بایگانی برچسب: s

ارزش گمرکی کامیونت های JAC چین مدل 2017

در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه 628 مورخ 95/8/11 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت نعدن و تجارت ارزش انواع کامیونت های JAC مدل سال 2017 ساخت چین به نمایندگی شرکت آرین دیزل پایا به شرح جدول زیر ارسال می گردد.

مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری کامیونت های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد. ادامه‌ی خواندن

ارزش گمرکی و قیمت کامیونت های چینی JAC مدل ۲۰۱۵

ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی

موضوع: اعلام ارزش کامیونتهای چینی JAC مدل ۲۰۱۵

با سلام و احترام
در اجرای تبصره ۶ قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره ۵۵۵ مورخ ۱۸/۹/۹۳ کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش کامیونتهای چینی JAC مدل ۲۰۱۵ساخت چین به نمایندگی شرکت آرین دیزل پایا به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری کامیونهای وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد .

CFR (USD) MODEL/TYPE NO
۱۴۹۰۰ N721S-N56(NKLA,NSLA) ۱
۱۸۰۲۵ N721-N60WKLA ۲
۱۹۳۰۰ N721-N75 WKLA ۳
۲۰۰۸۵ N721-N82 WKLA ۴

ارزش کامیون کشنده FAW مدل CA4180J6 سال ۲۰۱۴

۱۷۱۲۲۸/۸۶۴۸/۲۰۵/۲۴/۴۰۵

ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی

موضوع: اعلام ارزش کامیون کشنده FAW مدل CA4180J6 (4×۲) سال ۲۰۱۴

با سلام و احترام
در اجرای تبصره ۶ قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره ۵۵۲ مورخ ۲۰/۸/۹۳ کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش کامیون کشنده FAW سال ۲۰۱۴ ساخت چین به نمایندگی شرکت سیبا موتور به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری کامیون وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

FOB (RMB) MODEL DESCRIPTION
۳۱۴۱۷۰٫۲۰ TRUCK FAW CA4180 J6 EURO.IV (4×۲)

ارزش گمرکی کامیون کشنده C&C چینی سال ۲۰۱۴

۱۴۲۳۸۵/۹۷۲۶/۲۰۴/۲۴/۳۳۳
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی

موضوع: اعلام ارزش کامیون کشنده C&C چینی سال ۲۰۱۴

با سلام و احترام
در اجرای تبصره ۶ قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره ۵۵۰ مورخ ۲۲/۷/۹۳ کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش کامیون کشنده C&C سال ۲۰۱۴ ساخت چین به نمایندگی شرکت آریا دیزل به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری کامیونهای وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد

خداکرم اسکندری
مدیر کل دفتربررسی و تعیین ارزش

FOB Shanghai (RMB) ENGINE DESCRIPTOIN MODEL DESCRIPTION
۳۷۸۶۲۸

YC6K1248-40

۴۸۰ HP

C&C Y120(AT)

TRUCK(4×۲)(EURO IV)

۳۶۶۴۰۰

YC6K1248-40

۴۸۰ HP

C&C Y120(MT)

TRUCK(4×۲)(EURO IV(

اعلام ارزش گمرکی كاميون مارك FAW سال 2014

100251/8648/204/24/234

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: اعلام ارزش كاميون مارك FAWسال 2014
با سلام و احترام
در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 542 مورخ 17/4/93 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش كاميون FAW مدل CA3250 سال 2014 ساخت چين به نمايندگي شركت سيبا موتور به شرح جدول زير ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري كاميون وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد .

CHASIS) FOB(RMB)) MODEL DESCRIPTION
341000

TRUCK FAWJ6 CA3250

(6×4) WITHOUT HYDRAULIC

SYSTEM AND DUMP420HP

ارزش كاميون كشنده بنز AXOR مدل 1843 سال 2014

98606/9268/204/24/229

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: اعلام ارزش كاميون كشنده بنز AXOR مدل 1843 سال 2014
با سلام و احترام
در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 545 مورخ 21/5/93 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش كاميون كشنده بنزAXOR مدل 1843 سال 2014 ساخت آلمان به نمايندگي شركت ايران خودرو ديزل به شرح جدول زير ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري كاميون كشنده وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد .

FOB(EURO) MODEL DESCRIPTION
69900 MERCEDES BENZ TRUCK AXOR 1843(4×2)

 

ارزش كاميونهاي CAMC چين سال 2014

89635/8351/204/211

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: اعلام ارزش كاميونهاي CAMC چين سال 2014
با سلام و احترام

در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 544 مورخ 14/5/93 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش كاميونهاي CAMC سال 2014 ساخت چين به نمايندگي شركت صنايع خودرو كوير به شرح جدول زير ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري كاميونهاي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد .

خداكرم اسكندري
سرپرست دفتربررسي و تعيين ارزش

 UNIT PRICE (USD)  DESCIRIPTION  MODEL  TYPE
 54000  EURI: IV
Engine:Cummins ISME4
420 Gearbox : ZF16S221 with retarder
 TRACTIVE  4*2
 60000  EURI: IV
Engine:Cummins ISME4
420 Gearbox : ZF16S221 with retarder
 TRACTIVE  6*4
 63000  EURI: IV
Engine:Cummins ISME4
385 Gearbox : ZF16S221 with retarder
DUMPER
 DUMPER  6*4

ارزش كاميون كشنده SCANIA مدل P400LA(4×2) سال 2014

89649/6429/204/24/212

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: اعلام ارزش كاميون كشنده SCANIA مدل P400LA(4×2) سال 2014

با سلام و احترام
در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 544 مورخ 14/5/93 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش كشنده SCANIA مدل P400LA سال 2014 ساخت سوئد به نمايندگي شركت ماموت به شرح جدول زير ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري كاميون وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد .

FOB (Euro) with option MODEL / DESCRIPTION
62400 P400LA4×2 HNA HIGHLINE

ارزش دو مدل كاميون jac سال 2014

75256/8264/205/24/164

متن: ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: اعلام ارزش دو مدل كاميون jac سال 2014

با سلام و احترام
در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 542 مورخ 17/4/93 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش دو مدل كاميون jac سال 2013 ساخت چين به نمايندگي شركت مادخودرو به شرح جدول زير ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري كاميونهاي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده و با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد .

MODEL DESCRIPTION FOB (USD)
4181 KR1 (4×2) 53,500
1215 KR1 (6×4) 57,000

ارزش گمرکی كاميونهای كشنده MAZ سال 2014

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: ارزش كاميونهاي كشنده MAZ سال 2014

با سلام و احترام
دراجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 538 مورخ 13/3/93 كميته مشترك گمرك جمهوري اسلامي ايران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش كاميونهاي كشنده MAZ سال 2014 ساخت بلاروس به نمايندگي شركت آذهايتكس به شرح جدول زير ارسال ميگردد . مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري ماشين آلات راهسازي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد.

PRICE PER UNIT,
EURO,FCA MINSK
MODEL NO
58000 Fifth–wheel truck MAZ-544018-1320-730 (4×2,Euro-3,Mercedes-benz) CBU 1
66000 Fifth–wheel truck MAZ-6430158-1320-712(6×4,Euro-3,Mercedes-benz)CBU 2
38350 Chassis MAZ-437130-350-700(4×2,Euro-3,Deutz)CBU 3
84000 Dump-truck MAZ-6516V8-520-700(8×4,Euro-5,MAN)CBU 4
71750 Chassis MA3-MAH(6×4)632536 ( CBU ) 5
64750 Truck tractor MA3-MAH(4×2)540548 ( CBU ) 6