بایگانی برچسب: s

ارزش گمرکی کامیونت های JAC چین مدل 2017

در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه 628 مورخ 95/8/11 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت نعدن و تجارت ارزش انواع کامیونت های JAC مدل سال 2017 ساخت چین به نمایندگی شرکت آرین دیزل پایا به شرح جدول زیر ارسال می گردد.

مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری کامیونت های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد. ادامه‌ی خواندن

ارزش گمرکی و قیمت خودرو سواری Renault مدل 2016

274/24/206/7490/94/161047

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: اعلام ارزش سواريهاي Renault مدل 2016
با سلام و احترام
در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسات 589 -22/7/94 و 588-7/7/94 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع سواري هاي Renault مدل 2016 ساخت كشورهاي فرانسه ، تركيه ، كره جنوبي ، روماني ، مراكش و اسپانيا به نمايندگي شركت نگين خودرو به شرح جدول زير ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري سواري هاي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن بيمه انجام گيرد .
CFR Freight (EURO) FOB (EURO) Engine Size (CC) Origin Country Model Name Item
13200 595 12605 2000 Romania 4*4 M/T Duster 1
12360 595 11765 2000 4*2 AT Duster 2
11830 695 11135 1600 Turkey Hatch Back AT Scala 3
13450 695 12755 2000 Hatch Back AT Scala 4
19570 695 18875 2000 France Coup Cabriolet AT Scala 5
9270 695 8575 2000 South Korea MT Fluence 6
14620 695 13925 2000 AT Fluence 7
15860 695 15165 2000 AT Safrane 8
20305 695 19610 2500 AT Safrane 9
9500 695 8805 1600 Morocco AT Symbol 10
25826 695 25131 - France Electric Vehicle Kangoo 11
19360 695 18665 2500 South Korea 4*4 AT Koleos 12
17300 695 16605 2500 4*2 AT Koleos 13

ارزش گمرکی ماشين آلات راهسازي Doosan كره جنوبي سال 2015

265/24/205/9948/94/152667

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي
موضوع: اعلام ارزش ماشين آلات راهسازي Doosan كره جنوبي سال 2015

با سلام و احترام
در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه 590 مورخ 28/7/94 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع مدل ماشين آلات راهسازي Doosan سال 2015 ساخت كره جنوبي به نمايندگي شركت بين المللي نصر ماشين به شرح جدول زير ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري ماشين آلات راهسازي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد .

نوع خودرو Model Specification Price (USD) FOB
بيل مكانيكي چرخ زنجيري  Hyd Crawler Excavator DX63-3 38000
بيل مكانيكي چرخ زنجيري Doosan Hyd Crawler Excavator DX225LC-A 92000
بيل مكانيكي چرخ زنجيري Doosan Hyd Crawler Excavator DX260LC-A 98500
بيل مكانيكي چرخ زنجيري Doosan Hyd Crawler Excavator DX340LC-A 125000
بيل مكانيكي چرخ زنجيري Doosan Hyd Crawler Excavator DX420LC-A 170000
بيل مكانيكي چرخ زنجيري Doosan Hyd Crawler Excavator DX520LC-A 194000
بيل مكانيكي چرخ زنجيري Doosan Hyd Crawler Excavator DX190WA 95000
بيل مكانيكي چرخ زنجيري Doosan Hyd Crawler Excavator S180WV 93000
لودر Doosan Hyd.Wheel Loader DL420A 136000
لودر Doosan Hyd.Wheel Loader SD310 65000

ارزش گمرکی خودروهای سواری TOYOTA مدل سال 2016

241/24/206/3550/94/136437

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي
موضوع: ارسال پرايس ليست سواريهاي TOYOTAمدل سال 2016

با سلام و احترام
در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 585 مورخ 16/6/94 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن وتجارت به پيوست يك برگ پرايس ليست انواع مدل سواريهاي Toyota سال 2016ساخت ژاپن به نمايندگي شركت ايرتويا ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري سواريهاي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن بيمه انجام گيرد.

