بایگانی برچسب: s

ممنوعیت صادرات نئوپان روکش شده با کاغذ

شماره:352/1456195  تاریخ : 97/11/28

گمرکات اجرایی ایران

پیرو بخشنامه شماره 735515‏/97‏/204 مورخ 20‏/06‏/97، به پیوست تصویر نامه شماره 291844‏/60 مورخ 10‏/11‏/97 دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد: نئوپان روکش شده با کاغذ، نئوپان خام تلقی شده و مشمول ممنوعیت صادرات موضوع بخشنامه صدرالاشاره می گردد.
لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

دفتر صادرات گمرک ایران

ممنوعیت صادرات گوشت مرغ تا پایان ماه رمضان

شماره: 349/1436181 تاریخ : 97/11/23

گمرکات اجرایی ایران

پیرو بخشنامه شماره 930027‏/97‏/259 مورخ 01‏/08‏/97، به پیوست تصویر نامه شماره 298497‏/60 مورخ 17‏/11‏/97 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوعیت صادرات گوشت مرغ از تاریخ 01‏/12‏/97 تا پایان ماه مبارک رمضان ارسال می گردد.

لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

دفتر صادرات گمرک ایران

تاکید بر ممنوعیت صادرات خاک زراعی و مرتعی کشاورزی

شماره:340/1358234  تاریخ 1397/11/06

گمرکات اجرایی

پیرو مفاد بخشنامه شماره 82043‏/58664‏/747‏/480‏/71‏/126 مورخ 22‏/04‏/90 موضوع ممنوعیت صادرات خاکهای زراعی و مرتعی، مجدداً تأکید می گردد با عنایت به مفاد بند «الف‏-2» ذیل ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، صادرات انواع خاک زراعی – مرتعی وگونه هایی که جنبه حفظ ذخائر ژنتیکی و یا محیط زیستی داشته باشند، کما فی السابق ممنوع میباشد، ادامه‌ی خواندن

ممنوعیت صادرات آخال حبوبات، نخ و پشم و آزاد شدن صادرات گوجه فرنگی

60/273587
1397/10/23

سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان

با سلام

به پیوست تصویر نامه شماره 60/269888 مورخ 1397/10/19 مقام عالی وزارت در خصوص رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات ارسال و به اطلاع می رساند :

1- صادرات آخال حبوبات تا اطلاع ثانوی مجاز است همچنین صادرات گوجه فرنگی و محصولات آن تحت تعرفه های ذیل از تاریخ 1397/10/20 لغایت 1397/11/30 بلامانع می باشد.

شرح  شماره تعرفه
آخال حبوبات
گوجه فرنگی و محصولات آن  07020000
20021000
200290
20029500
21032000

2 -صادرات اقلام ذیل از تاریخ ابلاغ این نامه تا اطلاع ثانوی ممنوع می باشد:

ردیف  شرح کالا  شماره تعرفه
1 کاغذ و کارتن بسته بندی  48081000
48043900
48044190
48045100
48045200
48059110
48059210
48059310
2 فیلم BOPP تحت ردیف تعرفه  39202020
3  فیلم پلی استر شفاف تحت ردیف تعرفه  39206990
4  تخم مرغ خوراکی و غیرخوراکی  0407
5  جوجه یکروزه  0105
6  پیله کرم ابریشم، ابریشم خام، ضایعات ابریشم  50030000
50020000
50010000
7 نخ ابریشم  500600
500400
8 پشم خام و نخ الیاف پشمی تابیده شده 104 -5103 - 5102 - 5101
5105 – 5106 – 5107 – 5108 -
5109 - 5110

ممنوعیت صادرات کالاهای وارداتی گروه یک و کالاهای وارده از محل ارز نیمایی

شماره : شماره: 318/1282970 تاریخ : 1397.10.09

به پیوست تصویر نامه شماره 259528‏/60 مورخ 8‏/10‏/97 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد:صادرات عین کالاهای وارداتی از محل ارز رسمی گروه یک کالایی و ارز نیمایی از کلیه مرزهای گمرکی کشور و ازمناطق آزاد و ویژه اقتصادی به خارج از کشور ممنوع است.
لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

