوره مجوز (تسهیلات صادراتی) دارای شرایط مذکور بوده و نسبت به تحویل مدارک ذیل به دبیرخانه‌ی ستاد اقدام نمایند:

1. خاتمه استانداردسازی(کدگذاری) محصولات (ویژه‌‌ی واحدهای تولیدی).
2. کپی برابر با اصل آخرین پروانه بهره برداری اصلاح شده (ویژه‌‌ی واحدهای تولیدی).
3. کپی برابر با اصل آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره (مندرج در روزنامه رسمی).
4. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه اعضای جدید هیئت مدیره.
5. تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی اعضای جدیدهیئت مدیره.
6. ارائه مفاصا حساب مالیاتی یک سال اخیر.
7. کپی برابر با اصل شده اظهارنامه‌های صادراتی، مربوط به دوره مجوز تسهیلات صادراتی.
8. تصویر برابر با اصل شده آخرین لیست بیمه کارکنان شرکت.
9. با توجه به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، یک نسخه از گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت پس از تأیید حسابرس رسمی.

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت بازرگانی اشخاص حقوقی ( شرکتها و سازمانها )

۱- اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد.
۲- اصل گواهی پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شرکتها.
( برای دریافت اظهارنامه و گواهی پلمپ به نزدیکترین دفتر پست و اداره ثبت شرکتها مراجعه فرمائید.)
۳- در خصوص شرکت های با مسئولیت محدود ارائه یک برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی و شرکت نامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است. در خصوص شرکت های سهامی خاص و عام ارائه یک برگ کپی اظهار نامه ثبت شرکتهای سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است.
۴- اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل.
۵- فرم دال (تکمیلی از سایت به همراه امضاء مدیرعامل، مهر شرکت و گواهی امضاء در دفتر اسناد رسمی)
۶- اصل گواهی موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاری به آدرس دفتر مرکزی شرکت .
۷- روزنامه رسمی تاسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ، موضوع فعالیت شرکت بایستی در راستای صادرات و واردات کالا باشد.
۸- اصل کارت ملی مدیرعامل ( در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد).
۹- دو قطعه عکس ( جدید، تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید )
۱۰- اصل مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم متوسطه ) مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد .
تبصره : دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT ) ازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرک فوق معاف می باشند .
۱۱- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
تبصره : متقاضیانی که سن آنان ۵۱ سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .
۱۲- داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.
۱۳- اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی ( فقط روی فرم الف قابل قبول است ) با مهر امضای رئیس شعبه.
(ضمنا حسابهای جاری شتاب مربوط به شهرستانها در صورتیکه روی فرم ( الف) تایید شده باشد قابل قبول است)
۱۴- ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل:
الف: اصل سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی.
ب: اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی.
ج: اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی .
۱۵- اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند های ۳ و ۷و ۱۱ ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدارک میباشند.
۱۶- مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی (صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند)
۱۷- کد اقتصادی جدید و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.ir و تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور.
تذکر ۱: کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
تذکر ۲: ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است.
تذکر ۳: حضور مدیرعامل و یا نماینده قانونی او در مراحل برابراصل نمودن مدارک الزامی است.
تذکر ۴: برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد.
تذکر ۵: حضور مدیرعامل در کلاسهای آموزشی بر اساس نوع مدرک تحصیلی الزامی است.
تذکر ۶: کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل میگردد.
تذکر ۷: : متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهای خاص درزمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبرای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد.

مدارک و مقررات معافیت تحصیلی دانشجویی متقاضی تحصیل در خارج

مدارک لازم:

 • تکميل يک برگ پرسشنامه درخواست معافيت تحصيلي (نمونه شماره 9)

 • اصل شناسنامه عکس دار مشمول و دو نسخه تصوير تمام صفحات

 • اصل گذرنامه معتبر و دو نسخه تصوير تمام صفحات

 • اصل مدرک اقامت معتبر و دو نسخه تصوير تمام صفحات

 • اصل مدرک ديپلم دبيرستان و دو نسخه تصوير آن

 • گواهي اشتغال به تحصيل در دانشگاه معتبر و رشته مورد قبول وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فنآوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشکي متضمن تاريخ شروع و پايان، رشته و مقطع تحصيلي و ريز نمرات واحدهاي گذرانده شده با مهر و امضاء دانشگاه

