بایگانی برچسب: s

ممنوعیت صادرات آخال حبوبات، نخ و پشم و آزاد شدن صادرات گوجه فرنگی

60/273587
1397/10/23

سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان

با سلام

به پیوست تصویر نامه شماره 60/269888 مورخ 1397/10/19 مقام عالی وزارت در خصوص رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات ارسال و به اطلاع می رساند :

1- صادرات آخال حبوبات تا اطلاع ثانوی مجاز است همچنین صادرات گوجه فرنگی و محصولات آن تحت تعرفه های ذیل از تاریخ 1397/10/20 لغایت 1397/11/30 بلامانع می باشد.

شرح  شماره تعرفه
آخال حبوبات
گوجه فرنگی و محصولات آن  07020000
20021000
200290
20029500
21032000

2 -صادرات اقلام ذیل از تاریخ ابلاغ این نامه تا اطلاع ثانوی ممنوع می باشد:

ردیف  شرح کالا  شماره تعرفه
1 کاغذ و کارتن بسته بندی  48081000
48043900
48044190
48045100
48045200
48059110
48059210
48059310
2 فیلم BOPP تحت ردیف تعرفه  39202020
3  فیلم پلی استر شفاف تحت ردیف تعرفه  39206990
4  تخم مرغ خوراکی و غیرخوراکی  0407
5  جوجه یکروزه  0105
6  پیله کرم ابریشم، ابریشم خام، ضایعات ابریشم  50030000
50020000
50010000
7 نخ ابریشم  500600
500400
8 پشم خام و نخ الیاف پشمی تابیده شده 104 -5103 - 5102 - 5101
5105 – 5106 – 5107 – 5108 -
5109 - 5110

تعرفه ترجیحی واردات نخ آکریلیک از ترکیه

بسمه تعالي

190750/94/175052/113/73/334
07/10/1394

ناظرين محترم گمركات
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرائي

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه هاي رديف 203 مورخ 15/5/93 و رديف 64 مورخ 24/3/94 ، به پيوست تصوير نامه شماره 56782/100/94 مورخ 14/9/94 رئيس كل محترم سازمان توسعه تجارت ارسال و اعلام ميدارد ميزان تخفيف حقوق ورودي كالاهاي تحت رديف تعرفه ( 55093200 ) موضوع فهرست مصوبه 28641/ت50290 ه مورخ 18/3/93 هيات محترم وزيران از 40 درصد به 10 درصد كاهش مي يابد خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب به واحدها و گمركات زير مجموعه نيز ابلاغ و نظارت لازم معمول گردد.
سيد مجتبي پورسيف
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزاد و ويژه

334-1

اصلاح حقوق ورودی چند نوع نخ تعرفه 5402

شماره ـ 52615ت/132570 تاریخ 1394/10/12
اصلاح مجموع حقوق گمركي و سود بازرگانيكالاهاي مشمول رديف هاي تعرفه جداول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
وزارت صنعت، معدن وتجارت ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي
1394/8/16 مورخ 60/176790 شماره پيشنهاد به 1394/10/6 جلسه در هيأت وزيران وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد وسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاهاي مشمول رديفهاي تعرفه جداول پيوست آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و وارداتبه شرح جدول زيراصلاح ميگردد:

معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري

ردیف شماره تعرفه مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی ملاحظات
فعلی پیشنهادی
1 54024910 15 - حذف ردیف تعرفه
2 54024990 15 - حذف ردیف تعرفه
3 54024900 - 15

درج دو صفر مقابل ردیف تعرفه 540249

و تعیین مجموع حقوق گمرکی و سودبازرگانی