دفتر صادرات گمرک ایران

دستورالعمل ممنوعیت صدور بعضی از کالاها در شرایط اضطراری و در محدوده زمانی معین ادامه‌ی خواندن

اعلام ضوابط صدور كالاهاي مشمول محدوديت وممنوعيت هاي صادراتي ازمحل مصوبه شماره 89843 شوراي اقتصاد

150064/258

ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه رديف 532مورخ 25/12/93 درخصوص اعلام ضوابط صدور كالاهاي مشمول محدوديت و ممنوعيت هاي صادراتي ازمحل مصوبه شماره 89843- 29/7/93 شوراي اقتصاد به پيوست تصويرنامه شماره 43307/210/94مورخ 11/7/94 دفترمقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ايران منضم به تصويرنامه شماره 148116/60مورخ 5/7/94 دفتر امورصنايع معدني وزارت متبوع ارسال واعلام مي دارد :
كد تعرفه صحيح كالاي مندرج در رديف 24 جدول اقلام عوارضي ضميمه بخشنامه فوق الذكر مبني بر وضع عوارض بميزان 35درصد ارزش كالا صرفأ براي سولفور موليبدن 28309090 مي باشد .
خواهشمند است دستور فرماييد ضمن اقدام ،مراتب را به كليه واحدها و گمركات اجرايي تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.

150064-258

ممنوعيت صادرات كنجاله سويا

118811/210

ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل
موضوع: ممنوعيت صادرات كنجاله سويا

باسلام و احترام
باعنايت به استعلام بعمل آمده طي شماره 105836/71مورخ 8/6/94 (تصويرضميمه ) به پيوست تصويرجوابيه شماره 38938/210/94- 23/6/94 دفتر مقررات صادرات و واردات همراه با ضمائم مربوطه ارسال و بدينوسيله اعلام مي دارد:
باتوجه به اينكه كنجاله سويا (ذيل رديف 2304 تعرفه) جزء فهرست كالاهاي اساسي ،حساس وضروري داراي اولويت اول موضوع مصوبه شماره 323/93/4/ت50429هـ مورخ 16/1/93 هيئت محترم وزيران مي باشد لذا تا اطلاع ثانوي صادرات آن ممنوع مي باشد. خواهشمند است دستور فرماييد ضمن اقدام لازم مراتب را به گمركات و واحدهاي تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول نمايند.

KONJALE

ضوابط و مقررات صادرات گياهان دارويي، صنعتي و عطري در سال 94

94813/170

ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل
موضوع: ضوابط صادرات گياهان دارويي، صنعتي و عطري در سال 94
باسلام و احترام،
به پيوست تصوير نامه شماره 27646/210/94 مورخ 7/5/94 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت منضم به نامه شماره 746/501/94مورخ 8/4/94 قائم مقام محترم وزيرجهاد كشاورزي موضوع اعلام ضوابط صادرات گياهان دارويي ، صنعتي و عطري درسال 1394 ارسال و اعلام مي دارد:
1- اقلام غير مجازبراي صادرات (ممنوعه ): شامل اقلام مندرج در بند 1 (نامه پيوستي صدرالذكربشماره 746/501/94مورخ 8/4/94) با توجه به اينكه گونه هاي مزبور جزو گونه هاي تهديد شونده ، در حال انقراض و ذخائر ژنتيكي كشور محسوب ميگردد صادرات آنها مطلقا ممنوع مي باشد .
تبصره؛ صادرات سقز سنواتي (قبل ازسال 1391 ) كه داراي اصل گواهي حمل وفيش پرداختي بهره مالكانه مورد تأييد اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري مبدأ باشند بااخذ مجوزوزارت جهاد كشاورزي بلامانع است .
2- اقلام مجاز مشروط : به غير از گونه هاي ممنوعه ( موضوع بند ا نامه فوق الذكر) صادرات اقلام مزبور مستلزم اخذ مجوز از وزارت جهاد كشاورزي مي باشد.
لازم به ذكر است بر اساس مندرجات ذيل يادداشت فصلهاي 6 و7جدول ضميمه قانون مقررات صادرات و واردات صدور بذر و نهال در مقياس تجاري منوط به اخذ گواهي از موسسه تحقيقات ثبت و بذر و نهال و با رعايت مقررات قرنطينه مي باشد.
متذكر ميشودبراساس بخشنامه رديف 58 مورخ 3/2/85 و رديف 274 مورخ 9/10/88 صادرات پياز زعفران ممنوع مي باشد.
خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن اقدام لازم مراتب را مطابق بخشنامه رديف 51 مورخ 20/11/85 به كليه
گمركات و واحدهاي تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول نمايند.