 • يک قطعه عکس 3 * 2 رنگي (پشت نويسي شده) با زمينه روشن و تمام رخ مشمول

 • نام و نام خانوادگي، نشاني و تلفن يکي از بستگان مشمول در ايران جهت پيگيري امور

توضيحات :

 • به منظور پيگيري و اخذ معافيت تحصيلي ، مدارک مورد اشاره پس از تاييد بخش دانشجويي نمايندگي مي بايست از طريق بستگان (حسب نوع رشته پزشکي يا غير پزشکي) متقاضي تحويل يکي از وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فنآوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گردد.
 • بستگان متقاضي پس از دريافت معافيت مزبور مي بايست آن را به اداره امور دانشجويي و بورسها - وزارت امور خارجه تحويل تا به نمايندگي مربوطه ارسال گردد.
 • بخش دانشجويي نمايندگي به محض وصول معافيت، مراتب را در اسرع وقت به اطلاع متقاضي خواهد رساند.

انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور به دانشگاه آزاد اسلامی

azad universityآيين نامه انتقال دانشجويان ايراني خارج از کشور به دانشگاه آزاد اسلامي مصوب 20/12/1368

ماده 1 - دانشگاه آزاد اسلامي بر اساس ظرفيت پذيرش دانشجو در واحدهاي دانشگاهي خود در سطح کشور همه ساله تعدادي از دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از کشور را که مايل به ادامه تحصيل ايران باشند بر اساس مقررات اين آيين نامه مي پذيرد.

ماده 2 - شرايط انتقال دانشجو از دانشگاههاي خارج از کشور به دانشگاه آزاد اسلامي به شرح زير است :

 • 1-2- داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي.
 • 2-2- نداشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل از نظر مقررات آموزشي و وظيفه عمومي
 • 3-2- برخورداري از توانايي جسمي لازم متناسب با رشته تحصيلي.
 • 4-2- تحصيل در يکي از دانشگاهها و موسسات عالي معتبر خارجي برابر ضوابط وزارت علوم ، تحقيقات و فنآوري و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي.
 • 5-2- داشتن ديپلم کامل متوسطه يا معادل ارزشيابي شده آن براي انتقال به دوره هاي کارداني ، کارشناسي ، و کارشناسي ارشد پيوسته ، مدرک کارداني براي ورود به دوره کارشناسي ناپيوسته ، مدرک کارشناسي براي ورود به دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته و مدرک کارشناسي ارشد براي ورود به دوره عالي تحقيقات (دکتري).
 • 6-2- گذراندن حداقل 12 واحد درسي با حداقل ميانگين 5/2 براي دانشجويان دوره کارداني و يا حداقل ميانگين 3 براي دانشجويان دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته ، گذراندن 24 واحد درسي با حداقل ميانگين 5/2 براي دانشجويان دوره کارشناسي و گذراندن 28 واحد درسي با حداقل ميانگين 3 براي دانشجويان دوره کارشناسي ارشد پيوسته.
 • محاسبه ميانگين در هر مورد بر اساس مجموع واحدهاي انتخابي دانشجو در طول مدت تحصيل در خارج از کشور صورت مي گيرد.
 • تبصره : آن دسته از متقاضياني که قبل از تاريخ تنظيم تقاضا براي ورود به دانشگاه آزاد اسلامي به دلايل آموزشي از دانشگاه مربوطه اخراج شده يا ترک تحصيل نموده اند حق برخورداري از مفاد اين آيين نامه را نخواهند داشت.

ماده 3 - پذيرش دانشجو در همان مقطع و رشته تحصيلي وي در خارج از کشور انجام مي شود و نوع ديپلم متوسطه ملاک ورود به رشته تحصيلي نخواهد بود.

 • تبصره 1 : پذيرش دانشجو براي مقطع بالاتر از مقطع تحصيلي وي در خارج از کشور مجاز نيست اما پذيرش دانشجو در مقطع پايين تر بنا به تمايل شخصي يا صلاحديد شوراي پذيرش بلامانع است.
 • تبصره 2 : در صورتي که رشته تحصيلي دانشجو در هيچ يک از واحدهاي دانشگاهي وجود نداشته باشد ، دانشجو با صلاحديد شوراي پذيرش به نزديکترين رشته تحصيلي که در قياس با ساير رشته ها بيشترين مشابهت و کمترين اختلاف را با رشته تحصيلي متقاضي داشته باشد براي ادامه تحصيل پذيرفته خواهد شد.

