نحوه ثبت سفارش خودروهای سبک از تاریخ 96/1/5

نظر به اینکه گواهینامه های صحه گذاری تأیید نوع خودروهای وارداتی سازمان ملی استاندارد بر اساس احراز مطابقت خودرو هایی که 11 کاراکتر اول شماره شناسایی(VIN (آنها ثابت است با استانداردهای اجباری خودرو، صادر می گردد لذا ثبت سفارش، اظهار، ترخیص و شماره گذاری خودروهایی از نظر این سازمان مجاز است که 11 کاراکتر اول شماره شناسایی آنها منطبق با شماره شناسایی های اعلام شده از سوی سازمان باشد.

از آنجاییکه تعیین 11 کاراکتر اول شماره شناسایی خودروهای وارداتی یکی از مهمترین راهکارهای جلوگیری از واردات خودروهای استوک کشورهای حوزه خلیج فارس است که ظاهراً منطبق با خودروهای دارای تأییدیه از سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست هستند اما از نظر کیفی در سطح پایینتری قرار دارند لذا ادارات کل استاندارد استان ها درخصوص خودروهای سبک وارداتی که مجوز ثبت سفارش آنها پس از تاریخ 5/1/1396صادر می گردد، صرفاً در صورت انطباق کامل خودروهای وارداتی با موارد اعلام شده، نسبت به صدور گواهی انطباق (COC (اقدام خواهند نمود.

لازم به ذکر است، بمنظور پیشگیری از ایجاد ناهماهنگی در انجام فرآیند واردات خودروهای سبک، موارد فوق الاشاره به کلیه ارگانهای ذیربط شامل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، دفتر واردات گمرک ج.ا.ا، ، معاونت فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا و انجمن واردکنندگان خودرو، اطلاع رسانی شده و فهرست خودروهای سبک مجاز برای واردات منضم به 11 کاراکتر اول شماره شناسایی نیز در بخش صادرات و واردات سامانه سازمان ملی استاندارد مندرج گردیده است.

اصلاح ماده 7 آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو و حذف ماده 11

1395/12/16 هـ 53548ت/160253شماره
اصلاح ماده (7 (آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیأت وزیران در جلسه 11/12/1395 به پیشنهاد شماره 150291/60 مورخ 5/7/1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و
سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1ـ متن زیر جایگزین ماده (7 (آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو موضوع تصویبنامه شماره 18758/ت28817هـ مورخ 10/4/1382 و اصلاح بعدی آن موضوع بند 1 تصویبنامه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/1390 میشود:
«ماده7ـ ثبت سفارش و ورود خودروی سواری (سواری، سواری استیشن و سواری کار) مستعمل و یا نو که از زمان ساخت آن بیش از یک سال گذشته باشد، در سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ممنوع است.
تبصره ـ مواردی که ثبت سفارش آنها قبل از ابلاغ این تصویبنامه انجام شده است، مستثنا میباشند.»
2ـ ماده 11 آیین نامه یادشده موضوع تصویبنامه شماره18758/ت28817هـ مورخ 10/ 4/1382 و اصلاح بعدی آن موضوع بند 2 تصویبنامه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/1390 لغو و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح میشود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو

مجوز هیئت دولت به وزارت بهداشت برای واردات 400 دستگاه آمبولانس CBU

148811/ت54040ه   دانلود بخشنامه
هئیت وزیران در جلسه 1395/11/24 به پیشنهاد شماره 100/780 مورخ 1395/9/9 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد .
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است نسبت به واردات چهارصد ( 400) دستگاه آمبولانس دو دیفرانسیل به صورت CBU با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور ادامه خواندن مجوز هیئت دولت به وزارت بهداشت برای واردات 400 دستگاه آمبولانس CBU

لیست کالاهای مشمول عوارض وارداتی و میزان آن

لیست زیر کالاهای مشمول عوارض واردات را که در خانه 41 و 42 اظهارنامه الکترونیکی گمرک درج می شود را نشان می دهد. این عوارض طبق برنامه بودجه از کالاها اخذ می شود .

نام کالا شماره تعرفه گمرکی میزان عوارض واردات فرمول
کود شیمیایی 3101 20 ریال برای هر کیلو وزن خالص* 20
سیگار 2402-2403 20 درصد هر نخ سیگار تولید داخل ارزش سیف * 20 درصد
سیگار 20 ریال برای هر نخ تعداد نخ*20
سیگار 2402 20 درصد هر نخ سیگار تعداد بسته *10000*20
میوه و سبزیجات فصل 7 و فصل 8 700 ریال برای هر کیلو وزن خالص * 700
نوشابه گازدار 22021000-   22029090 20 درصد ارزش سیف*20 درصد
گوشت قرمز 0201-0202-0204 2750 ریال از هر کیلو گوشت قرمز وزن خالص*2750 ریال
گوشت مرغ 020711 -020712 - 020713 1100 ریال از هر کیلو گوشت وزن خالص*1100 ریال
هلال احمر کلیه کالاها نیم در هزار حقوق ورودی * نیم در هزار
سم آماده کشاورزی 3808932 - 3808922 - 38089122 - 38089123 - 38089129 7000 ریال به ازای هر لیتر سم آماده کشاورزی مقدار لیتر*7000 ریال
تکنیکال سموم وارداتی 3808911 - 3808921 - 3808931 20000 ریال به ازای هر لیتر مقدار لیتر * 20000 ریال
گندم و جو 1001-1003 هر کیلو 1500 ریال وزن خالص*1500 ریال
خودرو کلیه کالاهای تعرفه 8703 به جز تعرفه های 870310000/87032220/87032312/87032322/87032332/87032420/87033120/8703312/87033312/87033322 5 درصد قیمت فوب هر خودرو فوب *5درصد
خودروی سواری 8703 2,500,000 ریال تعداد خودرو*2500000 ریال
وانت 8702 1000000 ریال تعداد خودرو*1000000 ریال
مینی بوس 200 هزار تومان تعداد خودرو*2000000 ریال
کامیون 500 هزار تومان تعداد خودرو *5000000 ریال
کالاها و محصولات فرهنگی 40 درصد ارزش ارزش سیف*40 درصد

 