رونوشت :

1- جناب آقاي نادري معاون محترم فني وامورگمركي جهت استحضار
2- رونوشت : جناب آقاي باغ عنايت مدير كل محترم حوزه رياست كل و روابط عمومي جهت استحضار مقام محترم رياست كل
3- جناب آقاي حسيني مديركل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ايران جهت آگاهي
4- جناب آقاي دكتر مدرسي مديركل محترم دفتر ساماندهي وتوسعه تجارت وزارت جهاد كشاورزي جهت آگاهيرونوشت :

1- جناب آقاي نادري معاون محترم فني وامورگمركي جهت استحضار
2- رونوشت : جناب آقاي باغ عنايت مدير كل محترم حوزه رياست كل و روابط عمومي جهت استحضار مقام محترم رياست كل
3- جناب آقاي حسيني مديركل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ايران جهت آگاهي
4- جناب آقاي دكتر مدرسي مديركل محترم دفتر ساماندهي وتوسعه تجارت وزارت جهاد كشاورزي جهت آگاهيرونوشت :

1- جناب آقاي نادري معاون محترم فني وامورگمركي جهت استحضار
2- رونوشت : جناب آقاي باغ عنايت مدير كل محترم حوزه رياست كل و روابط عمومي جهت استحضار مقام محترم رياست كل
3- جناب آقاي حسيني مديركل محترم دفتر مقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ايران جهت آگاهي
4- جناب آقاي دكتر مدرسي مديركل محترم دفتر ساماندهي وتوسعه تجارت وزارت جهاد كشاورزي جهت آگاهي

گیاهان دارویی

گیاهان دارویی

ممنوعیت صادرات چوب صنوبر و سایر چوبها تا اطلاع ثانوی

۱۶۸۵۹۲/۳۹۷
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره ۱۳۸۰۷۹/۹۳/۳۲۴- ۲۸/۷/۹۳ موضوع لزوم اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی برای صادرات چوب به پیوست تصویر نامه شماره ۹۷۵/۵۰۰/۹۳- ۲۶/۸/۹۳ قائم مقام محترم وزیر در امور بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی همراه با تصویر نامه شماره ۴۹۳۶۳/۲۱۰/۹۳- ۱۰/۹/۹۳ دفتر مقررات صادرات و واردات ارسال و ضمن لغو بخشنامه پیروی مذکور بدینوسیله اعلام می دارد با رعایت مفاد ماده ۱۱ مکرر آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، صادرات انواع چوب (از جمله چوب صنوبر) تا اطلاع ثانوی ممنوع می باشد.بدیهی است ممنوعیت هیزم و زغال چوب ذیل تعرفه های ۴۴۰۲ و۴۴۰۱ نیز همچنان به قوت خود باقی است.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

حسن علیدوستی
مدیرکل دفترصادرات

بخشنامه آزاد شدن صادرات روغن نباتی خوراکی

عنوان بخشنامه رفع ممنوعیت صادرات روغن نباتی تحت ردیفهای تعرفه قید شده در بخشنامه(شهریور93)
تاریخ 1393/6/17
شماره بخشنامه 93/210/33002
مرجع صدور دفترمقررات صادرات و واردات
تصویر بخشنامه دانلود فايل

گمرک ایران - دفتر صادرات

سلام علیکم

احتراما پیرو بخشنامه شماره 93/210/6907 مورخ 93/2/15 بینوسیله به اطلاع می رساند، صادرات روغن نباتی خوراکی به شماره ردیف تعرفه های ( 1507،1508،1511،1512،1513،1514،15151100، 15151900، 15152100، 15152900) از تاریخ صدور این بخشنامه با رعایت سایر مقررات مربوطه بالامانع می باشد. عوارض موضوع این کالا نیز پس از وصول مصوبه مربوط ابلاغ می گردد.

سید عباس حسینی

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات