بخشنامه 229 کالاهای مشمول مقررات ماده 11 آیین نامه مقررات صادرات و واردات

229/96/958851
1396/09/07

کلیه گمرکات اجرایی

پیرو بخشنامه ردیف 261 مورخ 94/8/12 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ه53465ت/105682 مورخ 96/8/24 هیات محترم وزیران در خصوص اصلاح تبصره 5 الحاقی ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال و اعلام می دارد، در صورتی که کالاهای وارد شده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در انطباق کامل با یکی از بندهای دوگانه زیر ( موضوع تبصره 5 اصلاحی) باشد، ضمن رعایت سایر مقررات مربوطه، مشمول مفاد ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات خواهد بود :

1- قبض انبار کالا مورد تفکیک، تجمیع یا معامله قرار نگرفته باشد و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ورود به کشور در گمرک اظهار شود. در این صورت زمان ورود کالا به قلمرو گمرکی از تاریخ ورود کالا به کشور محسوب می شود.
برای این منظور ثبت این قبیل اطلاعاتدر قبض انبار صادره و تغییرات آن از سوی سازمان منطقه در سامانه گمرک الزامی است. ادامه خواندن بخشنامه 229 کالاهای مشمول مقررات ماده 11 آیین نامه مقررات صادرات و واردات

بخشنامه 136 – کالاهای تجاری مسافری و ورود کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه

136/73/323 94/81313 دانلود کامل بخشنامه
94/05/04

کلیه گمرکات مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی
به منظور یکسان سازی و ایجاد یکپارچگی در اجرای مقررات مربوط به کالاهای تجاری ، مسافری و ورود کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موضوع مواد 15 و 16 قانون چگونگی ادامه مناطق آزاد تجاری-صنعتی و 11 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی و بند ب ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه، همچنین مفاد مصوبه شماره ک48003ت/31639 مورخ 91/2/20 وزیران محترم عضور شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ( تصویر پیوست ) شیوه نامه ذیل تهیه و جهت اجرا ابلاغ می گردد

شرایط ارائه کارت بازرگانی و نحوه تشریفات امور گمرکی در مناطق آزاد تجاری

اجرایی کشور

باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره 53231‏/210‏/95 مورخ 29‏/8‏/95 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 224057 مورخ 1‏/12‏/95 مرکز واردات و امورمناطق آزاد و ویژه درخصوص شرایط ارائه کارت بازرگانی و نحوه تشریفات امور گمرکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ارسال واعلام میدارد :
1- کالاهایی که از قلمرو گمرکی به مناطق آزاد تجاری ‏- صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و عیناً از آن مناطق به خارج از کشور صادر می¬گردد، به استناد ماده 17 قانون مناطق آزاد تجاری‏‏- صنعتی و تبصره 1 ماده 8 قانون مناطق ویژه اقتصادی، مشمول مقررات صادرات و واردات خواهد بود و لازم است صادر کننده نسبت به ارائه کارت بازرگانی اقدام نموده و سایر تشریفات نیز براساس مقررات صادرات، واردات و امورگمرکی انجام پذیرد. ادامه خواندن شرایط ارائه کارت بازرگانی و نحوه تشریفات امور گمرکی در مناطق آزاد تجاری

کنترل ورود کالاهای مورد استفاده در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی خلیج فارس، صنایع انرژی بر پارسیان و لامرد از طریق اعتبارات اسنادی بانک های ایرانی

هیئت وزیران در جلسه 27 /11 /1395 به پیشنهاد شماره 56940 /60 مورخ 3 /3 /1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1 – گمرک جمهوری اسلامی ایران کالاهایی را که به منظور استفاده و مصرف در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی خلیج فارس، صنایع انرژی بر پارسیان و لامرد از طریق اعتبارات اسنادی بانک های ایرانی وارد می شوند، در مبادی ورودی به منطقه کنترل نموده و جهت رفع تعهدات بانک های باز کننده اعتبار و یا حواله کننده ارز گواهی لازم را مبنی بر مطابقت کالا با سفارش صادر نماید.

