بایگانی برچسب: s

میران عوارض واردات کالاها در سال 96

9/8/96/14099
1396/01/21

پیرو بخشنامه شماره 250807/95/249643/73/419 مورخ 95/12/25 و عطف به نامه شماره 166431 مورخ 95/12/28 ریاست محترم جمهور موضوع ابلاغ قانون بودجه سال 96 جهت اجزا موارد درآمدی مرتبط جهت وصول در سال جاری به شرح ذیل اعلام می گردد:

ردیف  ردیف درآمدی  شرح ماخذ
1  110405  درآمد هلال احمر یک درصد حقوق ورودی کلیه کالاهای وارداتی
2  110515   درآمد حاصل از مالیات بر مصرف سیگار

 انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف چهل درصد ارزش سیف


هر پاکت انواع سیگار چهل درصد ارزش سیف

 3  150129 درآمد موضوع ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند  نیم در هزار ارزش
 4  160123  درآمد حاصل از عوارض نوشابه گازدار قندی وارداتی ( به استثنای نوشابه های با پایه میوه و انواع دوغ بدون گاز) سی درصد ارزش گمرکی
 5  160132 درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی  هرکیلو انواع میوه و سبزی ها هفت صد ریال
4 درصد از قیمت فوب هر لیتر سم آماده کشاورزی 14640 ریال
6 درصد از قیمت فوب هر لیتر سم تکنیکال وارداتی 7320 ریال
6  160135   درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات گوشت و مرغ  هرکیلو گوشت قرمز 2750 ریال
هر کیلو گوشت مرغ 1100 ریال
7  160142  عوارض واردات وسایل نقلیه  مینی بوس دو میلیون ریال
اتوبوس و کامیون پنج میلیون ریال
تریلر ده میلیون ریال
وانت یک میلیون ریال
سواری دو میلیون پانصد هزار ریال
8  160145  درآمد حاصل از افزایش عوارض واردات کالاها و محصولات فرهنگی  چهار درصد ارزش سیف
9  160148  عوارض واردات خودروهای سواری  پنج درصد ارزش سیف

 

ادامه‌ی خواندن

فصل 8 – میوه های خوراکی ؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

یادداشت‌ها.
1 ـ این فصل شامل میوه غیرخوراکی نمی‌شود.
2 ـ میوه‌های سردکرده باید در همان شماره‌های مربوط به میوه‌های تازه طبقه‌بندی شوند.
3 ـ میوه‌های خشک کرده مشمول این فصل ممکن است جزئاً دوباره آبدار شده (Rehydrated) یا برای مقاصد ذیل عمل آمده باشند:
الف ـ برای حفاظت یا پایداری اضافی (برای مثال از طریق عمل حرارتی معتدل، گوگردی‌کردن، افزودن اسید سوربیک یا سوربات پتاسیم)،
ب ـ‌ برای بهبود بخشیدن یا حفظ وضع ظاهری آنها (برای مثال، از طریق افزودن روغن نباتی یا اضافه نمودن مقادیر کمی شربت گلوکز)،
مشروط براینکه خصوصیت میوه‌های خشک کرده را حفظ کرده باشند.

مندرجات ذیل یادداشت فصل 8

1ـ ورود هر نوع میوه تازه مشمول این فصل موکول به رعایت ماده 11 قانون حفظ نباتات مصوب 1346 است.
2ـ ورود محصولات مشمول این فصل به صورت خشک‌کرده، کنسرو شده، محفوظ شده، پخته شده، یخ‌ زده و امثالهم موکول به رعایت ماده 16 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی مصوب 1346 است.
3- ورود بذر و نباتات که در اسناد صدور کشور مبدأ مشخصاً دست‌ورزی‌شده محسوب می‌شوند یعنی با تغییرات ژنتیکی تولید شده‌اند از لحاظ بررسی خطرات زیست‌محیطی موکول به تایید سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.
4 - ورود و صدور موجودات زنده ت ییر شکل یافته ژنتیکی و محصولات تراریخته ملزم به رعایت مفاد قانون ملی ایمنی زیستی با کسب مجوز قبلی از وزارت جهاد کشاورزی میباشد.
5- به ازای صادرات 1.5 کیلوگرم سیب درختی، حقوق ورودی یک کیلوگرم موز معادل 5% ارزش تعیین می گردد.