رای دیوان عدالت اداری و آزاد شدن واردات خودروهای بالای 2500 سی سی

رأی شماره های 4۰6 الی 41۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ 1393/6/23 هیأت وزیران از تاریخ تصویب
1395/6/29 1۰۰5/93/هـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام:
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 4۰6 الی 41۰ مورخ 16/6/1395 با موضوع:
«ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ 23/6/1393 هیأت وزیران از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 16/6/1395 شماره دادنامه: 4۰6 الی 41۰
1۰۰5/93 ـ 63 ،165 ،222 ،377/94 :پرونده کلاسه
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان: 1 ـ عبدالحسین رئیسی 2 ـ مهدی محمدی سفیدخانی با وکالت آقایان حمید فاضلی و سیف ا... حدادی 3 ـ سهراب فتحیه
4 ـ محمد ربیعی نیا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2 و 1 مصوبه شماره 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ 23/6/1393 هیأت وزیران و ابطال تبصره الحاقی به بند 3 مصوبه مذکور، موضوع مصوبه شماره 157885/ت51۰4۰هـ ـ 24/12/1393 هیأت وزیران
گردش کار: الف: آقایان: عبدالحسین رئیسی، مهدی محمدی سفیدخانی و سهراب فتحیه به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه ابطالبندهای 2 و 1 تصویبنامه شماره 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ 23/6/1393 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کردهاند که:
«در خصوص بند1 مصوبه که خودروهای سواری و با حجم موتور بالای 25۰۰ سیسی را مشمول مقررات متروکه قابل عرضه در بازار (یعنی قابل فروش) ندانسته لازم به ذکر است:
1ـ طبق ماده 24 قانون امور گمرکی قانونگذار اعلام مینماید کلیه کالاهایی که صاحب کالا در مهلت مقرر در این ماده از انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید، کالا مشمول مقررات متروکه میباشد و در این قانون کالاها را تفکیک نکرده و تفکیک آن توسط بند یک مصوبه فوق نسخ صریح قانون است و این امر خلاف اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی میباشد.
2ـ بر اساس ماده 33 قانون امور گمرکی قانونگذار اعلام داشته کالای متروکه موضوع ماده 24 این قانون، توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به عنوان مسئول فروش کالای متروکه و با رعایت مقررات مربوطه به فروش میرسد در صورتی که مدیریت محترم جمعآوری، تملک و اداره اموال منقول طی نامه 23617/1 ـ 5/7/1393 اعلام نموده بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران، فروش و واگذاری این گونه کالاها مقدورنمیباش د که این امر را رئیس محترم اداره جمعآوری و فروش اموال تملیکی طی نامه شماره 4179/۰7 مورخ 23/7/1393 به صاحب کالا اعلام مینماید.
3ـ بر اساس قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مصوب 24/1۰/137۰ مجلس محترم شورای اسلامی که در مورخه
7/11/137۰ نیز به تایید شورای محترم نگهبان گردیده. در ماده 1 آن، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، وظیفه فروش اموال متروکه را دارد و طبق ماده 34 همین قانون تأخیر در فروش خلاف قانون است و حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود و بند 1 مصوبه مذکور که این گونه کالاها را مشمول آن نمیداند مغایر این قانون نیز میباشد و سازمان مذکور به جهت صدور این مصوبه از فروش کالای متروکه طبق نامه شماره 23617/1 مورخ 5/7/1393 مدیریت سازمان از فروش خودداری مینماید. در خصوص بند 2 مصوبه مذکور کـه ترخیص هر  گونه خـودرو را صـرفاً بـرای خودروهای بـا حجم مـوتور (25۰۰ (سیسی و پایینتر مجاز است و ترخیص خودروهای بالای (25۰۰ سی سی ) را که دارای مجوز ترخیص قانونی از محل مصوبه شماره 11832۰ /ـ ت49515هـ ـ 21/6/1392 قبلی هیأت محترم وزیران دارند نیز مجاز ندانسته و آنها را ملغی نموده لازم به ذکر است:
الف: هیأت محترم دولت بر اساس بند 4 مصوبه شماره 11832۰/ت49515هـ 21/6/1392 به پیوست (کلیه کالاهای مشمول اولویت 1۰ را که خودروهای با حجم موتور بالای 25۰۰ سیسی که در این گروه میباشند که تا زمان ابلاغ این مصوبه در اماکن گمرکی و ... موجود بوده و قبض انبار اخذ شده را با مجوز ثبت سفارش با دو برابر سود بازرگانی ترخیص آنها را بلامانع دانسته است) در صورتی که گمرک محترم به استناد بند 2 مصوبه جدید هیأت دولت از ترخیص کلیه خودروهایی که از محل همین مصوبه مجوز ثبت سفارش اخذ نمودهاند و حتی پروانه گمرگی اخذ کرده اند ولی از گمرک خارج نشده بود، جلوگیری مینماید که این امر برخلاف مواد قانون مقررات صادرات و واردات مصوب مورخ 7/4/1372 مجلس محترم شورای اسلامی میباشد که در ماده 1 آن صراحتاً این قانون را برای صادرات و واردات لازم الاجراء دانسته و نباید مصوبات جدید هیأت محترم وزیران مغایر آنها باشد و در صورت وضع قوانین جدید نیز نباید عطف به ماسبق گردد.
ب: ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات، حقوق مکتسبهای را برای واردکنندگان و صادرکنندگان قائل شده است و وزارت بازرگانی را موظف دانسته تغییرات کلی آییننامه را هر سال بـرای سال بعد منتشر نمایـد نـه این کـه کالاهایی کـه از سالهای گذشته نیز که بـا مصوبـه شماره 11832۰/ت49515هـ ـ 21/6/1392 دارای مجوز رسمی میباشند و حتی خودروهای بالای حجم 25۰۰ سیسی که از سال 1391 با وجود مجوز ثبت سفارش از وزارت بازرگانی به علت اختلاف ماخذ داخل گمرگ میباشند و به واسطه حل اختلاف بعد از 2 سال امکان ترخیص پیدا کردهاند را گمرک محترم به علت بند 2 مصوبه مذکور از ترخیص آنها خودداری مینمایند.

