بایگانی برچسب: s

ممنوعیت ترانزیت گاز مایع از قلمرو کشور ترکمنستان

۲۱۳۴۹۸/۱۴/۷۲۶/۵۸۷/۵۵/۲۵۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۱
بسمه تعالی

۱۴/۷۲۶/۵۸۷/ ۵۵
ناظر / مدیر کل / مدیر محترم
به پیوست تصویر نامه شماره ۵۶۷۰۴/۱۰۹/۲/۱۸/۱۷۴ مورخ ۴/۱۱/۹۱ گمرک مشهد در خصوص نامه شماره ۲۲۰۷۸ مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ نمایندگی محترم وزارت خارجه در شمال و شرق کشور مبنی بر ممنوعیت ترانزیت گاز مایع از قلمرو کشور ترکمنستان ، جهت آگاهی و اقدام قانونی لازم ارسال می گردد.

ایرج جباری
مدیر کل نظارت بر ترانزیت
از طرف ایران زاد

موافقت کلی واردات دستگاه خط كشي خيابان ، آسفالت تراش و پمپ بتون

: بسمه تعالي

 214761/92/211640/790/241/73/501

05/11/1392

 ستاد نظارت گمركات ................./ اداره كل گمرك ..............

باسلام و احترام
-پيرو بخشنامه هاي شماره 55403/91/48968/790/241/73/88 مورخ 31/3/1391 و 151908/92/140272/113/73/369 مورخ 23/8/1392 بپيوست تصوير نامه شماره 41173/210/92 مورخ 24/10/1392 اداره كل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران ارسال و اعلام مي دارد : حسب تصميمات متخذه در جلسه مورخ 22/10/1392 كميسيون ماده يك آ.ا.ق.م. ص. و. و و با توجه به بند ( 3 ) ماده ( 42 ) آيين نامه اجرايي مذكور ، ورود دستگاه خط كشي خيابان ، آسفالت تراش و پمپ بتون بدون كشنده ، با رعايت ضوابط ثبت سفارش در وزارت صنعت معدن و تجارت و اعمال ساير مقررات مربوطه و همچنين ارائه مجوزهاي قانوني ذيربط(درصورت نياز) ، صرفاً بلحاظ مستعمل بودن بلامانع ميباشد . بديهي است ورود و ترخيص كالاهاي مستعمل از طريق بازارچه هاي مرزي ممنوع و اقلام مشمول قانون خودرو از شمول اين موافقت كلي خارج ميباشد و ورود اقلام مستعمل مزبور صرفاً با ثبت سفارش ارز متقاضي قابل ورود ميباشد .
- خواهشمند است دستور فرماييد در هنگام ترخيص اقلام دستگاه خط كشي خيابان و آسفالت تراش ، بنحو خوانا بر روي پروانه واردات قطعي قيد گرد : قابل توجه پليس راهور ناجا :كالاي موضوع اين پروانه غير قابل شماره گذاري ميباشد .
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزادوويژه

دستگاه خط کشی خیابان می بایستی در برگ سبز گمرکی ان عبارت " غیر قابل شماره گذاری " می بایستی قید گردد. 

بخشنامه موافقت کلی واردات

بخشنامه موافقت کلی واردات

ممنوعيت واردات وسايل و ابزار ترويجي مرتبط با سيگار الكترونيكي

بسمه تعالي
204203/199809/113/73/458
21/10/1392

كليه گمركات اجرايي

باسلام و احترام
به پيوست تصوير نامه شماره 38736/210/92 مورخ 11/10/92 اداره كل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصوير نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص ممنوعيت واردات هرگونه وسايل و ابزار ترويجي مرتبط با سيگار الكترونيكي ارسال مي گردد. خواهشمند است دستور فرمائيد بر اساس مفاد مندرج در نامه موصوف و رعايت كامل مقررات اقدام لازم معمول نمايند.
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزاد وويژه

بخشنامه ممنوعیت واردات سیگار الکترونیکی

بخشنامه ممنوعیت واردات سیگار الترونیکی

نامه وزارت بهداشت به وزارات صنعت معدن و تجارت - ممنوعیت واردات سیگار الکترونیکی

نامه وزارت بهداشت به وزارات صنعت معدن و تجارت - ممنوعیت واردات سیگار الکترونیکی

 

ممنوعیت های گمرکی – کالاهای ممنوعه

قانون امور گمرکی ایران ممنوعیت ها را در چهار بخش تقسیم بندی می کند. این ممنوعیت ها شامل کالاهای وارداتی قطعی ، کالاهایی که به صورت ورود موقت به کشور داخل می شوند، ممنوعیت در ترانزیت خارجی و ممنوعیت در صادرات تقسیم می شوند.

قانون امور گمرکی در این خصوص چنین می گوید :

فصل دوم ـ ممنوعيتها

مبحث اول ـ ممنوعيتها در ورود قطعي

ماده ۱۲۲ ـ ورود قطعي كالاهاي مشروحه زير ممنوع است:

الف ـ كالاهاي ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون

ب ـ كالاهاي ممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمركي يا تصويب ‌نامه هاي متكي به قانون

پ ـ اسلحه از هر قبيل، باروت، چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگي، ديناميت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

ت ـ مواد مخدر و روانگردان از هر قبيل و پيش سازهاي آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در هر مورد

ث ـ دستگاههاي فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر مورد

ج ـ دستگاه مخصوص عكاسي و فيلمبرداري هوايي مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

چ ـ سامانه (سيستم‌)هاي استراق سمع، فرستنده ها و ضبط كننده هاي كوچك اعم از ريزدوربينها و ريزميكروفونها با قابليت جاسوسي و فرستنده هاي خاص و پوششي با سرعت بالا، انواع كالا يا سامانه (سيستم)‌هاي با قابليت كنترل و شنود ارتباطات با سيم و بيسيم (مونيتورينگ) و سامانه (سيستم‌)‌هاي رمزكننده كه در راستاي اهداف جاسوسي كاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد

تبصره ۱ ـ ورود كالاهاي الكترونيكي و مخابراتي با كاربرد تجاري و مدل خاص كه مورد سوءاستفاده جاسوسي قرار مي گيرند و همچنين كالاها و مواد دارويي، غذايي، معدني، سموم و مواد آلي كه به عنوان كالاي دومنظوره مورد سوءاستفاده بيوتروريزم قرار مي گيرند براساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع مي گردد.
تبصره ۲ ـ فهرست و مشخصات كالاهاي موضوع اين بند و تبصره(۱) توسط وزارت اطلاعات تعيين و به گمرك ايران اعلام مي گردد.

ح ـ حاملين صوت و تصوير ضبط شده خلاف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

خ ـ كتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

د ـ كالاهاي داراي عبارت يا علامتي مخالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور روي خود آنها يا روي لفاف آنها و يا در اسناد مربوط به آنها

ذ ـ اسكناس‌هاي خارجي از جريان قانوني خارج شده، اسكناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبي و بليط بخت آزمايي (لاتاري)

ر ـ كالاهاي داراي نشاني يا نام يا علامت يا مشخصات ديگري بر روي خود كالا يا روي لفاف آنها به منظور فراهم كردن موجبات اغفال خريدار و مصرف كننده نسبت به سازنده يا محل ساخت يا خواص يا مشخصات اصلي آن كالا

تبصره ـ كالايي كه با نظارت و تأييد گمرك موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثني است.
ز ـ كالاهاي ممنوع الورود به موجب قوانين خاص
مبحث دوم ـ ممنوعيتها در ورود موقت و عبور داخلي

ماده ۱۲۳ ـ در ورود موقت و عبور داخلي، محدوديتهاي ذيل قابل اعمال است:

الف ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهايي كه به موجب قانون ممنوع گرديده است، امكانپذير نيست.
ب ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهاي موضوع بندهاي (پ) تا (ج) ماده (۱۲۲) اين قانون منوط به موافقت وزارتخانه هاي مربوطه است.
پ ـ ورود موقت كالاهاي موضوع بندهاي (چ) و (ح) ماده (۱۲۲) اين قانون ممنوع است وليكن عبور داخلي اين كالاها منوط به موافقت وزارتخانه هاي مربوطه است.
ت ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهاي مجاز مشروط، با موافقت گمرك ايران امكانپذير است.

مبحث سوم ـ ممنوعيتها در عبور خارجي

ماده ۱۲۴ ـ فهرست كالاهاي ممنوعه براي عبور خارجي و عمل انتقال (ترانشيپمنت) توسط شوراي امنيت كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۱۲۵ ـ دولت ميتواند با صدور تصويبنامه، عبور خارجي، ورود موقت، عمل انتقال يا كران‌بري(كابوتاژ) هر كالايي را به اقتضاء مصالح اقتصادي يا امنيت عمومي يا بهداشتي منع يا مقيد به شرايطي كند.

مبحث چهارم ـ ممنوعيتها در صادرات

ماده ۱۲۶ ـ كالاهاي زير قابليت صدور قطعي ندارد:

الف ـ كالاهاي ممنوع‌الصدور براساس شرع مقدس اسلام و يا به موجب قانون
ب ـ اشياء عتيقه يا ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، گردشگردي و صنايع دستي
پ ـ اقلام دامي يا نباتي و گونه هاي جانوري براي حفظ ذخاير ژنتيك يا حفاظت محيط زيست طبق فهرست اعلامي ازسوي سازمانهاي مربوطه
ت ـ ساير كالاهاي ممنوع الصدور به موجب قوانين خاص

ماده ۱۲۷ ـ ورود و ترخيص كالاها تحت هر يك از رويه هاي گمركي كه بنا به ملاحظات بهداشتي، قرنطينه اي، ايمني و زيست محيطي و نظاير آن براساس قانون مستلزم اعلام نظر سازمان‌هاي مربوطه باشد، موكول به اخذ گواهي از اين سازمانها است.

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی نیز در خصوص ممنوعیت ها چنین می گوید :

بخش نهم ـ معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها

 ماده۱۸۹ـ در مورد کالای موضوع بند (ب)  ماده (۱۱۹) قانون در هر مورد باید از طرف  وزارت امور خارجه موافقت‌نامه کتبی با ذکر مشخصات  کامل طبق نمونه مخصوص صادر و حکم معافیت به استناد آن از طرف  گمرک ایران صادر و ابلاغ شود و ترخیص آن موکول به تسلیم اظهارنامه به امضای مقام متقاضی و انجام تشریفات مربوط خواهد بود.