Chapter 8
Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons

Notes.
1. This Chapter does not cover inedible nuts or fruits.
2. Chilled fruits and nuts are to be classified in the same headings as the corresponding fresh fruits and nuts.
3. Dried fruit or dried nuts of this Chapter may be partially rehydrated, or treated for the following purposes:
(a) For additional preservation or stabilisation (for example, by moderate heat treatment, sulphuring, the addition of sorbic acid or potassium sorbate),
(b) To improve or maintain their appearance (e.g., by the addition of vegetable oil or small quantities of glucose syrup),
Provided that they retain the character of dried fruit or dried nuts.

Explanatory remarks to Chapter 8

1. Importation of any kind of fresh fruits classified in this chapter is subject to the observance of Article 11 of the Plant Protection Law approved in 1967 .
2. Importation of the products covered in this chapter whether dried, canned, preserved, cooked, frozen or the like is subject to the observance of Article 16 of the Law on Foodstuffs and Beverages approved in 1967.
3. The entry of seeds and plants which, according to the export documents of the country of origin, have been identified as genetically modified shall be subject to the approbation of the Environment Protection Organization in terms of any environmental dangers.
4. import and export of genetic transformed living creatures and transgenic products bound to save national, security and biological legal provisions with the previous authorization of ministry jihad agricultural.
5. per exporting of 1.5 kg opple, total customs duties and commercial profits 1 kg banana is determined wquivalent to 5 % of value.

لیست کالاهای مشمول عوارض وارداتی و میزان آن

لیست زیر کالاهای مشمول عوارض واردات را که در خانه 41 و 42 اظهارنامه الکترونیکی گمرک درج می شود را نشان می دهد. این عوارض طبق برنامه بودجه از کالاها اخذ می شود .

نام کالا شماره تعرفه گمرکی میزان عوارض واردات فرمول
کود شیمیایی 3101 20 ریال برای هر کیلو وزن خالص* 20
سیگار 2402-2403 20 درصد هر نخ سیگار تولید داخل ارزش سیف * 20 درصد
سیگار 20 ریال برای هر نخ تعداد نخ*20
سیگار 2402 20 درصد هر نخ سیگار تعداد بسته *10000*20
میوه و سبزیجات فصل 7 و فصل 8 700 ریال برای هر کیلو وزن خالص * 700
نوشابه گازدار 22021000-   22029090 20 درصد ارزش سیف*20 درصد
گوشت قرمز 0201-0202-0204 2750 ریال از هر کیلو گوشت قرمز وزن خالص*2750 ریال
گوشت مرغ 020711 -020712 - 020713 1100 ریال از هر کیلو گوشت وزن خالص*1100 ریال
هلال احمر کلیه کالاها یک درصد حقوق ورودی حقوق ورودی * یک درصد
سم آماده کشاورزی 3808932 - 3808922 - 38089122 - 38089123 - 38089129 7000 ریال به ازای هر لیتر سم آماده کشاورزی مقدار لیتر*7000 ریال
تکنیکال سموم وارداتی 3808911 - 3808921 - 3808931 20000 ریال به ازای هر لیتر مقدار لیتر * 20000 ریال
گندم و جو 1001-1003 هر کیلو 1500 ریال وزن خالص*1500 ریال
خودرو کلیه کالاهای تعرفه 8703 به جز تعرفه های 870310000/87032220/87032312/87032322/87032332/87032420/87033120/8703312/87033312/87033322 5 درصد قیمت فوب هر خودرو فوب *5درصد
خودروی سواری 8703 2,500,000 ریال تعداد خودرو*2500000 ریال
وانت 8702 1000000 ریال تعداد خودرو*1000000 ریال
مینی بوس 200 هزار تومان تعداد خودرو*2000000 ریال
کامیون 500 هزار تومان تعداد خودرو *5000000 ریال
کالاها و محصولات فرهنگی 40 درصد ارزش ارزش سیف*40 درصد

 

شرایط قرنطینه ای واردات میوه آناناس از کشور فیلیپین

شرایط قرنطینه ای واردات میوه آناناس( comosus. A , sativus Ananas (از کشور فیلیپین از طریق بنادر جنوبی ( چابهار، شهید رجایی، شهید باهنر، بوشهر، امام خمینی) (بازنگری مرداد ماه 1395)

1 -اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور فیلیپین که در قسمت D.A) توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1.Unaspis citri 2.Dysmicoccus brevipes
3.Dysmicoccus neobrevipes 4.Phenacoccus maderensis
5.Pseudococcus jackbeardsleyi 6.Parasaissetia nigra
7.Ceratocystis paradoxa 8.Eudocima fullonia
9.Saccharicoccus sacchari

توجه:
درج اسامی علمی عوامل خسارتزای فوق در گواهی بهداشت گیاهی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
2 -ضدعفونی میوه های وارداتی در کشور فیلیپین به یکی از روشهای زیر و درج مشخصات کامل آن در بخش Treatment گواهی بهداشت گیاهی مربوطه.
الف: ضدعفونی محموله با Eco2 به میزان 28/14 گرم در متر مکعب حجم محموله در دمای 30-25 درجه سیلسیوس به مدت 7 ساعت.
ب: ضدعفونی محموله با اتیل فرمات به میزان 420 گرم درمتر مکعب حجم محموله، دمای بالاتر از 15 درجه سیلسیوس به مدت 2 ساعت.
3 -محموله بایستی عاری از خاک، بقایای گیاهی، بذور علف هرز، حشرات زنده و علائم بیماریها باشد.
4 -محموله بایستی در بسته بندی غیر چوبی حمل گردد.
5 -ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت گیاهی کشور مبداء بامشخصات مندرج دربند یک و دو این شرایط و سایر مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطینه گیاهی در هنگام بازدید محـموله درگمرک الزامی است . درغیراینصورت از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
6 -چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحاً چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
7 -پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعداز بررسی و تایید مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.
8 -حمل محموله از کشور مبداء به ایران بایستی به صورت یکسره انجام شده و هرگونه تخلیه و بارگیری مجدد در کشور ثالث مورد قبول نمیباشد.
تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11 (قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد

شرایط قرنطینه ای واردات میوه آلبالو فریز شده به روش IQF ،چوب سوزنی برگان اشباع شده با استیلن، بادام زمینی تفت داده شده از کشور عراق

واردات محصولات مذکوراز کشورهای فوق منوط به همراه داشتن گواهی بهداشت گیاهی معتبر و نیز بازدیدو بررسی کارشناسان قرنطینه درمرزورودی وگمرک ترخیص کننده می­باشد. ادامه‌ی خواندن

پذيرش درخواستهاي ترخيص يكسره درباره كالاهاي فاسد شدني، مواد غذايي و فله اي

بسمه تعالي

168305/145027/778/313/73/288
22/8/1390
به :ناظرمحترم گمركات استان .......... مديركل محترم ...........
از :دفتر واردات

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه شماره 124556/94274/778/313/73/199 مورخ 22/6/90 مجددا يادآور مي شود :
بديهي است پذيرش درخواستهاي ترخيص يكسره درباره كالاهاي فاسد شدني، مواد غذايي و فله اي موضوع بند 1 بخشنامه پيروي در صورت حصول اطمينان از اخذ مجوزهاي قانوني و مقرراتي بلامانع خواهد بود.
فرود عسگري
مدير كل دفتر واردات

شرایط قرنطینه ای واردات میوه – ریسک متوسط

میوه هایی که جزء کالاهای با ریسک متوسط شناخته شده اند برای ثبت سفارش آنها نیازی به اخذ مجوز سازمان حفظ نباتات نیست اما برای ورود و ترخیص آن می بایستی گواهی بهداشت نباتی (قرنطینه) کشور مبدا ارائه شود. همچنین می بایستی شرایط قرنطینه ای اعلام شده می بایستی در آن رعایت شود.