2 – کالاهایی که تا کنون با گشایش اعتبار اسنادی توسط بانک های ایرانی به این منطق وارد شده است نیز مشمول این تصویب نامه می شود.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

استاندارد کالاهای وارده از مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه

73/21753/93/31075 ............ به تاریخ 1393/02/24

کلیه گمرکات مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

با سلام و احترام

به پیوست تصویر نامه شماره 7558 مورخ 93/02/09 مدیرکل محترم دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران ارسال و اعلام می دارد چنانچه کالاهای وارده از طریق مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مشمول نظارتهای قانونی سازمان مذکور در محدوده این مناطق بوده و دارای پروانه علامت استاندارد ایران باشد. هنگام ورود این دسته از کالاها از منطقه به سرزمین اصلی نیاز به اخذ مجدد مجوز استاندارد نخواهد بود.

فرود عسگری
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

واردات کالا از مناطق آزاد و وِیژه با گشایش اعتبار اسنادی ریالی

ز ) گشایش اعتبار اسنادی به ریال ایران جهت واردات کالا و خدمت از کشورهای هدف [note] ١- منظور از کشورهای هدف آن دسته از کشورهایی است که برای تسهیل مبادلات تجاری فیمابین،
ریال ایران را با عقد قرارداد پذیرفته باشند
[/note] و از مبدأ مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی

۱-۱ واردکنندگان کالا و خدمت می توانند با ارایه پروفرمای ریالی از سوی فروشندگان در کشورهای هدف و همچنین در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و نیز اوراق ثبت سفارش تایید شده توسط وزارت صنعت ، معدن و تجار ت با رعایت این مجموعه مقررات نسبت به گشایش اعتبار اسنادی ریالی (نقدی و یا مدت دار) اقدام نمایند.

۱-۲ رعایت مقررات بین المللی مبارزه با پولشویی بین بانکهای خریدار و فروشنده براساس توافقات فی مابین الزامی است.
۱-۳ افتتاح حساب ریالی نزد آن بانک و شعب خارج از کشور آن بانک و شعب سایر بانکهای ایرانی بنام فروشندگان خارجی جهت واریز وجوه حاصل از معامله اسناد ، با رعایت مقررات [note]٢- توجه آن بانک را به رعایت مقررات مربوط به افتتاح حساب که طی بخشنامه های جداگانه توسط بخش های نظارتی این بانک قبلا ابلاغ شده است جلب مینماید. [/note] مربوطه خواهدبود.
۱-۴ درصورت احراز اطمینان آن بانک از ورود کالا به مقص د ، تسعیر ریال به ارز برمبنای نرخ روز بلامانع است.
۱-۵ اصلاح اعتبار اسنادی ارزی به ریال برمبنای نرخ روز اصلاح ، بادریافت اصلاحیه ثبت سفارش وزارت صنعت ، معدن و تجارت بلامانع است.
۱-۶ بانکهای ایرانی مجاز به تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی مدت دار ریالی ورود کالا ازمبدأ مناطق مذکور نمی باشند.
۱-۷ ارایه گواهی بازرسی کالا ازنظر کمی و کیفی بهمراه سایر اسناد الزامی است.
۱-۸ ارایه پروانه ترخیص قطعی کالا طی مهلت مقرر در قالب مجموعه مقررات ارزی جهت رفع تعهدات بانکی الزامی است.
۱-۹- لازم است اطلاعات مربوط به اینگونه اعتبار اسنادی به اداره آمار و تعهدات ارزی طبق دستورالعملهای مربوط ارسال گردد. [note] ٣- نحوه ثبت اطلاعات آماری متعاقبًا توسط اداره نظارت ارز این بانک اعلام خواهدشد.
۴- ارسال آمار و اطلاعات اعتبا ر ات اسنادی مذکور به این بانک در قالب سیستم نش ر ( ٢) صورت
می پذیرد. [/note]

واردات کالا از خارج از کشور به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و از این مناطق به داخل

و ) واردات کالاوخدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی و از مناطق مذکور به داخل سرزمین اصلی

الف) واردات کالا و خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری -صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
واردات کالا و خدمت به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی توسط واحد های تولیدی مستقر در منطقه با نرخ رسمی و توسط واحد های تجاری با ارز
متقاضی (صرفنظر از محل استقرارمشتری ) ازطریق گشایش اعتبار / ثبت سفارش برات اسنادی و حواله توسط شعب بانکها در داخل کشور وکارگزاران خارج از کشور با رعایت مقررات بخش ششم بلامانع می باشد.

ب) واردات کالا و خدمت از مناطق آزاد تجاری -صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به داخل سرزمین اصلی

١- واردات محصولات واحد های تولیدی م ستقر در مناطق به داخل کشور به یکی از دو روش ذیل امکانپذیر خواهد بود:

۱-۱ ) به میزان درصد مجازقابل ورود تعیین شده توسط کمیسیون ارزش افزوده ، واردات کالا با رعایت مفاد بند "ز" این مجموعه به استثناء جزء ( ۴-۱) آن صرفا " از طریق گشایش اعتبار اسنادی ریالی و بدون انجام ثبت سفارش به سرزمین اصلی مکانپذیر است.

۱-۲ ) واردات مازاد بر درصد مجاز قابل ورود مورد بحث با رعایت مفاد بند "ز" بشرح فوق صرفا از طریق گشایش اعتبار اسنادی ریالی و با انجام ثبت سفارش امکانپذیر می باشد.

۱-۲-۱) به منظور نگهداری سقف اعتبارات گشایش شده بابت محصولات واحدهای تولیدی مستقر در منطقه ، بانکها قبل از گشایش اعتبار می بایست از سازمان هر منطقه استعلام لازم را به عمل آورند.

٢- گشایش اعتبار /ثبت سفارش برات اسنادی و حواله به نفع فروشند ه ( اعم از ایرانی و خارجی ) با نرخ رسمی جهت خرید کالاهای وارداتی و احدهای تجاری (وارد شده از محل ارز متقاضی ) با رعایت مجموعه مقررات ارزی بویژه بخش اول بلامانع است.

۲-۱) بانکها قبل از گشایش اعتبا ر /ثبت سفارش برات اسنادی و حواله می بایست تصویر اسناد حمل کالای وارده را که مبین واردات کالا از محل ارز متقاضی می باشد ، از متقاضی اخذ و در سوابق نگهداری نمایند.

۲-۲ ) ارائه تاییدیه اسناد موضوع بند (۱-۲) فوق توسط سازمان هر منطقه ، جهت معامله اسناد الزامی است.
۲-۳ ) تا زمانیکه خدمات مربوط به تایید اسناد تجاری و یا صدور گواهی مبدأ در مناطق توسط اتاق بازرگانی انجام نمی پذیرد ، این وظیف ه را سازمان هر منطقه انجام خواهدداد.
۲-۴ ) اسناد قابل معامله بابت واردات کالا و خدمات از مناطق می تواند در منطقه مربوطه صادرشده باشد دراین صورت قبض انبار معتبر صادره در منطقه که حاکی از مالکیت خریدار ثانویه است می تواند جایگزین بارنامه حمل گردد.

تبصره : اسناد موضوع بند فوق می بایست براساس اسناد اولیه که حاکی از ورود کالا با ارز متقاضی می باشد ،صادر گردد.
تبصره : مناطق آزاد تجاری – صنعتی عبارتند ا ز : کیش، قشم، چابهار، اروند، ارسباران (جلفا) و انزلی و مناطق ویژه اقتصادی و سازمان مسئول آن به شرح لیست پیوست شماره ٧ می باشد.

بلامانع بودن ثبت سفارش کالاهای بازسازی شده مازاد بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه بلامانع بودن ثبت سفارش کالاهای بازسازی شده مازاد بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ( آبانماه)
تاریخ 1393/8/23
شماره بخشنامه 93/210/46314
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات و واردات
تصویر بخشنامه دانلود فايل

سازمانن توسعه تجارت ایران

احتراما پیرو نامه شماره 93/210/32771 مورخ 93/06/17 این دفتر و با عنایت به بند (2) صورتجلسه مورخ 93/05/26 کمیته ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات  مبنی بر بلامانع بودن ثبت سفارش کالاهای بازسازی شده مازاد بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، بدینوسیله به اطلاع می رساند ثبت سفارش کالاهای فوق الذکر با وضعیت بازسازی شده منوط به موافقت این دفتر پس از درافت مجوز از دبیرخانه مناطق آزاد، تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی بلامانع است.

خواهشمند است موارد فوق در هنگام ثبت سفارش رعایت گردد.

سید عباس حسینی

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

 

آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی

شماره۲۶۷۳۱/ت۵۰۴۱۱ک ۱۱/۳/۱۳۹۳

آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی

دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی را به شرح زیر تصویب کردند:

آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی

ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح بکار می روند:
الف ـ شورا: شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
ب ـ منطقه: هر یک از مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تأسیس شده و یا می شود.
ج ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
د ـ متقاضی: شخص حقوقی دولتی یا غیردولتی که ایجاد منطقه را درخواست می نماید.
هـ ـ طرح توجیهی (مطالعات اولیه): شامل مطالعات پایه مبتنی بر مزیت های اقتصادی، تاریخی و فرهنگی به همراه برآورد هزینه های راه اندازی و نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز به همراه برنامه زمان بندی و تأثیر عملکرد منطقه بر اقتصاد محلی و ملی با توجه به بازار کشورهای هدف برای تهیه مواد اولیه و صادرات کالاهای ساخته شده و تأثیر آن بر شاخص ها و استانداردهای فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی.
و ـ طرح جامع: طرح بلند مدتی که در آن ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، فرهنگی، آموزشی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی منطقه، خطوط کلی ارتباطی و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق، نوسازی، بهسازی و اولویت های مربوط به آنها و حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تبیین می شود. این طرح در تطبیق با طرح های ناحیه ای و منطقه ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه می شود.
زـ زیرساخت ها: مجموع امکانات و پیش نیازهای ضروری و لازم جهت ایجاد و تأسیس منطقه متناسب با موقعیت جغرافیایی محدوده مورد نظر در بخش های حمل و نقل (هوایی، زمینی و دریایی)، انرژی و ارتباطات و فناوری اطلاعات
ح ـ محدوده منطقه: محدوده جغرافیایی که تحت حاکمیت قوانین و مقررات منطقه قرار می گیرد.

ماده ۲ـ فرایند بررسی هر منطقه شامل مراحل و تشریفات زیر می باشد:
الف ـ ارائه طرح توجیهی به همراه نقشه جانمایی و سایر اسناد و مدارک مربوط توسط متقاضی به دبیرخانه.
ب ـ ارائه موافقت بدون قید و شرط دستگاه های اجرایی تأمین کننده خدمات زیرساختی و سایر مراجع ذی ربط قانونی.
ج ـ بررسی مدارک و طرح توجیهی ارائه شده توسط دبیرخانه
د ـ ارائه گزارش نهایی ارزیابی ایجاد منطقه به دبیرشورا
هـ ـ طرح ایجاد منطقه در شورا بر حسب تصمیم دبیر شورا

ماده ۳ـ همزمان با ارائه پیشنهاد برای بررسی امکان ایجاد یک منطقه جدید، لازم است سازمان مسؤول پیشنهادی، معرفی و در اجرای ماده (۱۹) آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۳۴۱۸۶/ت۳۵۳۶۱ک مورخ ۶/۳/۱۳۸۶ به صورت رسمی متعهد به موارد زیر شود:
الف ـ ارائه گزارش توجیهی
ب ـ تهیه طرح جامع منطقه ظرف یک سال پس از ابلاغ مصوبه شورا.
ج ـ ارائه اسناد مالی معتبر دال بر توانمندی مالی متقاضی (توانایی لازم برای تأمین اعتبار حداقل یک سوم هزینه های ایجاد زیر ساخت) و ارائه سوابق کاری دال بر توانمندی اجرایی و مدیریتی
د ـ آماده سازی و ایجاد کامل زیرساخت ها در بیست درصد از کل محدوده مصوب در دو سال اول فعالیت
هـ ـ گزارش عملکرد منطقه در محدوده مصوب پس از یک سال توسط سازمان مسؤول و بررسی آن توسط دبیرخانه با هدف چگونگی تداوم کار
و ـ ارائه گزارش ماهانه پیشرفت کار آماده سازی از آغاز مرحله حصار (فنس) کشی محدوده تا مرحله نهایی آماده سازی
ز ـ ایجاد مراکز خدمات پشتیبانی پس از تصویب منطقه
ح ـ نظر مساعد استانداری و تعهد برای حمایت از منطقه

ماده ۴ـ جانمایی اراضی محدوده منطقه باید به نحوی باشد تا با توجه به اسناد بالادستی و اهداف تأسیس منطقه، شرایط طبیعی و امکانات بالقوه و بالفعل مورد نیاز را دارا باشد.
تبصره ۱ـ ارائه اسناد و مستندات از سوی سازمان مسؤول غیردولتی مبتنی بر اثبات مالکیت یا تصرف اراضی محدوده پیشنهادی، طبق تبصره (۲) ماده (۳) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ ضروری است.
تبصره ۲ـ حداقل میزان مساحت مورد نیاز با توجه به طرح توجیهی و کاربری اراضی تعیین خواهد شد.

ماده ۵ ـ مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر است:
۱ـ نام منطقه و نقشه جانمایی (کاداستر) محدوده پیشنهادی و موقعیت جغرافیایی (جهات چهارگانه و موقعیت نسبت به شهرهای اطراف و غیره) و نوع و حدود فعالیت مجاز (طبق مفاد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی)
۲ـ پذیرش رسمی سازمان مسؤول توسط شخص حقوقی متقاضی و ارائه اساسنامه (ترجیحاً بخش خصوصی توانمند به لحاظ مالی، فنی و تخصصی با ارائه سوابق کاری، ارائه گردش مالی و مستندات قابل قبول مبنی بر دارا بودن سرمایه ای دست کم معادل یک سوم هزینه های لازم برای ایجاد زیرساخت ها در محدوده مورد نظر)
۳ـ شبکه های زیربنایی (موافقت رسمی نهادها و سازمان های محلی با تأمین خدمات مورد نیاز منطقه به شرح زیر):
الف ـ موافقت صریح و غیرمشروط شرکت آب و فاضلاب استان یا منطقه ذی ربط با تأمین آب
ب ـ موافقت صریح و غیرمشروط شرکت توزیع برق استان یا منطقه ذی ربط با تأمین برق
ج ـ موافقت صریح و غیرمشروط شرکت مخابرات استان ذی ربط با تأمین زیرساخت های مورد نیاز ارتباطات و فناوری اطلاعات
د ـ موافقت صریح و غیرمشروط اداره کل راه و شهرسازی استان ذی ربط با تأمین زیرساخت های مواصلاتی (زمینی، دریایی و هوایی) حسب مورد.
هـ ـ موافقت صریح و غیرمشروط وزارت نفت (واحدهای تابع) با تأمین انرژی.
۴ـ ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر تملک (یا واگذاری رسمی دستگاه های دولتی ذی ربط) و تصرف اراضی واقع در محدوده منطقه ویژه مورد نظر برای سازمان مسؤول غیردولتی و موافقت رسمی دستگاه های ذی ربط مبنی بر واگذاری اراضی به سازمان مسؤول دولتی
۵ ـ نظر مساعد ستاد کل نیروهای مسلح
۶ ـ موافقت گمرک با استقرار واحد گمرک در منطقه
تبصره ۱ـ چنانچه مدارک و مستندات درخواستی ناقص، مبهم و فاقد اطلاعات ضروری باشد، مهلتی جهت رفع نقص به متقاضی داده خواهد شد. چنانچه متقاضی ظرف مهلت مقرر جهت رفع نقص اقدام ننماید، بررسی درخواست ایشان از دستور کار دبیرخانه خارج خواهد شد.
تبصره ۲ـ پس از اخذ مجوز قانونی برای ایجاد منطقه¹ و ابلاغ مصوبه مربوط به تعیین محدوده، سازمان مسؤول و گرایش اقتصادی، متناسب با ایجاد زیرساخت، پروانه بهره برداری از سوی دبیرخانه صادر خواهد شد.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۹۳ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

اصلاح تبصره (۲) ماده (۵) آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی

شماره۵۹۶۲۲/ت۵۰۹۰۹هـ ۲۹/۵/۱۳۹۳

اصلاح تبصره (۲) ماده (۵) آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۵/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۴۷۲۴۹/۲۳۴۸۴ مورخ ۴/۵/۱۳۹۳ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در تبصره (۲) ماده (۵) تصویب نامه شماره ۲۶۷۳۱/ت۵۰۴۱۱ک مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۳ موضوع آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، عبارت «اخذ مجوز قانونی برای ایجاد منطقه و» قبل از واژه «ابلاغ» اضافه می شود.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری