بایگانی برچسب: s

بخشنامه 136 – کالاهای تجاری مسافری و ورود کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه

136/73/323 94/81313 دانلود کامل بخشنامه
94/05/04

کلیه گمرکات مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی
به منظور یکسان سازی و ایجاد یکپارچگی در اجرای مقررات مربوط به کالاهای تجاری ، مسافری و ورود کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موضوع مواد 15 و 16 قانون چگونگی ادامه مناطق آزاد تجاری-صنعتی و 11 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی و بند ب ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه، همچنین مفاد مصوبه شماره ک48003ت/31639 مورخ 91/2/20 وزیران محترم عضور شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ( تصویر پیوست ) شیوه نامه ذیل تهیه و جهت اجرا ابلاغ می گردد

یکسان سازی ورود موقت خودروهای سواری شخصی

96/446017
1396/05/16

پیرو مفاد مندرج در بخشنامه شماره 161/73/94/91776 مورخ 94/5/19 در خصوص ورود موقت خودروهای سواری و همچنین جلسات مشترک با پلیس راهنمایی و رانندگی نیروای انتظامی به منظور یکسان سازی و ساماندهی اطلاعات ورود و خروج دستور فرمایید ضمن رعایت مفاد بخشنامه صدرالذکر و همچنین رعایت مهلت تعیین شده در ردیف های بندهای 2 و 3 بخشنامه مراتب ورود خودروها به همراه نامه رسمی و با امضا بالاترین مقام آن گمرک به مراکز شماره گذاری مستقر در استان ها و یا دفاتر تعیین شده در شهرهای مرزی اعلام گردد. همچنین صورتجلسه فک و تحویل پلا ( فرم پیوست) پس از تکمیل اطلاعات بندهای 1 و 2 پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا قابل اقدام جهت خروج خودرو از کشور می باشد. ضمنا ضروریست دستور فرمایید به منظور جلوگیری از سرگردانی مسافرین ورودی مراجعه کننده به این مرکز امضای بالاترین مقام مسئول را نیز به مراکز مربوطه در استان و همچنین به راهور استان تهران اعلام نمایند.
لازم به ذکر است مراتب صدرالذکر جهت گمرکات تخیصی ورود خودرو و مبادی ورودی ملزم به اطلاع رسانی به مالکان خودرو می باشد و همچنین برای سایر گمرک صرفا جهت اطلاع می باشد.

علی معقولی
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ادامه‌ی خواندن

میزان پول رایج همراه مسافرین خروجی

104079/198
میزان پول رایج همراه مسافرین خروجی
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع :میزان مجاز خروج پول رایج همراه مسافر

باسلام و احترام،
پیرومفاد بخشنامه ردیف 248 مورخ سال 91 درخصوص میزان مجاز ورود وخروج ارز همراه مسافر اعلام می دارد :
باعنایت به نامه شماره 61670/95م مورخ 28/2/95 دبیرکل محترم بانک مرکزی ج.ا.ا حسب مفاد مصوبه یکهزارویکصدو پنجمین جلسه شورای پول واعتبار مورخ 26/6/1388 میزان پول رایج همراه مسافرین خروجی مبلغ پنج میلیون ریال (5000000 ریال ) تعیین گردیده است. مقتضی است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مطابق مفاد نامه مزبور، مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.

رونوشت :

1- جناب آقای عسگری معاون محترم فنی وامورگمرکی جهت استحضار

مقررات ورود و خروج طلا و جواهرات همراه مسافر

7936/19

ناظرين / مديران كل / مديران محترم گمركات اجرايي مستقل

باسلام و احترام،
به پيوست تصويرنامه شماره 1669/93مورخ 9/1/93رييس كل محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دررابطه باتعيين ضوابط ورودوصدورمصنوعات طلا ،نقره وزيورالات همراه مسافر(جهت مصارف غيرتجاري)ارسال واعلام مي دارد:
1. وفق بند 2نامه فوق الذكرخروج زيورآلات شخصي همراه مسافرازانواع مصنوعات طلا،نقره ،پلاتين درمجموع تاحداكثر150گرم مجازميباشد.چنانچه زيورآلات موردبحث مزين به سنگهاي گرانبها ازقبيل ؛الماس ،ياقوت ،زمرد و..باشد نبايستي وزن نگين منصوب به آنهادرمجموع ازيك قيراط بيشترباشد.
2. باتوجه به بند3نامه يادشده خروج ظروف ومصنوعات نقره (غيرااززيورآلات )توسط مسافرين خروجي حداكثرتاميزان سه كيلوگرم مجازاست مشروط براينكه اشياء مذكور درزمره آثارفرهنگي وتاريخي نباشد.

مقتضي است با رعايت ساير تشريفات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و وفق دستور العمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85مراتب را به كليه واحدها و گمركات اجرايي تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.

حسن عليدوستي
مدير كل دفترصادرات

مقررات مسافری در گمرک

این صفحه مادر تمامی موارد و موضوعات مربوط به مسافران می باشد. شما در این بخش به تمامی مقررات، موضوعات، تصاویر ... که مربوط به تشریفات گمرکی مسافران، کالای مسافری هست دسترسی خواهید داشت.