لیست زیر مربوط به شرایط قرنطینه ای میوه های با ریسک متوسط است. البته این لیست هنوز تکمیل نیست و سعی ما بر این است که با جمع آوری شرایط قرنطینه ای همه میوه ها و یا سایر اجزاء نباتی یک لیست کامل را به شما ارائه کنیم.

شرایط قرنطینه ای واردات میوه آلو از کشور اسپانیاشرایط قرنطینه ای واردات میوه انگور از کشور هند
شرایط قرنطینه ای واردات میوه هلو (Prunus persica) از کشور آفریقای جنوبیشرایط قرنطینه ای واردات سیب از کشور ترکیه
شرایط قرنطینه ای واردات پیاز خوراکی (Allium cepa)از کشور پاکستانشرایط قرنطینه ای واردات پیاز خوراکی (Allium cepa)از کشور پاکستان
شرایط قرنطینه ای واردات میوه نارگیل (Cocos unsifera) از بنادر جنوبی کشورشرایط قرنطینه ای واردات میوه انگور (Vitis vinifera) از کشور سوریه
شرایط قرنطینه ای واردات میوه انگور(Vitis vinifera) از کشور تاجیکستانشرایط قرنطینه ای واردات میوه شلیل (Prunus persica) از کشور ترکیه
شرایط قرنطینه ای واردات میوه سیب (Malus domestica) از کشور آرژانتینشرایط قرنطینه ای واردات میوه به (Cydonia oblonga) از کشور آذربایجان
شرایط قرنطینه ای واردات میوه مرکبات (Citrus sp.) از کشور چینشرایط قرنطینه ای واردات میوه هلو (Prunus persica) از کشور ترکیه
شرایط قرنطینه ای واردات میوه خشک لیمو از کشور مصرشرایط قرنطینه ای واردات میوه توت فرنگی (Fragaria ananassa) از کشور ترکیه
شرایط قرنطینه ای واردات میوه گلابی (pyrus communis)از کشور ترکیهشرایط قرنطینه ای واردات میوه دوریان Durio zibethinus از کشور تایلند
شرایط قرنطینه ای واردات میوه خشک عناب (Ziziphus jujuba) از کشور ازبکستانشرایط قرنطینه ای واردات میوه مرکبات (Citrus sp.) از کشور اسپانیا
شرایط قرنطینه ای واردات میوه گلابی از کشور آفریقای جنوبیشرایط قرنطینه ای واردات میوه تازه نارنگی از پاکستان
شرایط قرنطینه ای واردات میوه موز Musa از کشور کنیاشرایط قرنطینه ای واردات میوه سیب از کشور فرانسه
شرایط قرنطینه ای واردات میوه فرآوری نشده تمر هندی همراه با غلافشرایط قرنطینه ای واردات میوه موز از کشورعمان
شرایط قرنطینه ای واردات میوه منگوستین (Garcinia mangostana) تایلندشرایط قرنطینه ای واردات میوه شلیل از کشور شیلی
شرایط قرنطینه ای واردات میوه سیب آفریقای جنوبیشرایط قرنطینه ای واردات میوه مرکبات از کشور برزیل
شرایط قرنطینه ای واردات پیاز خوراکی از کشور ترکیهشرایط قرنطینه ای واردات پیاز خوراکی از کشور هندوستان
شرایط قرنطینه ای واردات پیاز خوراکی از کشور هندوستانشرایط قرنطینه ای واردات پیاز خوراکی از کشور اوکراین
شرایط قرنطینه ای واردات میوه هلو از کشور اسپانیاشرایط قرنطینه ای واردات میوه موز از کشور کامرون
شرایط قرنطینه ای واردات میوه انار از کشور هندوستانشرایط قرنطینه ای واردات میوه گلابی از کشور آرژانتین
شرایط قرنطینه ای واردات میوه لونگ کونگ از کشور تایلندشرایط قرنطینه ای واردات میوه هلو از کشور آذربایجان