ماده 4 - در صورت کثرت تقاضاهاي انتقال زايد بر ظرفيت واحدهاي دانشگاهي پذيرش دانشجو براساس اولويتهايي به شرح زير انجام مي شود :

 • 1-4- بالا بودن سطح علمي موسسه
 • 2-4- بالا بودن ميانگين نمرات دروس انتخابي دانشجو
 • 3-4- پذيرفته شدگان در آزمون ورودي موسسات آموزش عالي کشور قبل از شروع به تحصيل در خارج از کشور
 • 4-4- وجود رشته تحصيلي متقاضي در دانشگاه آزاد اسلامي

ماده 5 - متقاضي انتقال به دانشگاه آزاد اسلامي موظف است فرم تکميل شده درخواست خود را به همراه يک نسخه از آخرين راهنماي دانشگاه محل تحصيل خود و ساير مدارک لازم که به تاييد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در محل تحصيل دانشجو رسيده باشد و فيش بانکي مربوط به پرداخت هزينه بررسي انتقال حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه براي نيمسال اول و تا پايان مهر ماه براي نيمه سال دوم هر سال به سازمان مرکزي دانشگاه ارسال نمايند. دفترچه راهنما و فرمهاي مربوط به انتقال از طريق سازمان مرکزي دانشگاه و دفاتر نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد.

ماده 6 - درخواستهاي رسيده ابتدا از طريق کميته هاي کارشناسي از حيث انطباق آن با شرايط مذکور در ماده 2 اين آيين نامه مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين حال کليه درخواستهايي که فاقد هر يک از شرايط مندرج در آيين نامه باشد از مجموعه تقاضاها کنار گذاشته خواهد شد و مدارک متقاضيان حايز شرايط جهت ارزشيابي علمي به گروههاي تخصصي ارجاع خواهد شد.

ماده 7 - کميته هاي ارزشيابي علمي پيشينه تحصيلي دانشجو را از حيث نمره ، گذراندن دروس تخصصي ، تعداد نيمسالهاي تحصيلي ، ميانگين کل و … مورد ارزيابي قرار خواهند داد و با توجه به وضعيت تحصيلي متقاضي اولويتهاي موضوع ماده 4 اين آيين نامه پيشنهاد خود را به شوراي پذيرش اعلام خواهند کرد.

 • تبصره - در صورتي که متقاضي به تشخيص کميته هاي ارزشيابي علمي ، صلاحيت ادامه تحصيل در رشته تخصصي مورد تقاضاي خود را نداشته باشد با صلاحديد کميته تخصصي زبان خارجي و تاييد شوراي پذيرش مي تواند براي ادامه تحصيل در رشته زبان خارجي مربوطه معرفي شود.

ماده 8 - پيشنهاد کميته ارزشيابي در هر مورد در شوراي پذيرش دانشگاه متشکل از :

 • 1-8- معاون آموزشي دانشگاه يا نماينده ايشان
 • 2-8- معاون دانشجويي دانشگاه يا نماينده ايشان
 • 3-8- مديرکل خدمات آموزشي دانشگاه
 • 4-8- دو نفر از اعضاي هيات علمي به پيشنهاد معاون آموزشي و موافقت رياست دانشگاه مورد بررسي و اتخاذ تصميم نهايي قرار مي گيرد و راي شوراي پذيرش پس از تاييد رياست دانشگاه لازم الاتباع است.

ماده 9 - کليه پذيرفته شدگان براي ادامه تحصيل به واحدهاي دانشگاهي شهرستانها معرفي خواهند شد.
ماده 10 - پذيرفته شدگان موظفند در همان نيمه سال تحصيلي تعيين شده توسط دانشگاه در رشته مربوط ثبت نام کنند والا منصرف از تحصيل محسوب خواهند شد.
ماده 11 - معادل سازي و پذيرش دروس گذرانده شده دانشجويان انتقالي توسط گروههاي آموزشي پذيرنده دانشجو در واحد دانشگاهي مربوط از ميان دروسي با نمرات 12 و بالاتر انجام خواهد شد. در هر حال تعداد واحدهاي مورد قبول واحد دانشگاهي از تعداد واحدهاي پذيرفته شده توسط گروه کارشناسي سازمان مرکزي نبايد بيشتر باشد.
ماده 12 - ادامه تحصيل اين قبيل دانشجويان در هر مقطع بر اساس مقررات آموزشي معمول دانشگاه آزاد اسلامي در همان مقطع انجام مي شود و دانشجوي انتقالي موظف است کليه واحدهاي باقيمانده دوره را بر اساس مقررات آموزشي معمول دانشگاه آزاد اسلامي با موفقيت بگذراند.
ماده 13 - انتقال دانشجويان موضوع اين آيين نامه از يک واحد دانشگاهي به واحد دانشگاهي ديگر تنها براي يک نوبت با رعايت مقررات مربوط بلامانع است.
ماده 14 - اعطاي مدرک تحصيلي به اين قبيل پذيرفته شدگان موکول به اين است که دانشجو در دوره کارداني و کارشناسي ناپيوسته حداقل 20 واحد ، در دوره کارشناسي حداقل40 واحد ، در دوره کارشناسي ارشد پيوسته حداقل 60 واحد و در دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته حداقل 16 واحد درسي را با موفقيت و بر اساس مقررات آموزشي در دانشگاه آزاد اسلامي بگذراند.

 • تبصره : دانشجويان دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته که تمامي واحدهاي درسي دوره را به استثناي پايان نامه گذرانده باشند از شمول اين ماده مستثني هستند. پذيرش اين قبيل دانشجويان در صورت تصويب شوراي آموزشي دانشگاه مي تواند براي گذراندن واحدهاي درسي لازم و پايان نامه صورت پذيرد.

ماده 15 - اين آيين نامه در 15 ماده (6 تبصره و 14 بند) در تاريخ 20/12/1368 به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است.

مدارک لازم براي انتقال :

مدارکي که بايد توسط داوطلب تهيه و به نشاني تهران - خيابان پاسداران - نيستان نهم - دانشگاه آزاد اسلامي (دفتر خدمات آموزش) - منطقه پستي 11 - صندوق پستي 466/19585 ارسال گردد.

 • تکميل شده فرم درخواست انتقال (اين فرم ضميمه دفترچه راهنماي انتقال است)
 • فرم تاييديه (سفارت ، کنسولگري ، انجمن اسلامي دانشجويان)
 • فرم مشخصات براي گزينش اخلاقي
 • تصوير کليه مدارک تحصيلي (ديپلم متوسطه و بعد از آن)
 • ريز نمرات واحدهاي درسي گذرانده در رشته کنوني با مهر برجسته دانشگاه مربوط و تاييد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در کشور تحصيل
 • تصوير شناسنامه عکسدار
 • دو قطعه عکس
 • فيش بانکي به مبلغ 000/60 ريال که به حساب شماره 2440 بانک ملي شعبه کاشف تهران به نام دانشگاه آزاد اسلامي ايران
 • يادآوري 1 : دانشگاه به محض دريافت مدارک ، کتباً به نشاني داوطلب در ايران اعلام وصول خواهد کرد.
 • يادآوري 2 : مبلغ مذکور اعم از موافقت يا عدم موافقت با تقاضاي داوطلب به هيچ وجه مسترد نخواهد شد.
 • 9- تصوير ريز نمرات دوره دبيرستان و پيش دانشگاهي

توجه :امکان انتقال براي رشته هاي پزشکي ، دندانپزشکي و داروسازي وجود ندارد.

فرم درخواست انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی

انتقال دانشجویان از دانشگاههای خارجی به داخلی (ایران) / مدارک و مقررات

College Transfer

براساس مواد مندرج در آيين نامه شماره11110/11 مورخ 11/8/1383 وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري، انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از کشور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي داخل به عهده دانشگاههاي داخل کشور واگذار شده است. متقاضيان انتقال به رشته هاي غير پزشکي مي بايست مدارک انتقال خود را حسب نوع رشته تحصيلي مورد درخواست ، مستقيماً به يکي از دانشگاههاي وابسته به وزارت مذکور تحويل نمايند. اما انتقال دانشجويان رشته پزشکي بر اساس آيين نامه مصوب بيستمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشکي مورخ 25/8/1381 توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي انجام مي پذيرد. دانشجويان متقاضي انتقال به يکي از دانشگاههاي پزشکي داخل کشور مي بايست با تهيه و ارايه مدارک زير به معاونت آموزشي و امور دانشگاهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اقدام لازم به عمل آورند.