ج: بر اساس بند 1 ماده 11 آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 14/1/1373 که به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی نیز رسیده است و حکم قانون را دارد و در آن قانونگذار صراحتاً مقرر میدارد (کالاهایی که قبل از ممنوع شدن یا تغییر شرط ورود ....در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد) قابل ترخیص خواهد بود، به همین جهت بند 2 مصوبه مذکور به علت این که اذعان میدارد کلیه مصوبات ذکر شده و مشابه را تنها برای ترخیص خودروهای پایین تر از حجم 25۰۰ سیسی مجاز دانسته و قانون تصویبی قانونگذار را برای خودروهای گوناگون تفکیک کرده، مغایر قانون است.
4ـ بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی که اذعان میدارد، مصوبات هیأت دولت نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد در صورتی که بندهای 1 و 2 مصوبه مذکور هیأت محترم وزیران برخلاف این اصل و قوانین مصوب مجلس محترم میباشد.
مع ذالک بر اساس اصل پنجاه و هفتم تفکیک قوا و اصل هفتاد و یکم قانون اساسی وضع قانون به عهده قوه مقننه میباشد ولی مصوبه فوق وضع قوانین جدید محسوب میگردد و به جهت این که اکثر خودروهایی که بر اساس مصوبات قبلی دارای مجوزهای ترخیص میباشند از سال 1391 و 1392 داخل گمرگ میباشد و به جهت این که اکثر خودروهای مذکور با مدل 2۰13 میباشند و بعد از گذشت کمتر از 15 روز دیگر مدل آنها 2 سال افت میکند و به جز انبارداریهای هنگفت، خسارات عدیدهای را متوجه صاحبان کالا مینماید بدین جهت بدواً تقاضای صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مصوبه مذکور را تا ختم رسیدگی مینمایم و به استناد اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی تقاضای رسیدگی جهت ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه 7۰441/ت 51۰4۰هـ ـ 23/6/1393 هیأت محترم وزیران مورد درخواست است.»
ب: آقای محمد ربیعی نیا نیز به موجب دادخواستی جداگانه ابطال تبصره الحاقی به بند (3 (تصویبنامه شماره 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ
23/6/1393 هیأت وزیران موضوع مصوبه شماره 157885/ت51۰4۰هـ ـ 24/12/1393 هیات وزیران را خواستار شده و به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام به استحضار میرساند اینجانب به عنوان دارنده مجاز وسیله نقلیه با حجم موتور بالای 25۰۰ سیسی در محدوده منطقه آزاد بندر انزلی که وفق مقررات دارای حقوق قانونی بوده، حالیه با عنایت به تبصره الحاقی مصوب مورخ 24/12/1393 هیأت محترم وزیران به بند 3 تصویبنامه مذکور، از استیفای حقوق کامل خویش مندرج در مقررات مناطق آزاد و قوانین حاکم بر قلمرو گمرکی و همچنین استفاده از مرخصی و مجوز تردد در سایر نقاط کشور ممنوع شده که به دلیل خلاف قانون بودن تبصره الحاقی به ذیل بند 3 مصوبه فوقالاشعار، درخواست ابطال آن به شرح ذیل را دارد.
برابر بندهای 1 و 2 تصویبنامه شماره 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ 23/6/1393 هیأت محترم وزیران، فحوای کلی آن ممنوعیت ورود و تردد خودروهای با حجم بالاتر از 25۰۰ سیسی نسبت به پلاکهای ملی بوده و هرگونه مصوبهای در خصوص واردات این گونه خودروها از سوی جانبازان و معلولان ملغی گردید. لذا در بند 3 آن مصوبه خودروهای مناطق آزاد از این مقوله مستثنی شده «بند 3 :تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدوده این مناطق مجاز است و ورود آنها به قلمرو گمرکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است.» اما پس از مضی شش ماه از تاریخ تصویب آن مجدداً برخلاف مقررات گمرکی و متن مصوبه فوق، هیأت وزیران تبصرهای به بند3 مصوبه مذکور الحاق نمود که به شرح ذیل است: «متن زیر به عنوان تبصره به بند 3 تصویبنامه شماره 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ 23/6/1393 الحاق میگردد، (تردد خودروهای با حجم موتور بیش از 25۰۰ سیسی و با پلاک مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی به خارج از این مناطق ممنوع است)».
با عنایت به وجود قانون امور گمرکی مصوب 22/8/139۰ مجلس محترم شورای اسلامی از آن جا که مرجع هرگونه تفسیر و اصلاح قوانین عادی با همان مرجع تصویبکننده (در این مقوله مراد، مجلس شورای اسلامی) بوده و حدود اختیارات هیأت وزیران بر اساس اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر وضع آییننامههای اجرایی قوانین مصوب مجلس، وضع هرگونه تصویبنامه و آییننامه جهت انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و نیز تنظیم سازمانهای اداری آن هم با قید «عدم مخالف آنها با متن و روح قوانین و مقررات» است لذا مستندات قانونی و استدلالات حقوقی را وفق اصول، موازین و بدیهیات حقوقی مبنی بر آن که تبصره الحاقی به بند 3 مصوبه مذکور، خلاف مقررات و قوانین بوده به شرح ذیل معروض میدارد:
1ـ برابر آییننامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران به شماره27115ت94ک ـ 9/7/1373 مجلس محترم شورای اسلامی که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده در ماده 16 آن مقرر گردید «وسیله نقلیهای که در مناطق آزاد شماره گذاری شده پس از تشریفات گمرکی به مدت مربوط به ورود اتومبیلهای خارجی، مجوز تردد موقت سایر نقاط کشور (را) دریافت خواهد کرد». حال مقصود از مجوز تردد موقت (به) سایر نقاط کشور به مدت مربوط به ورود اتومبیلهای خارجی چیست؟ مقنن در تبصره 2 ماده 1 آییننامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی شماره 13468/ت ـ 11/8/1373 هیأت محترم وزیران که اصلاحیه مورخ 19/8/1383 مصوب معاون اول رئیس جمهور اعمال شده (به استناد ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب سال 1372 (و ماده 2 از همین آییننامه به تعریف وسیله نقلیه خارجی و طی تشریفات گمرکی و مدت و مسیر تردد آنها پرداخته و از دیگر سو در ماده 47 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/139۰ مجلس محترم شورای اسلامی به تعریف انواع رویههای گمرکی پرداخته است که از جمله آنها «ورود موقت (موضوع ماده 5۰ قانون امور گمرکی) و «رویه کرانبری ـ کابوتاژ (موضوع ماده 99 قانون امور گمرکی)» است. لذا بر اساس این دو رویه گمرکی مقبول بین المللی، تمامی ماشینهای خارجی پس از طی تشریفات گمرکی کشور جمهوری اسلامی ایران، حق ورود به قلمرو گمرکی را مطابق قوانین دارا میباشند و حتی در هنگام خرید و ثبت سفارش این قبیل وسایط نقلیه، ملاک ثمن معامله، ارز خارجی بوده و نه پول رایج مملکتی که اینها جملگی دلالت بر این امر دارد. بنابراین اگر با فلسفه وجودی این مقرره قانونی مخالف هستیم لذا ورود اتباع بیگانه از طریق مرزهای کشور با وسایط نقلیه خود به موجب قوانین گمرکی و آییننامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی شماره 13468/ت ـ 11/8/1373 هیأت محترم وزیران تحت هر اسم و عنوان اعم از ورود موقت یا کابوتاژ هم تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و مخالف قانون بوده که این مقوله متاسفانه در محیط فراملی قابل پذیرش نبوده و نیست و حقی که به موجب قوانین بینالمللی نیز محترم شمرده شده و لازمالاتباع است از سوی هیأت محترم وزیران مخدوش شده است.
2ـ وفق اصول و موازین حقوقی مندرج در قانون امور گمرکی از جمله به صراحت ماده 113 قانون امور گمرکی کالاهای قاچاق و خلاف شرع و قانون، احصاء شده که این قبیل کالاها از هر گونه ورود و تردد به کشور و قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران ممنوع میباشند همچنین متعاقب آن نیز مقنن در ماده 117 همان قانون به اسناد و مدارک مثبته گمرکی اذعان داشته که به موجب بندهای «ج» و «د» آن اخذ «پروانه ورود موقت» و «پروانه کران بری ـ کابوتاژ» از زمره مدارک مثبته بوده که برای دارندگان وسایط نقلیه مناطق آزاد پس از تشریفات گمرکی به استناد ماده 16 از آییننامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران میباید صادر و تسلیم گردد و استفاده از این حق در آییننامه فوق پیش بینی شده است و تزاحمی با استیفای حقوق متصوره و مندرج در قوانین و مقررات گمرکی و مناطق آزاد برای این قبیل خودروها نداشته و ندارد.
3 ـ پیرو استدلالات و مستندات فوقالاشعار مقنن نیز در ماده 123 قانون امور گمرکی در پنج بند صراحتاً ممنوعیت هایی را برای «کالاهای
ممنوعه و به موجب این قانون»، «کالاهای موضوع بندهای «پ» تا «ج» ماده 122 همین قانون»، «کالاهای موضوع بندهای «چ» و «ح» ماده 122 همین قانون، و نیز «کالاهای مجاز مشروط» بیان داشته که باز هم این ممنوعیتها به منزله اسقاط و عدم استیفای تمامی حقوق مترتب بر وسایط نقلیه مناطق آزاد کشور نبوده و نیست بلکه بالعکس مقنن در مقام بیان حکم، ضمن احترام به تصور چنین حقی برای این قبیل وسایط نقلیه مجاز در محدوده مناطق آزاد کشور، انقضای مهلت ورود موقت یا کابوتاژ را مشمول کالای قاچاق و ممنوعه قلمداد میکند که مفهوم مخالف آن، مفروض بودن چنین حقی (حق تردد در خارج از قلمرو منطقه آزاد و ورود به منطقه گمرکی و سرزمین اصلی) در نزد مقنن است.