شرایط قرنطینه ای واردات میوه موز از کشور فیلیپینشرایط قرنطینه ای واردات میوه خشک توت از کشور تاجیکستان
شرایط قرنطینه ای واردات میوه خشک لیمو ترش سریلانکاشرایط قرنطینه ای واردات میوه سیب از کشور برزیل
شرایط قرنطینه ای واردات میوه خشک آلو از کشور ازبکستانشرایط قرنطینه ای واردات میوه لیمو ترش از کشور ویتنام
شرایط قرنطینه ای واردات میوه آلو از کشور شیلیشرایط قرنطینه ای واردات مرکبات از کشور سوریه
شرایط قرنطینه ای واردات میوه لیچی از کشور چینشرایط قرنطینه ای واردات میوه موز از کشور مالزی
شرایط قرنطینه ای واردات میوه خشک آلو سیاه از کشور آرژانتینشرایط قرنطینه ای واردات میوه لونگان از کشور تایلند
شرایط قرنطینه ای واردات میوه موز از کشور سریلانکاشرایط قرنطینه ای واردات میوه انار از کشور ترکیه
شرایط قرنطینه ای واردات میوه انبه از کشور پاکستانشرایط قرنطینه ای واردات میوه انگور از کشور آفریقای جنوبی
شرایط قرنطینه ای واردات میوه پرتقال از کشور پاکستانشرایط قرنطینه ای واردات میوه خشک لیمو ترش از کشور سودان
شرایط قرنطینه ای واردات میوه رامبوتان تایلندشرایط قرنطینه ای واردات میوه منگوستین از کشور اندونزی
شرایط قرنطینه ای واردات میوه مرکبات از کشور لبنانشرایط قرنطینه ای واردات میوه سیب از کشور ایتالیا
شرایط قرنطینه ای واردات میوه موز از کشور موزامبیکشرایط قرنطینه ای واردات میوه آلو از کشور آفریقای جنوبی
شرایط قرنطینه ای واردات میوه انگور از کشور شیلیشرایط قرنطینه ای واردات میوه آناناس از بنادر جنوبی کشور
شرایط قرنطینه ای واردات میوه خام شاه بلوط چینشرایط قرنطینه ای واردات میوه خرمالو از کشور آفریقای جنوبی
شرایط قرنطینه ای واردات میوه انار از کشور مصرشرایط قرنطینه ای واردات میوه انبه از کشور آفریقای جنوبی
شرایط قرنطینه ای واردات میوه انبه از کشور کنیاشرایط قرنطینه ای واردات میوه پرتقال از کشور مصر
شرایط قرنطینه ای واردات میوه موز از کشور سومالیشرایط قرنطینه ای واردات میوه کیوی از کشور شیلی
شرایط قرنطینه ای واردات میوه پرتقال (رقم والنسیا) از کشور قبرس شمالیشرایط قرنطینه ای واردات میوه به از کشور ترکیه
شرایط قرنطینه ای واردات میوه هلو از کشور آذربایجانشرایط قرنطینه ای واردات میوه شلیل از کشور اسپانیا
شرایط قرنطینه ای واردات میوه سیب از کشور شیلیشرایط قرنطینه ای واردات میوه انبه از کشور هندوستان
شرایط قرنطینه ای واردات میوه خشک توت از کشور ترکیهشرایط قرنطینه ای واردات میوه هلو از کشور شیلی
شرایط قرنطینه ای واردات میوه تازه کیوی از کشور نیوزلندشرایط قرنطینه ای واردات مرکبات از کشور ترکیه
شرایط قرنطینه ای واردات میوه خشک لیمو از کشور سومالیشرایط قرنطینه ای میوه Dragon fruit ازکشور ویتنام
شرایط قرنطینه ای واردات میوه پاپایا از کشور تایلند

شرایط قرنطینه ای میوه Dragon fruit ازکشور ویتنام

1- اخذ گواهي بهداشت نباتي معتبر از وزارت کشاورزي کشور ویتنام که در قسمت A.D (توضيحات اضافي) آن عاري بودن محموله از آفات و بيماريهاي ذيل مورد تاكيد قرار گرفته باشد.