مدارک لازم:

 • اصل گواهي اشتغال به تحصيل (با تاييد نمايندگي ، به زبان انگليسي يا ترجمه فارسي) با قيد رشته، مقطع و تاريخ شروع به تحصيل، تعداد واحدهاي گذرانده شده و اين که ادامه تحصيل دانشجو در همان دانشگاه مبدا منع قانوني ندارد.
 • ريز نمرات واحدهاي گذرانده شده (با تاييد نمايندگي ، به زبان انگليسي يا ترجمه فارسي)
 • يک قطعه عکس متقاضي
 • تصوير صفحات نوشته شده گذرنامه که داراي تاريخ آخرين خروج از کشور باشد
 • تصوير صفحات شناسنامه
 • يک نسخه اصل راهنماي (بروشور) تحصيلي دانشگاه مبدأ
 • توصيه نامه از دو مدرس، در پاکت در بسته و مهر شده (براي متقاضيان انتقال به دوره هاي کارشناسي ارشد و دکتري)

توضيحات:

 • دانشجويان متقاضي انتقال مي بايست مدارک مورد اشاره را شخصاً يا توسط يکي از والدين به دانشگاه مورد نظر (رشته هاي غير پزشکي) يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي ارايه و مراتب را پيگيري نمايند.
 • يادآوري مي نمايد انتقال دانشجويان با رعايت مواد و مقررات مندرج در آيين نامه وزارتخانه هاي ذي ربط صورت مي پذيرد ، لذا تحويل مدارک به دانشگاهها يا وزارت بهداشت (تا زمان وصول پاسخ مثبت) به مفهوم پذيرش درخواست يا انتقال قطعي نخواهد بود.

به منظور اطلاع از مقررات و شرايط انتقال دانشجويان ايراني خارج از کشور به دانشگاههاي داخل ، متن کامل آيين نامه هاي انتقال زير مراجعه نماييد.

 • وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري
 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
 • دانشگاه آزاد اسلامي

پذیرش و تحصیل دانشجویان خارجی در ایران / مدارک و مقررات

studentدانشجويان خارجي براي تحصيل در دانشگاههاي جمهوري اسلامي ايران بايد قبلاً به طرق مقتضي (پايگاه انترنتي - دفترچه پذيرش - مکاتبه - نمايندگي) نسبت به اخذ پذيرش تحصيلي از شوراي پذيرش دانشجويان غير ايراني وزارت علوم ، تخقيقات و فنآوري اقدام نمايند. اين دانشجويان براي اخذ پذيرش مي بايست با مسئول بخش دانشجويي نمايندگي جمهوري اسلامي ايران مستقر در محل اقامت خود مذاکره و مشاوره نمايند. شوراي پذيرش پس از بررسي مدارک ارسالي، در صورت پذيرش دانشجو مراتب را از طريق اداره امور دانشجويي و بورسها - وزارت امور خارجه به نمايندگي مستقر در محل اقامت دانشجو اعلام خواهد نمود.

پذيرش دانشجويان در قالب دو نوع زير انجام مي پذيرد:

نوع " ب " (نيمه بورسيه)

 • معافيت از پرداخت شهريه
 • تامين خوابگاه براي دانشجوي مجرد
 • تامين بيمه خدمات درماني در طول تحصيل
 • برگزاري اردوهاي فرهنگي و سياحتي و زيارتي در طول تحصيل

نوع " ج " (هزينه شخصي)

 • کليه هزينه هاي تحصيل ، تامين خوابگاه ، بيمه درماني و … به عهده شخص متقاضي است.

مدارک لازم:

 • تکميل ، امضاء و ارائه پرسشنامه درخواست اخذ پذيرش (فرم شماره 6)
 • Application for Admission
 • اصل مدرک پايان تحصيلات متوسطه و ريز نمرات دوره دبيرستان به همراه ترجمه انگليسي يا عربي آنها (با تأييد وزارت آموزش و پرورش کشور متبوع متقاضي) براي مقاطع کارداني و کارشناسي و اصل مدرک کارشناسي ، کارشناسي ارشد و دکتراي حرفه اي و ريز نمرات مربوطه به همراه ترجمه انگليسي يا عربي آنها (با تاييد وزارت علوم کشور متبوع متقاضي) براي مقاطع کارشناسي ارشد و بالاتر
 • حداکثر سن براي ورود به دوره کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد پيوسته و دکتراي حرفه اي 20 سال (براي رشته هاي الهيات و معارف اسلامي ، زبان و ادبيات فارسي و آموزش عالي بيمه اکو 25 سال)
 • حداکثر سن براي ورود به دوره کارشناسي ارشد 25 سال و براي رشته الهيات و معارف اسلامي 28 سال
 • حداکثر سن براي ورود به دوره دکتري 31 سال
 • متقاضي تحصيل در دوره کارشناسي ارشد و دکتراي رشته زبان و ادبيات فارسي و بورسيه نوع " ج " در رشته هاي غير پزشکي از شرط سني معاف است
 • حداقل معدل حسب نوع رشته و مقطع تحصيلي 14 ، 15 ، 16 و 17 از 20 مي باشد
 • معرفي نامه (Recommendation Letter) معتبر از 3 استاد دانشگاه محل تحصيل قبلي براي متقاضي تحصيل در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري (در پاکت در بسته دانشگاه)
 • اصل گواهي صحت مزاج متقاضي صادره از سوي پزشک معتمد نمايندگي مبني بر عدم اعتياد به مواد مخدر، عدم ابتلا به بيماريهاي ايدز و هپاتيت و نداشتن نقص عضو
 • اصل و دو نسخه تصوير تمام صفحات مدرک شناسايي متقاضي (ترجيحاً گذرنامه با حداقل 2 سال اعتبار)
 • گواهي تمکن مالي براي تأمين هزينه زندگي و شهريه دانشگاه براي متقاضي نوع "ب" و"ج"
 • 4 قطعه عکس 4 × 6 جديد
 • تکميل فرم مشخصات اتباع خارجي (نمونه شماره 7)
 • پرسشنامه اتباع خارجی ( نمونه شماره 7)

توضيحات :

 • متقاضيان نوع "ج" در اولويت پذيرش قرار دارند.
 • تعيين نوع پذيرش "ب"، مقطع، گروه آموزشي و رشته تحصيلي متقاضيان به عهده شوراي پذيرش دانشجويان غير ايراني وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري مي باشد.
 • بخش دانشجويي نمايندگي به محض وصول پذيرش، مراتب را به متقاضي اعلام تا براي دريافت رواديد (ويزا) تحصيلي به نمايندگي مراجعه نمايد.

فرم تشکیل پرونده دانشجویی و فرم درخواست تخفیف بلیط هواپیما

فرم درخواست تخفيف بليط هواپيما (ويژه دانشجويان بورسيه و تسهيلاتي)

فرم تشكيل پرونده دانشجويي

صدور مهر خروج دانشجویان

مهر خروج دانشجويي تنها براي دانشجويان بورسيه دولت جمهوري اسلامي ايران شاغل به تحصيل در خارج از کشور و همچنين دانشجوياني صادر مي شود که با مجوز وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فنآوري و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي توانند از تسهيلات دانشجويي برخوردار شوند.

- مدارک لازم:

 • اصل گذرنامه معتبر متقاضي
 • اصل و يک نسخه تصوير اقامت معتبر دانشجويي

پرسشنامه مخصوص صدور مهر خروج دانشجویی ( فرم شمارخ 502)

توضيحات:

 • حداكثر مدت توقف دارنده مهر خروج دانشجويي در ايران سه ماه است.
 • در صورتي که دارنده مهر خروج مکرر به هر دليلي نتواند قبل از مدت سه ماه از ايران خارج شود، مي‌بايست جهت کسب مجوز خروج يکبار به وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مراجعه نمايد.
 • مأمور کنسولي پس از دريافت و بررسي مدارک مورد اشاره، بر اساس مقررات نسبت به درج مهر خروج دانشجويي در گذرنامه اقدام خواهد نمود.
 • چنان‌چه مشخصات همسر و فرزندان (زير 18 سال) دارنده به عنوان همراه در گذرنامه درج باشد، مي‌بايست تعداد همراهان در مهر خروج مکرر صادره درج شده باشد.
 • مهر خروج صادره مي‌بايست داراي امضاي مأمور کنسولي و مهر نمايندگي محل صدور باشد.
 • مهر خروج صادره همانند ديگر مشخصات مندرج در گذرنامه نبايد داراي خط خوردگي، لاک گرفتگي يا هر اشکال ديگري باشد.