4ـ هیأت محترم وزیران با علم و اشراف به قانون امور گمرکی مصوب 22/8/139۰ مقوله ورود و تردد خودروهای مناطق آزاد را به موجب بند 3 تصویبنامه شماره 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ 23/6/1393 هیأت وزیران، مستثنی نمود و فقط مشمول ماشینهای پلاک ملی قلمداد کرد و این در حالی است که با تصور حکیم بودن مقنن به قوانین و مقررات، متاسفانه پس از شش ماه از تاریخ آن مصوبه، مجدداً امری ناصواب و خلاف مقررات (الحاق تبصره به بند 3 همان مصوبه) به تصویب رسیده و کلیه خودروهای مناطق آزاد را هم شامل این ممنوعیت تردد دانسته است.
علی ایحال با عنایت به تمامی موارد معنونه و صراحت مقنن در قوانین و مقررات حاکم بر این قبیل وسایط نقلیه و این کـه فلسفه وجودی ورود و تبادل کالا از طـریق مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویـژه اقتصادی، تسهیل امـور تجاری و بازرگانی است و مزایای قانونی هم وفق مقررات مصوب را در پی دارد، لذا به استناد اصل 138 قانون اساسی به دلیل مخالف قانون بودن تبصره الحاقی مورخ 24/12/1393 مصوب هیأت محترم وزیران به بند 3 تصویبنامه شماره 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ 23/6/1393 هیأت وزیران، درخواست ابطال این تبصره از آن مقام محترم مورد استدعاست.»
متن مصوبات هیأت وزیران به قرار زیر است:
«مصوبه شماره 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ 23/6/1393
هیأت وزیران در جلسه 19/6/1393 به پیشنهاد شماره 1297۰۰/6۰ ـ 12/6/1393 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 138 قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1ـ خودروهای سواری با حجم موتور بالای (25۰۰ (سیسی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفاً امکان مرجوع نمودن به
خارج از کشور را دارند.
2ـ ورود و ترخیص هر گونه خودرو سواری از محل تصویبنامههای شماره 2۰44۰8/ت41717هـ ـ 7/11/1387 ،شماره 2۰4419/ت41829هـ ـ
7/11/1387 و شماره 85711/ت48176هـ ـ 11/4/1392 و سایر مصوبات مشابه صرفاً برای خودروهای با حجم موتور (25۰۰ (سیسی و پایین
تر مجاز است.
3ـ تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدود این مناطق مجاز است و ورود آنها به قلمرو گمرکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان
پذیر است. ـ معاون اول رئیس جمهور»
مصوبه شماره 157885/ت51۰4۰هـ ـ 24/12/1393:
«متن زیر به عنوان تبصره به بند (3 (تصویبنامه شماره 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ 23/6/1393 الحاق میگردد:
«تردد خودروهای با حجم موتور بیش از 25۰۰ سیسی و با پلاک مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی به خارج از این مناطق ممنوع
است.» »
در پاسخ به شکایات مذکور، معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیسجمهور] به موجب لایحه شماره 69769/2674۰ ـ 15/9/1394
توضیح داده است که:
«در خصوص دادخواستهای موضوع پروندههای شماره 94/377 ،94/222 ،94/63 و 93/1۰۰5 مربوط به تقاضای ابطال تصویبنامه شماره
7۰441/ت51۰4۰هـ ـ 23/6/1393) موضوع جلوگیری از ورود خودروهای سواری با حجم موتور بالای 25۰۰ سیسی) و نیز تبصره (3 (الحاقی به
تصویبنامه اخیرالذکر (موضوع تصویبنامه شماره 157885/ت51۰4۰هـ ـ 24/12/1393 (و اجرای مواد (1 (و (44 (قانون تأسیس و اساسنامه
سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی اعلام میدارد:
1ـ بدواً لازم به ذکر است که علاوه بر مستندات قانونی و مبانی حقوقی که در ادامه ذکر میشود، به دنبال ورود خودروهای لوکس و تجملی و تبعات و مفاسد مربوط به آن و تذکرهای مقام معظم رهبری در این مورد و تأکید بر اتخاذ تدابیر لازم و کنترلی در این زمینه، مصوبات مورد شکایت صادر شده است.
2ـ هیأت وزیران به موجب تبصره (1 (ماده (2 (قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب 1372 (میتواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی، با رعایت قوانین مربوط، صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید. لذا هیأت وزیران به موجب تصویبنامه شماره 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ 23/6/1393 ورود خودروهای سواری با حجم موتور بالای 25۰۰ سیسی را مجاز ندانسته و ترتیباتی را برای آن پیش بینی کرده است.
3ـ به موجب ماده (14 (قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (مصوب 1372 (که مقرر میدارد:
«ماده14ـ مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور میباشد.»
و ماده (8 (قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1384 (که مقرر میدارد:
«ماده8 ـ مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از
حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیتها و ممنوعیتهای مقررات واردات و
صادرات به استثنای محدودیتها و ممنوعیتهای قانونی و شرعی نمیشود و مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور به استثنای مناطق یاد
شده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات میباشد.»
مناطق مذکور قلمرو گمرکی نیستند (و در واقع از نظر گمرکی، سرزمین خارجی محسوب میشوند) و اشخاص میتوانند کالاهای خود را بدون
پرداخت حقوق ورودی و بدون رعایت مقررات و ضوابط قلمرو گمرکی، وارد منطقه نموده و به خارج از کشور برگردانند و در زمان ورود کالاها از
منطقه به قلمرو گمرکی (داخل کشور) باید حقوق ورودی را پرداخت و مقررات قلمرو گمرکی را رعایت نمایند.
4ـ با توجه به مستندات فوقالذکر، در مورد هر یک از دادخواستها به تفکیک به شرح زیر اعلام نظر میگردد:
الف) دادخواست موضوع پرونده 94/377) آقای سهراب فتحیه)
نظر به این که خودروی متعلق به شاکی، در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی (خارج از قلمرو گمرکی) بوده و وارد قلمرو گمرکی (به هر
دلیل) نشده است، لذا موضوع عطفبهماسبق شدن تصویبنامه شماره 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ 22/6/1393 موضوعیت ندارد.
ب) دادخواست موضوع پرونده 94/222) آقای محمد ربیعی نیا)
هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره 277575/ت46172هـ ـ 4/12/1389 مجوز تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد انزلی را تا شعاع 5۰
کیلومتری صادر کرده است و به لحاظ حقوقی و قانونی اختیار لغو مصوبه خود را دارد و در واقع به موجب تبصره الحاقی موضوع مصوبه شماره
157885/ت46172]51۰4۰[هـ ـ24/12/1393 مصوبه یادشده و مصوبات مشابه خود را لغو کرده است.
ضمن این که تصویبنامههای شماره 1۰۰992/ت49155هـ ـ2/5/1392) مجوز تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو به مرکز
استان آذربایجان غربی)، شماره 2۰9224/ت46487هـ ـ 25/1۰/1392) مجوز تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس به مرکز
استان آذربایجان شرقی) و شماره 2۰3316/ت47621هـ ـ 14/1۰/139۰) مجوز تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند به مرکز
10/3/2016 www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=11643
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=11643 4/5
استان خوزستان) مورد ایراد رسمی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و ملغی الاثر گردیده اند. لذا تبصره الحاقی یاد شده در
راستای آنها صادر شده است.
لازم به ذکر است ورود موقت خودروهای اشخاص مقیم خارج از کشور به قلمرو گمرکی (موضوع ماده 78 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/139۰(
مقولهای جدا از موضوع تردد خودروهای دارای پلاک مناطق در داخل استان است و هم اکنون اشخاصی که شرایط لازم را دارند میتوانند با
استناد به ماده (78 (قانون امور گمرکی و با رعایت مواد (72 (الی (8۰ (آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی، خودرو خود را با تشریفات مربوط و
تضمین، وارد قلمرو گمرکی نمایند که در هر حال این امر خروج موضوعی از دو مصوبه مورد شکایت دارد.
پ) دادخواست موضوع پرونده 94/63) آقای عبدالحسین رئیسی)
خودروهای متعلـق بـه شـاکی، در منطقـه ویژه اقتصادی بنـدر نوشهر موجود بـوده و پیش از تصویبنامه شماره 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ
23/6/1393 به موجب دو فقره اظهارنامه ، متروکه شده و به موجب نامههای شماره 45۰۰۰13 ـ 13/6/1393 و 45۰۰۰12 ـ 8/6/1393 گمرک
ایران متروکه شدن آنها به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی اعلام شده است ولی چون خودروها وارد قلمرو گمرکی نشده است، لذا
مشمول تصویبنامه فوق بوده و باید مرجوع گردند. اضافه مینماید صرف تنظیم اظهارنامه متروکه نمیتواند ملاک ورود خودرو به قلمرو گمرکی
باشد.
ت) دادخواست موضوع پرونده 93/1۰۰5) آقای سیف ا... حدادی)
نظر به این که خودروی متعلق به شاکی، به موجب قبض انبار شماره 98931 ـ 1/8/1393 و پس از تصویبنامه شماره 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ
23/6/1393 وارد قلمرو گمرکی شده است و بند «2 «مصوبه مذکور، مصوبات قبلی را اصلاح و آنها را برای ورود خوردهای سواری با حجم موتور
کمتر از 25۰۰ سیسی قابل اجرا دانسته است، لذا استناد به مصوبات قبلی، موجه و صحیح نمیباشد.
5 ـ علاوه بر نکات ذکر شده در مورد هر یک از دادخواستهای تقدیمی، ذکر این نکته کلی در مورد تقاضاهای تقدیمی ضرورت دارد که بر اساس
مستندات قانونی مربوط نظیر بند «د» ماده (4 (قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مستندات قانونی که در بندهای «2 «و «3«
این دفاعیه به آنها اشاره شد و سایر مستندات مرتبط و نیز بر اساس اختیار قانونی هیأت وزیران همانند هر مرجع ذی صلاح دیگر برای لغو یا
اصلاح مصوبات قبلی خود، مصوبات مورد شکایت مغایرتی با قوانین نداشته و در چارچوب اختیارات قانونی صادر شده است ضمن این که در عمده
موارد، شاکی مستند قانونی خاصی دال بر مغایرت مطرح ننموده است.
6 ـ با توجه به مراتب فوق رد شکایتهای تقدیمی مورد تقاضا میباشد.»
متعاقباً، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور]، به موجب لایحه شماره 8471/25724 ـ 29/1/1395 اعلام
کرده است که:
«عطف به نامه شماره 93/1۰۰5 ـ 2/12/1394 و پیرو لایحه دفاعیه شماره 69769/2674۰ ـ 15/9/1394 در خصوص دادخواست مربوط به
تصویبنامه شماره 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ 23/6/1393 و الحاقیه آن به شماره 157885/ت51۰4۰هـ ـ 24/12/1393 اعلام میدارد:
1ـ مصوبههای یاد شده و الحاقیه آن مورد اصلاح قرار نگرفته است.
2ـ همان گونه که در نامه 69769/2674۰ ـ 15/9/1394 اعلام شده، وضع ضوابط مصوبه یاد شده با توجه به تذکرهای مقام معظم رهبری برای
جلوگیری از ورود خودروهای لوکس و تجملی صورت گرفته است و دولت نیز طبق تبصره (1 (ماده (2 (قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب
1372 (اختیار ممنوعیت ورود برخی از کالاها را دارد.
3ـ بند «1 «تصویبنامه 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ 23/6/1393 ناظر به خودروهایی است که هم حجم موتور بالای 25۰۰ سیسی دارند و هم
مشمول مقررات متروکه قرار گرفته اند. مطابق ماده (35 (قانون امور گمرکی «هر گاه کالای متروکه از نوع کالاهای ممنوع باشد برای آن
صورتمجلس ضبط تنظیم میگردد و کالای متروکه که مطابق قانون امور گمرکی و قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مصوب
(137۰ (در اختیار سازمان مذکور قرار میگیرد.
بدیهی است «کالای ممنوعه» قابل ورود به داخل کشور از طریق سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی نمیباشد زیرا مغایر با اصل ممنوعیت
ورود است در غیر این صورت باید ملتزم شد کالاهای ممنوعه شرعی نیز از طریق فروش وارد کشور شده و میتواند مورد استفاده در کشور قرار
گیرد.
بر اساس اختیاری که دولت برای ممنوعیت ورود کالا به کشور (موضوع تبصره (1 (ماده (2 (قانون مقررات صادرات و واردات) داشته است مقرر
نموده است خودروهای بالای 25۰۰ سیسی که متروکه باشند ممنوع از ورود به بازار داخلی باشد و مرجوع نمودن آن به خارج تجویز شده
است که مالک طبق قانون امور گمرکی میتواند درخواست اعمال مقررات مربوط به مرجوع نمودن آن را چنان که در بند «1 «مصوبه نیز تصریح
شده بنماید و در صورت استنکاف مالک، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به لحاظ ممنوعیت ورود آن بـه کشور میتواند آن را مرجوع و
در کشور خارجی به فروش رساند و با رعایت قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در خصوص وجوه حاصله تعیین تکلیف
نماید.
4ـ حکم بند «2 «مصوبه، مانع از اجرای ماده (11 (آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در جهت حفظ حقوق مکتسبه افراد نمیباشد
به خصوص که حکمی برای عدم اجرای ماده (11 (آییننامه مزبور نداده است (تصویر ماده 11 آییننامه قانون مقررات صادرات و واردات پیوست
است) در نتیجه حقوق مکتسبه افراد با توجه به ماده (11 (آییننامه مزبور مراعات میگردد.
نامه شماره 32569 ـ 94/م/5۰4۰ ـ 27/11/1394 دبیر محترم هیأت دولت نیز ناظر بر رعایت قوانین و مقررات موضوعه در مورد ترخیص خودروهای
مزبور به شرح پیوست ایفاد میگردد.»
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ،پرونده به هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و این هیأت در خصوص تقاضای ابطال تبصره الحاقی به بند 3 مصوبه شماره 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ
23/6/1393 هیأت وزیران موضوع مصوبه شماره 157885/ت51۰4۰هـ ـ 24/12/1393 هیات وزیران به موجب دادنامه شماره 93 ـ 3/6/1395 رأی
به رد شکایت صادر کرده و رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قطعیت یافته
است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/6/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب
دیوان تشکیل شد تا در خصوص تقاضای ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ 23/6/1393 هیأت وزیران اتخاذ تصمیم کند.
هیات پس از بحث و بررسی به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ مطابق ماده 24 قانون امور گمرکی مصوب سال 139۰ مقرر شده است: «مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا
به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکتهای حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص
گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر
صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه میشود. ........»
10/3/2016 www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=11643
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=11643 5/5
چنانچه کالای متروکه از کالاهای ممنوعه نباشد، مطابق ماده 33 همان قانون، توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به فروش
میرسد و چنانچه کالای متروکه از نوع کالای ممنوعه باشد، مطابق ماده 35 قانون پیش گفته، برای آن صورتمجلس ضبط تنظیم میشود و در
صورتی که صاحب کالا به عمل ضبط گمرک معترض باشد ظرف مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ صورتمجلس و یا درج آگهی ضبط در یکی از روزنامههای
کثیرالانتشار میتواند به مرجع قضایی مراجعه کند.
در بند 1 تصویبنامه شماره 7۰441/ت51۰4۰هـ ـ 23/6/1393 هیأت وزیران، مقرر شده است:
«خودروهای سواری با حجم موتور بالای 25۰۰ سیسی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفاً امکان مرجوع شدن به خارج
از کشور را دارد ». این در حالی است که اگر کالای موضوع مصوبه از نوع کالای ممنوعه نیست و فقط متروکه است پس حکم ماده 33 قانون
صدرالذکر بر آن مجری خواهد بود و باید توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به فروش برسد و اگر کالای موضوع مصوبه متروکه
ممنوعه است حکم ماده 35 قانون مذکور باید اجرا شود. بنا به مراتب چون بند یک مصوبه معترٌضعنه حسب مورد با مواد 35 و 33 قانون امور
گمرکی مصوب سال 139۰ مغایرت دارد، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب
سال 1392 و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، از تاریخ تصویب آن ابطال میشود.
ب ـ بـا توجه بـه این که بـه موجب مصوبات مصرح در بند 2 تصویبنامه شماره 7۰441/ت51۰4۰ هـ ـ 22/6/1393 هیأت وزیران، اجازه ورود خودرو
با رعایت شرایط مربوط داده شده است و در اجرای این مصوبات، واردات خودرو صورت پذیرفته ، مصوبه موخر هیات وزیران با لحاظ مقررات ماده 4
قانون صادرات و واردات مصوب سال 1372 نمیتواند حق مکتسب اشخاصی که با مصوبات قبلی برای آنها ایجاد شده است را محدود کند.
بنابراین چون در بند 2 تصویبنامه یاد شده، حقوق آن دسته از اشخاص که با مصوبات قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کردهاند و با این مصوبه
نتوانستهاند خودروی خود را ترخیص کنند تضییع میشود، در نتیجه این بند از مصوبه صرفاً در حدی کـه نافی حق مکتسب چنین اشخاصی است
بـا استناد بـه بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص از
تاریخ تصویب ابطال میشود .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ارزش گمرکی خودروهای سواری سیتروئن

ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی

موضوع: اعلام ارزش سواری های Citroen چین و فرانسه مدل و سال ساخت 2017

با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه 618 مورخ 14/4/95 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش 4 مدل سواری های Citroen سال 2017 ساخت چین و فرانسه به نمایندگی شرکت آتی موتور پویا به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواری های وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد .
CFR (Euro) Country Model YearssModel Description نوع خودرو
21150 France 2016-2017 DS4 CB THP 160EAT6 خودروی سواری سیتروئن
23150 France 2016-2017 DS5 THP 160EAT6 خودروی سواری سیتروئن
20980 China 2016-2017 DS5 LS THP 165EAT6 خودروی سواری سیتروئن
26800 China 2016-2017 DS6 THP 165EAT6 خودروی سواری سیتروئن

رونوشت :
1- دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات جهت اطلاع.
2- دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت اطلاع.
3-مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه جهت اطلاع

اصلاح آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو

بسمه تعالی

4058/252179/103/2537/73/6 16/01/1391

به :ستاد نظارت گمرکات استان/اداره کل گمرک ......
از:دفتر واردات

باسلام و احترام
به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیات محترم وزیران مبنی بر اصلاح آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو موضوع تصویب نامه شماره 18758/ت28817هـ مورخ 10/4/82 ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید به شرح ذیل و با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.
1-ماده هفت : ورود انواع خودروهای سواری که از تاریخ تولید آنها بیش از سه سال گذشته باشد، ممنوع می باشد. بر این اساس مقرر گردید خودروهای سواری که دارای ضوابط فنی بوده و از طرف این دفتر ضوابط فنی آنها به گمرکات اختصاصی ترخیص خودرو ابلاغ گردیده پس از ارائه ثبت سفارش معتبر توسط متقاضی و دقت در مهلت قانونی آن و انطباق مشخصات خودروهای وارداتی با مشخصات مندرج در ثبت سفارش های مربوطه و رعایت سایر مقررات اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است صرفا سال ساخت خودرو ملاک قدمت آنها بوده و مدل خودرو به عنوان ملاک تلقی نمی گردد.
2-ماده سیزده : بر این اساس نیز مقرر گردید کارکنان سفارتخانه ها و ایرانیان مقیم خارج از کشور با شرایط مندرج در تصویب نامه موصوف صرفا برای یک بار نسبت به واردات یک دستگاه خودرو سواری تولید داخل صادراتی با استفاده از مفاد بند « ش» ماده (119) قانون امورگمرکی به عنوان کالای برگشتی به کشور صرفا از گمرک تهران و به شرح ذیل اقدام نمایند:
1-استعلام از دفتر صادرات از سوی آن گمرک مبنی بر عدم استرداد حقوق ورودی قطعات خارجی بکار رفته در خودروهای موصوف توسط صادرکنندگان خودرو سواری(در صورت استرداد حقوق ورودی قطعات خارجی بکار رفته در خودروهای موصوف واردکنندگان ملزم به پرداخت مبلغ مزبور به گمرک میباشد)
2-استعلام موردی از سوی آن گمرک از شرکتهای خودرو ساز داخلی مبنی بر مشخص شدن تاریخ صادرات خودرو وارده و انطباق ان با پروانه صادراتی
3-ارائه گواهی پایان خدمت از وزارت امور خارجه (اداره رفاه و تعاون) یا وزارتخانه مربوطه جهت مامورین ثابت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور
4-رعایت حداقل دو سال اقامت در خارج از کشور(برای ایرانیان خارج از کشور و کارکنان سفارتخانه ها)
5-رعایت ترخیص یک دستگاه خودرو سواری صرفا برای هر خانوار مقیم و با اخذ شناسنامه و گذرنامه کلیه اعضاء خانواده و استفاده از تسهیلات مصوبه اخیر صرفا برای یک بار قابل اعمال می باشد.
6-درج مشخصات خودرو در یکی از صفحات گذرنامه به هنگام ترخیص خودرو
7-خودروهای ترخیص شده می بایست از تاریخ صادرات آن دو سال گذشته و از سال ساخت خودرو نیز بیش از 5 سال نگذشته باشد.
8-تهیه دفتر یا نرم افزار بصورت متمرکز،در گمرک تهران جهت ثبت سوابق ترخیص، به منظور کنترل و رعایت عدم استفاده مجدد از تسهیلات موصوف طی 5 سال آینده و یک بار توسط وارد کننده خودرو و یا بستگان درجه اول ذینفع (همسر، فرزندان)
خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت مفاد دستور العمل فوق الذکر و مقررات امورگمرکی اقدام لازم معمول و آمار ترخیص خودروهای مربوطه را ماهیانه و با درج مشخصات کامل خودرو و صاحب آن به این دفتر اقدام نمایند. ضمنا ترخیص خودروهای مذکور نیاز به ارائه ثبت سفارش و رعایت ضوابط فنی قانون خودرو نخواهد داشت و چنانچه ابهامی در خصوص متن تصویب نامه و دستور العمل مربوطه از سوی آن گمرک مشاهده گردید مراتب به این دفتر اعلام گردد.
فرود عسگری
مدیر کل دفتر واردات

متن تصویب نامه هیات وزیران :

اصلاح آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو

شماره247297/ت47722هـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰

اصلاح آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/11/1390 بنا به پیشنهاد شماره 604308/1 مورخ 19/9/1390 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو، موضوع تصویب نامه شماره 18758/ت28817هـ مورخ 10/4/1382 به شرح زیر اصلاح می شود:
1ـ متن زیر جایگزین ماده (7) می شود:
ماده7ـ ورود انواع خودروهای سواری که از تاریخ تولید آنها بیش از سه سال گذشته باشد، ممنوع است.
2ـ متن زیر جایگزین ماده (11) می شود:
ماده11ـ نشان تجاری (برند) مدل و مشخصات اصلی خودروهای قابل ورود در چارچوب این آیین نامه که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می شود، برای مدت یکسال قابل ثبت سفارش می باشد و پس از آن تا زمان اعلام نظر مجدد مراجع یادشده در مواد (1)، (3)، (4) و (5) مبنی بر اتمام اعتبار تأییدیه قبلی، ثبت سفارش واردات خودرو مربوط بلامانع می باشد.
3ـ متون زیر به عنوان مواد (12) و (13) به آیین نامه اضافه می شود:
ماده12ـ مصرف کنندگان نهایی خودروهای وارداتی براساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و آیین نامه اجرایی آن مشمول دریافت خدمات زمان تعهد شده توسط شرکتهای نمایندگی خودروهای خارجی می باشند.
ماده13ـ کارکنان سفارتخانه ها و ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند با رعایت شرایط زیر خودروهای سواری تولید داخل صادراتی را که در خارج از کشور خریداری شده است صرفاً برای یک بار با استفاده از مفاد بند «ش» ماده (119) قانون امور گمرکی به عنوان کالای برگشتی به کشور اعاده و ترخیص نمایند:
الف ـ حداقل دو سال اقامت در خارج از کشور
ب ـ سپری شدن حداقل دو سال و حداکثر پنج سال از خروج خودرو.
ج ـ مطابقت خودرو از نظر شماره شاسی، شماره موتور، مدل، تعداد سیلندر و سایر مشخصات با خودرو صادراتی.
د ـ پرداخت حقوق ورودی قطعات خارجی به کار رفته در تولید خودروی صادراتی توسط واردکننده.
تبصره ـ کارکنان وزارت امور خارجه که به هر دلیل مجبور به ترک محل اقامت می باشند از شمول شرط دو سال اقامت (به تشخیص وزارت امور خارجه) معاف می باشند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

طبق تصویب نامه جدید دولت در سال 16 اسفند 1395 ماده 7 به مدت یک سال کاهش و ماده 11 حذف شده است :

متن تصویب نامه :

اصلاح ماده 7 آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو و حذف ماده 11

1395/12/16 هـ 53548ت/160253شماره
اصلاح ماده (7 (آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیأت وزیران در جلسه 11/12/1395 به پیشنهاد شماره 150291/60 مورخ 5/7/1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و
سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1ـ متن زیر جایگزین ماده (7 (آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو موضوع تصویبنامه شماره 18758/ت28817هـ مورخ 10/4/1382 و اصلاح بعدی آن موضوع بند 1 تصویبنامه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/1390 میشود:
«ماده7ـ ثبت سفارش و ورود خودروی سواری (سواری، سواری استیشن و سواری کار) مستعمل و یا نو که از زمان ساخت آن بیش از یک سال گذشته باشد، در سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ممنوع است.
تبصره ـ مواردی که ثبت سفارش آنها قبل از ابلاغ این تصویبنامه انجام شده است، مستثنا میباشند.»
2ـ ماده 11 آیین نامه یادشده موضوع تصویبنامه شماره18758/ت28817هـ مورخ 10/ 4/1382 و اصلاح بعدی آن موضوع بند 2 تصویبنامه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/1390 لغو و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح میشود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ضوابط فنی واردات خودرو سواری شورلت CHEVROLET

شماره بخشنامه : 62724/210/94   تاریخ 94/10/13  دانلود بخشنامه

جناب آقای پورسیف – مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی- گمرک ایران
سلام علیکم – ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۲۰۴۱۰۹ ﻣﻮرخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۴ دﻓﺘﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدرو و ﻧﯿﺮوﻣﺤﺮﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﺧﻮدروي ﺳﻮاري ﻗﺎﺑﻞ ورود ﺑﺎ ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎري CHEVROLET ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ واردات ﺧﻮدرو و رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺻﺎدره ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻨﺎف و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن با شماره مرجع ۹۰۰۵۱۴۷۵۳۹ با اعتبار ۲۹/۹/۹۸ جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. ادامه خواندن ضوابط فنی واردات خودرو سواری شورلت CHEVROLET

قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو و خرید پلاک منطقه آزاد انزلی

الف : مقررات، ضوابط كلي استفاده از خودرو با پلاك منطقه ازاد انزلي

- شعاع تردد خودرو هاي با پلاك منطقه آزاد انزلي ۵۰ كيلومتر بوده كه در نقاط مرزي تردد با تابلو مشخص گرديده است.

- آخرين نقاط تردد خودرو ها كه با تابلو مشخص گرديده اند عبارتند از :


الف ) نقاط اصلي محدوده تردد :

۱- مسير رشت به رودبار بعد از امام زاده هاشم

۲- مسير رشت به تالش نرسيده به سه راه اسالم

۳- مسير رشت به رودسر قبل ازپليس راه چابكسر

- خودروهاي با پلاك منطقه آزاد انزلي نمي توانند از نقاط تعيين شده خارج گردند و در صورت خروج از محدوده تعيين شده، ضمن تعيين جرايم سنگين ،خودروي مربوط توسط پليس توقيف و طبق قانون قاچاق با آن برخورد مي گردد.

سایر مقررات

- امكان خريد و پلاك گذاري براي هر شخص حقيقي و حقوقي يك دستگاه خودرو در سال وجود دارد.

- خودرو هاي سواري قابل پلاك در منطقه مي بايست توليد سال جاري و حداكثر يك سال پايين تر از سال جاري بوده و نو باشد.

- بر روي كليه خودروها دستگاه GPS نصب مي گردد و صاحب خودرو مي بايست از هرگونه دستكاري در دستگاه مذكور خودداري نمايند.

- از آنجايي كه جهت ترخيص خودرو با پلاك منطقه آزاد انزلي پروانه ورود موقت گمركي صادر مي گردد و صدور اين پروانه مستلزم ارائه تضامين بيمه اي مي باشد
لذا ارائه ضمانتهاي لازم به شركت بيمه مستقر در سازمان بعهده فرد متقاضي خودرو مي باشد و شركت وارد كننده و منطقه آزاد انزلي هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد

- نقل و انتقال خودرو بعد از ترخيص بلامانع است و اين انتقال براساس ضوابط تعيين شده منطقه آزاد انزلي صورت خواهد پذيرفت.

- به منظور خروج خودرو ها از محدوده تردد خودرو ، متقاضي مي بايست مجوزهاي لازم را از گمرك جمهوري اسلامي ايران اخذ نمايد.

ب ) ساير شرايط و ضوابط:
-كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه تمايل به خريد خودرو با پلاك منطقه آزاد انزلي دارند مي رساند جهت خريد خودرو مي توانند به شركت هاي زير مراجعه نمايند
و يا راساً اقدام به خريد و واردات خودرو براساس بند الف مندرج در ذيل صفحه اقدام نمايند.

آدرس نمايندگي شركتهاي وارد كننده خودرو با پلاك منطقه آزاد انزلي در منطقه

نام نمايندگي

آدرس

مدير فروش

شماره تماس

تات خودروي ايرانيان

منطقه آزاد انزلي – مجتمع ونوس - غرفه ۱۰۴

آقاي قلندري

۰۱۳۴۴۴۵۰۱۶۰

۰۱۳۴۴۴۵۰۱۶۱

۰۱۳۴۴۴۵۰۱۶۲

۰۹۱۱۶۱۱۱۴۱۲

۰۹۱۱۱۳۶۵۱۰۱

پيشرو خودرو

منطقه آزاد انزلي – مجتمع ونوس - غرفه ۱۰۵

آقاي مير كيان بهمن

۰۱۳۳۳۶۰۰۴۵۰

۰۱۳۳۳۶۰۰۴۵۱

۰۱۳۳۳۶۰۰۴۵۲

۰۹۱۱۸۳۱۰۹۱۰

بنيان خودروي زرين

منطقه آزاد انزلي – مجتمع ستاره شمال غرفه۲۱۷

آقاي قرباني

۰۹۱۱۳۳۶۹۷۴۷

۰۹۱۱۱۳۶۳۱۷۱

۰۱۳۳۳۸۵۰۳۳۳

ارمغان نوين

منطقه آزاد انزلي – مجتمع ونوس - غرفه ۳۹۲

آقاي تقي پور

۰۱۳۴۴۴۳۸۲۲۸

۰۹۱۱۷۱۶۴۷۰۳

دلتا موتور خزر

منطقه آزاد انزلي – مجتمع كاسپين - غرفه ۱۶۱

آقاي تقديسي

۰۱۳۴۴۴۲۷۷۵۲

۰۱۳۴۴۴۲۷۷۵۳

۰۹۱۱۱۳۸۸۴۳۰

آتيه سازان صنعت آرين

منطقه آزاد انزلي – مجتمع ونوس - غرفه ۸۷

آقاي دين گرد

۰۱۳۴۴۴۵۱۴۰۲

۰۹۱۷۱۹۹۰۰۹۱

آرمان خودرو

منطقه آزاد انزلي – مجتمع ستاره شمال غرفه۲۴۰

آقاي نوروزي

۰۹۱۱۳۳۳۰۰۱۸

۰۹۱۱۱۳۲۱۸۸۸

۰۱۳۳۳۸۲۴۹۶۶

۰۱۳۳۳۸۲۷۸۶۶

شركت خانه خودرو شمال

منطقه آزاد انزلي – مجتمع ونوس غرفه ۴۳۳

آقاي عمل صالح

۰۱۳۳۳۷۳۱۲۳۰

۰۹۱۲۱۱۸۵۶۵۰

شركت تضامني رمزي و شركاء

منطقه آزاد انزلي – مجتمع ونوس غرفه ۱۰۷

آقاي رمزي

۰۹۱۲۱۱۰۶۷۶۸

۰۹۱۲۱۴۰۰۸۸۷

۰۹۱۲۱۱۳۳۷۰۲

۰۱۳۴۴۴۵۱۲۲۲

تذكرات خيلي مهم:

الف -افرادي كه تمايل به واردات خودرو به نام خود دارند مي بايست قبل از اقدام به واردات خودرو مورد نظر نسبت به مراجعه به مديريت بازرگاني سازمان و اخذ مجوز ورود خودرو براساس ضوابط سازمان اقدام نمايند.

توضيح: واردات خودرو به نام اشخاص يك خودرو در سال امكان پذير مي باشد.

ب- در صورتي كه متقاضيان مبالغي را تحت عنوان پيش پرداخت به شركتهاي وارد كننده فوق پرداخت نمايند كليه مسئوليت هاي تحويل خودرو براساس شرايط قرارداد بين متقاضيان و شركت وارد كننده با طرفين قرارداد بوده و سازمان منطقه آزاد انزلي هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد.

ج- با توجه به اينكه تغييرات نرخ ارز، آپشن هاي خودرو (امكانات خودرو) و زمان تحويل خودرو در قيمت نهايي خودروها تاثير دارد لذا قيمت نهايي خودروها براساس توافق شركت هاي وارد كننده و متقاضيان خودرو خواهد بود.

عوارض و جرايم خودروهاي وارداتي با پلاك منطقه آزاد انزلي

ردیف نوع تخلف تعداد دفعات مبلغ جریمه سال 94

 

1

خروج از محدود مصوب

تردد خودرو بدون مجوز

در داخل استان

دفعه اول 5 میلیون ریال و تعهد کتبی عدم تکرار
دفعه دوم ده میلیون ریال و یک هفته توقیف خودرو
دفعه سوم 20 میلیون ریال و یک هفته توقیف خودرو
دفعه چهارم و بیشتر 50 میلیون ریال و یک ماه توقیف خودرو
2

خروج از محدود مصوبتردد خودرو بدون مجوز

در خارج استان

دفعه اول 10 میلیون ریال و یک هفته توقیف خودرو و تعهد کتبی عدم تکرار
دفعه دوم 20 میلیون ریال و یک ماه توقیف خودرو
دفعه سوم 50 میلیون ریال و دو ماه توقیف خودرو
دفعه چهارم و بیشتر 100 میلیون ریال و سه ماه توقیف خودرو
در صورت خروج بدون مجوز منطقه آزاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران مشمول ماده 113 قانون امور گمرکی و اجرای مقررات قاچاق خواهد شد و متعهد به پرداخت خسارت های ناشی از جرایم قاچقا اعلامی از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران می گردد.

عوارض سالیانه خودرو

خودروهای سواری و انواع وانت نیم درصد ارزش سیف  در اظهارنامه گمرکی خودرو
برای خودروهای سنگین، نیمه سنگین و غیره یک میلیون ریال

ضمنا تاکید می گردد یک هفته قبل از سر رسید تاریخ پروانه تردد یکساله مالکین خودروها با ارائه اصل پروانه تردد سالیانه و بازدید خودرو نسبت به تمدید بیمه نامه مسئولیت عدم خروج خودروی خود به مرکز شماره گذاری خودرو با پلاک منطقه آزاد مراجعه نمایند.

جرایم و صدور المثنی

جریمه تاخیر در تمدید پروانه تردد به ازای هر روز تاخیر 100 هزار ریال
دستکاری در سیستم جی پی اس خروج سیم کارت، پارگی پلمپ، قطع سیم و فیوز... 30 میلیون ریال

 

صدور المثنی کارت خودرو و شناسنام مالکیت

( صدور المثنی منوط به درج اگهی اعلام مفقودی روزنامه کثیر الانتشار می باشد)

3 میلیون ریال
صدور المثنی پروانه تردد خودرو 1 میلیون ریال

 

  • مدل مجاز خودروهای سبک، سواری، بنزینی،دیزلی و هیبریدی سال جاری میلادی و حداکثر یکسال زیر مدل سال جاری میلادی می باشد ( خودروهای سواری می بایست نو باشد)
  • واردات خودروهای تصادفی، و مستعمل  و خودروهای زیر 10 هزار دلار ممنوع می باشد.
  • زمان تولید کامیون، اتوبوس، کامیونت، و شاسی های متحرک نو در زمان ورود به این منطقه بیش از دو سال نباشد.
  • زمان تولید ماشین آلات راهسازی، معدنی و کشاورزی نو و یا کارکرده در زمان ورود به کشور بیش از 5 سال نباشد.
  • زمان استهلاک و از رده خارج کردن خودروهای با پلاک منطقه آزاد انزلی 20 سال از زمان شماره گذاری می باشدو چنانچه بیش از مدت مذکور بنا به شرایط خودرو و تشخیص سازمان قابل تمدید می باشد.
  • کلیه شرکتهای وارد کننده خودرو ملزم به ارائه خدمات پس از فروش و تامین قطعات خودروی فروخته شده تا مدت 5 سال از زمان فروش آن می باشندو پس از گذشت مهلت مذکور تعهدی در این خصوص نخواهند داشت.

تمدبد ساليانه پروانه گمركي خودروهاي منطقه آزاد انزلي

كليه دارندگان خودرو با پلاك منطقه آزاد انزلي مي رساند جهت تمديد ساليانه پروانه گمركي خودرو ازاين پس مي توانند به نمايندگي گمرك منطقه آزاد انزلي مستقر در رشت به آدرس : رشت - ميدان لاكاني- فاز يك بلوار ضيابري - بعد بريدگي دوم - ساختمان ستاره شهر- طبقه سوم مراجعه نمايند.

 

مدارك مورد نياز جهت نقل و انتقال خودرو با پلاك منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي

1- اصل اقرار نامه يا صلح نامه محضري (فروشنده) به همراه 2 برگ فتوكپي

2- اصل تعهد نامه محضري(خريدار) به همراه 2 برگ فتوكپي

3- تحويل اصل سند مالكيت و امضاء فروشنده در ذيل سند, در حضور مسئول مربوطه

4- اصل شناسنامه و كارت ملي خريدار به همراه 3 برگ فتوكپي در يك صفحه با درج آدرس دقيق محل سكونت,كدپستي و شماره تلفن ثابت و همراه

5- ارائه اصل پروانه تردد اورجينال (فروشنده )

6- پس از تحويل اسناد واريز مبلغ 650,000 ريال حسابداري-كانكس شماره 3

7- پس از تحويل اسناد واريز مبلغ 2,000,000 واحدحسابداري-كانكس شماره 3

8- اصل برگه عدم خلافي خودرو پليس+10 (تاريخ سر رسيد يك هفته)

9-احراز آدرس محل سكونت:ارائه كپي سند مالكيت يا اجاره منزل مسكوني (اجاره نامه داراي كد رهگيري)

توجه: در صورت اينكه سند يا اجاره نامه ملك مسكوني بنام مالك نباشد(كپي شناسنامه صفحه اول و توضيحات شناسنامه فرددرجه اول مورد نظر)

10- مبلغ تضمين اعلام شده از سوي مسئول مربوطه و ارائه تضامين به همراه يك ضامن جهت صدرو بيمه نامه مسئوليت عدم خروج از محدوده مصوب
(بيمه هاي مستقر در مركز شماره گذاري خودرو)

 

ضوابط فنی واردات خودرو سواری ولوو M1

جناب آقای پورسیف – مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی- گمرک ایران
سلام علیکم – ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۱۷۹۰۳۷ ﻣﻮرخ ۱۸/۸/۹۴ دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص ضوابط فنی خودروی سواری با نشان تجاری VOLVO به شرح مشخصات مندرج در جدول فوق الذکر و بر اساس گواهی فعالیت نمایندگی شرکت خارجی به شماره ۲۲۲۰۰۰۶۰۷۸۸۴ با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
تقی محمدیان – مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات ادامه خواندن ضوابط فنی واردات خودرو سواری ولوو M1