PRICE FOR BASIC GRADE MODELS 2016

C&F PRICE ( USD) TRANSMISSION (USD) ENGINE MODEL
17100 A/T 2.0L COROLLA XLI
19300 A/T 2.0L COROLLA GLI
21800 A/T 2.5L CAMRY GL
24200 A/T 2.5L CAMRY GLX
30100 A/T 2.5L CAMRY HYBRID
16500 M/T 2.0L HILUX 4Ï2 D/C
18500 M/T 2.7L HILUX 4Ï2 S/C
20500 M/T 2.7L HILUX 4Ï2 D/C
22500 M/T 2.7L HILUX 4Ï4 D/C
22500 M/T 2.5L HILUX DLS 4Ï4 D/C
43550 A/T 2.5L LEXUS ES 250
46500 A/T 2.5L LEXUS IS 250
41200 A/T 1.8L LEXUS CT200H
51500 A/T 2.5L LEXUS GS250
22800 M/T 2.7L HIACE STD ROOF
25800 M/T 2.7L HIACE MIDDLE ROOF
30200 M/T 2.7L HIACE HIGH ROOF
30950 M/T 2.7L HIACE DSLHRACGL
14950 A/T 1.5L YARIS HB
15700 A/T 1.5L YARIS SEDANE
30100 A/T 2.5L RAV 4
28900 A/T 2.0L FVT 86
26880 A/T 1.8L PRIUS
50400 A/T 2.0L LEXUS NX200T
54500 A/T 2.5L LEXUS NX300H

 C&F PRICE ( USD)  TRANSMISSION (USD)  ENGINE  MODEL

ارزش گمرکی خودرو Audi مدل Q5 و مدل سال 2016

240/24/206/9817/94/136860

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: اعلام ارزش سواري Audi مدل Q5 و مدل سال 2016
با سلام و احترام
در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه 582 مورخ 27/5/94 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش سواري Audi مدل Q5 سال 2016 ساخت آلمان به نمايندگي شركت بهار خودرو به شرح جدول زير ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري سواري وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن بيمه انجام گيرد .

 

USD (CFR) Model Description نوع خودرو
51500 Q5 Audi SUV-1984cc Automatic سواري

136860

ارزش سواريهاي Mitsubishi مدل ساخت 2016 ساخت كشور ژاپن

230/24/206/8211/94/130081

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي
موضوع: اعلام ارزش سواريهاي MITSUBISHIژاپن مدل سال 2016

با سلام و احترام
در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 580 مورخ 13/5/94كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش سواريهاي Mitsubishi مدل ساخت 2016 ساخت كشور ژاپن به نمايندگي شركت آرين موتور پويا به شرح جدول زير ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري سواريهاي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد.

نوع MODEL DESCRIPTION

CFR BANDAR ABBAS(USD)

خودروي سواري MITSUBISHI Mirage 1.2L A/T 10500
خودروي سواري MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.L A/T 25500

mitsubishi price

ارزش گمرکی خودروهاي سواري Volvo سوئد سال 2015

223/24/206/8591/94/128530

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي
موضوع: اعلام ارزش خودروهاي سواري Volvo سوئد سال 2015

با سلام و احترام
در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسات 574 -19/3/94 و 578-23/4/94 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع مدل سواري هاي Volvo سال 2015 ساخت سوئد به نمايندگي شركت افرا موتور به شرح جدول ذيل ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري خودروهاي سواري وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن بيمه انجام گيرد .
C&F Bandar Abbas (USD) Freight (USD) FOB Price (USD) Specification Type Engine Model نوع
32660 910 31750 Hatch Back 1984cc Automatic Selux T5AWD V40 خودروسواري
43990 910 43080 Hatch Back 1984cc Automatic Rdesign T5 V40 خودروسواري
38325 910 37415 Suv-1999cc Automatic Rdesign T5 XC60 خودروسواري
50789 910 49879 Suv-1999cc With Sunroof Rdesign Plus T5 XC60 خودروسواري
32500 910 31590 Suv-1999cc Automatic Selux T5 XC60 خودروسواري

223.24.206.8591.94.128530-13940709

ارزش گمرکی خودرو سواری MITSUBISHI ژاپن مدل سال 2016

230/24/206/8211/94/130081

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي
موضوع: اعلام ارزش سواريهاي MITSUBISHIژاپن مدل سال 2016

با سلام و احترام
در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 580 مورخ 13/5/94كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش سواريهاي Mitsubishi مدل ساخت 2016 ساخت كشور ژاپن به نمايندگي شركت آرين موتور پويا به شرح جدول زير ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزش گذاري سواري هاي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد.
CFR BANDAR ABBAS(USD) MODEL DESCRIPTION نوع
10500 MITSUBISHI Mirage 1.2L A/T خودروي سواري
25500 MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.L A/T خودروي سواري

230.24.206.8211.94.130081-13940712

پرايس ليست ماشين آلات راهسازي Liugong سال 2015

184/24/205/5200/104274 دانلود بخشنامه

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: ارسال پرايس ليست ماشين آلات راهسازي Liugong سال 2015

با سلام و احترام
در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه 573 مورخ 11/3/94 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پيوست 3 برگ پرايس ليست انواع مدل ماشين آلات راهسازي Liugong سال 2015 ساخت چين به نمايندگي شركت حفار ماشين ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري ماشين آلات راهسازي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن بيمه انجام گيرد .

خداكرم اسكندري
مديركل دفتر بررسي و تعيين ارزش

ارزش گمرکی 2015 Geely ،رنو Capture ، ميني بوس Maxus ، سواري ون Joylong و Audi Q5 و Mazda 3

173/24/206/8402/99625

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: ارسال ليست سواريهاي 2015 Geely ،رنو Capture ، ميني بوس Maxus ، سواري ون Joylong و Audi Q5 و Mazda 3

با سلام و احترام
در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسات شماره575-26/3/94 ، 574 – 19/3/94 ، 573-11/3/94 و 553-27/8/93 و582-27/5/94 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پيوست يك برگ پرايس ليست سواري هاي Geely ، Audi Q5 ، سواري هاي ون Joylong و ميني بوس Maxus مدل V80 و Mazda 3 ساخت آلمان ، فرانسه ، ژاپن ، سوئد ، چين ، كره جنوبي به نمايندگي شركت هاي بهار خودرو ، اطلس خودرو و معين موتور ، گروه بهمن ديزل ،خودرو سازي اسنا ، ايساكو كيش ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري سواري هاي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد ./

C&F Bandar Abbas (RMB) کشور سازنده مدل Model Description نام خودرو
 135445 یوان چین  چین  2015  Maxus Minibus V80 16Passenger  مینی بوس
CFR Bandar Abbas (USD) کرایه حمل فوب کشور سازنده مدل Model Description نام خودرو
11200 850 10350 چین 2015 Emgrand7 MT 1808cc

 

Geelyسواری جیلی

11200 850 10350 چین 2015 Emgrand7RV MT 1808cc Geely
12490 850 11640 چین 2015 Emgrand7CVT 1792cc Geely
12490 850 11640 چین 2015 Emgrand7RV CVT 1792cc Geely
16985 990 15995 چین 2015 Emgrand X7 AT 2378cc Geely

 

CFR Bandar Abbas کرایه حمل فوب کشور سازنده مدل Specification مدل نام خودرو
14600 380 14220 فرانسه 2015 J87 1.2L A/T Capture سواري رنو
- - 115538(Yuan) چین 2015 HKL6540E4 4G69(13Seat) Joylong سواری ون
- - 1719102 ين ژاپن 2015 Mazda3 A/T SDN 2.0L Mazda سواری مزدا
50800 دلار - - آلمان 2015 SUV 1984cc Audi Q5 سواری آئودی

110599