1. Bactrocera correcta
2. Bactrocera dorsalis
3. Colletotrichum musae
4. Dysmicoccus neobrevipes
5. Pentalonia nigronervosa

توجه:
درج اسامي علمي آفات و بيماري هاي فوق درگواهي بهداشت نباتي کالاي مذکور الزامي است و در غير اينصورت به دليل نقص مدارک از ترخيص کالا جلوگيري و مسئوليت هرگونه ضرر وزيان به عهده واردکننده خواهد بود
2- ضد عفونی محموله با اشعه گاما حداقل به میزان gy 400 در کشور ویتنام و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت نباتی مربوطه
3- حمل محموله ازكشور ویتنام به كشور ايران بايد بصورت يكسره صورت پذيرد و هر گونه تخليه و بارگيري مجدد دركشورثالث مورد تاييد نمي باشد.
4- ارائه نسخه اصلي گواهي بهداشــت نباتي کشور ویتنام منطبق با شرايط اعلامی و ساير مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطينه نباتي درهنگام بازديد محـموله در مرز ورودي و گمرک ترخيص كننده الزامي مي باشد و در غير اين صورت مسئوليت عواقب مترتبه به عهده واردكننده خواهد بود.
5- محموله بايد در بسته بنديهاي غير چوبي كه عاري از شاخ و برگ ،كاه و بقاياي گياهي باشد حمل گردد.
6- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخيص مامور قرنطينه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزينه صاحب كالا ضدعفوني مي شود و در غير اين صورت، محموله عودت ياامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
7- پاساوان محموله به گمرکات داخلي صرفآ بعد از بررسي و تاييد اصل مدارک مورد نياز درمرز ورودي مجاز خواهد بود.
تذكر: شرايط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطينه نباتي صادر شده و وارد کننده موظف به رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط به واردات مي باشد.

شرايط قرنطينه اي واردات ميوه خشك ليمو از كشور سومالي

شرايط قرنطينه اي واردات ميوه خشك ليمو (Citrus aurantiifolia) Dried lemon از كشور سومالي

1- اخذ گواهي بهداشت نباتي معتبر از وزارت كشاورزي كشور سومالي و يا ارگان رسمي دولتي مسئول صدور گواهي بهداشت نباتي در كشور سومالي.
2- در صورتيكه بعد از خشك شدن ليمو، محموله بيش از مدت يكماه در انبار باقي مانده باشد، بايستي با گاز فسفين به ميزان 3-2 گرم در مترمكعب حجم محموله در دماي بالاتر از °C15 به مدت يك هفته در شرايط اتمسفريك دز زير پوشش پلاستيكي يا داخل اطاقك، قبل از بارگيري و حمل كالا در كشور سومالي ضدعفوني شود و مشخصات آن در گواهي بهداشت نباتي مربوطه درج گردد.
3- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخيص مامور قرنطينه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزينه صاحب كالا ضدعفوني مي شود و در غير اين صورت، محموله عودت ياامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
4- ارائه اصل گواهي بهداشت نباتي منطبق با شرايط اعلامی و ساير مدارک لازم به کارشناسان قرنطينه نباتي در هنگام بازديد محموله در مرز ورودي و گمرک ترخيص كننده الزامي است و در غير اين صورت مسئوليت عواقب مترتبه به عهده واردكننده خواهد بود.
5- پاساوان محموله به گمرکات داخلي صرفاً بعد از بررسي و تاييد اصل مدارک مورد نياز در مرز ورودي مجاز خواهد بود.

تذکر: شرايط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطينه نباتي صادر شده و وارد کننده موظف به رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط به واردات مي باشد.

شرايط قرنطينه ای واردات مرکبات از کشور ترکيه

شرايط قرنطينه ای واردات مرکبات از کشور ترکيه از طريق مرز بازرگان

1- اخذ گواهي بهداشت نباتي معتبر از ارگان ذيربط وزارت کشاورزي کشور مبداء دال بر عاري بودن محموله از كليه آفات و بيماريهاي گیاهی و علفهای هرز قرنطينه اي و در قسمت A.D (توضيحات اضافي) آن عاري بودن محموله از آفات ذيل مورد تاکيد قرار گرفته باشد.

1. Ceratitis capitata 2. Prays citri 3. Cryptoblabes gnidiella 4. Nipaecoccus nipae
5. Diaporthe citri

توجه:
درج اسامي علمي آفات و بیماریهای فوق در گواهي بهداشت نباتي کالاي مذکور الزامي است و در غير اينصورت به دليل نقص مدارک از ترخيص کالا جلوگيري و مسئوليت هر گونه ضرر و زيان به عهده وارد کننده خواهد بود.
2- حمل محموله ازكشورمبدابه كشورمقصد بايد بصورت يكسره صورت پذيرد وهرگونه تخليه و بارگيري مجدد دركشور ثالث موردتاييد نميباشد.
3- محموله بايد پس از آماده سازي اوليه در كشور مبدا ء بايد مراحل ذيل ( شتشو با فشار آب - برس زدن - غوطه ور كردن درقارچ كش مناسب - شستشوي مجددبا آب- خشك كردن با هواي داغ و واكس زدن) بر روی آنها صورت گرفته باشد
4- ضد عفونی محموله با روش سرمادهی مطابق جدول ذيل بايستی در کشور مبداء انجام و ارائه مدارک مربوط به مشخصات ضد عفونی شامل (مدت زمان ضدعفونی ، درجه حرارت و محل ضدعفونی که قبلا به تائيد حفظ نباتات کشور ترکيه رسيده باشد) هنگام بازرسی قرنطينه ای به کارشناس قرنطينه گياهی در مبداء ورودی الزامی می باشد.

°C 22/2 يا كمتر °C 66/1 يا كمتر °C 11/1 يا كمتر °C 55/0 يا كمتر درجه حرارت (درجه سانتي گراد)
16 14 12 11 مدت زمان سرمادهي (روز)
سردخانه باید مجهز به تجهيزات اتوماتیک ثبت كننده دما در هر 5 دقیقه باشد و حداقل دو سنسور دمای مغز ميوه و یک سنسور دمای انبار را ثبت نمايد، و مدارک مربوطه شامل اصل پرینت ترموگراف سنسورها كه توسط حفظ نباتات كشور تركيه تاييد شده باشد در هنگام بازرسی قرنطينه ای در مبداء ورودی به کارشناس قرنطينه گياهی ارائه شود.
توجه :
الف:پس از پايان سرمادهي، محموله بايد بلافاصله توسط كانتينرهاي يخچال دار حمل گردد يا تا زمان حمل در سردخانه در شرايط قرنطينه اي نگهداري شود.
ب: زمان ضد عفونی از وقتی محاسبه می شود که دمای مغز میوه ها به دمای مورد نظر برسد.
5- به محض صدور گواهي بهداشت گياهي و ضميمه آن توسط دپارتمان حفظ نباتات تركيه يك نسخه از آن به سازمان حفظ نباتات جمهوري اسلامي ايران به آدرس پست الکترونیکی yasemi@ppo.ir ارسال شود.
6- ارائه نسخه اصلي گواهي بهداشــت نباتي کشور مبداء منطبق با شرايط اعلامی و ساير مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطينه نباتي در هنگام بازديد محـموله در گمرک الزامي است.
7- محموله بايد دربسته بنديهاي غيرچوبي كه عاري ازشاخ و برگ، كاه و ديگر مواد خام و بقاياي گياهي باشد حمل گردد.
8- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخيص مامور قرنطينه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزينه صاحب كالا ضدعفوني مي شود و در غير اين صورت، محموله عودت ياامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
9- پاساوان محموله به گمرکات داخلي صرفآ بعد از بررسي و تاييد اصل مدارک مورد نياز درمرز ورودي مجاز خواهد بود.
تذکر: شرايط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطينه نباتي صادر شده و وارد کننده موظف به رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط به واردات مي باشد.