اضافه شدن گمرک پیام و بندرلنگه به فهرست گمرکات تخصصی ترخیص لوازم خانگی

بسمه تعالی

184582/95/158285/73/326
11/10/1395

کلیه گمرکات اجرایی کشور

با سلام و احترام
پیرو بخشنامه های شماره 117784‏/95‏/229 مورخ 29‏/06‏/95 ،165943‏/95‏/136869‏/73‏/297 مورخ 15‏/9‏/95 موضوع تعیین فهرست گمرکات تخصصی انجام تشریفات گمرکی واردات قطعی لوازم خانگی، بدینوسیله گمرکات پیام وبندرلنگه نیز به فهرست موضوع بخشنامه پیروی اضافه میگردد.
لذا شایسته است مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ نمایند.
علی اکبر شامانی
مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

اضافه شدن گمرک بازرگان و انزلی به فهرست گمرکات تخصصی ترخیص لوازم خانگی

بسمه تعالی

136869/95/126376/73/258
28/07/1395

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی

با سلام و احترام
پیرو بخشنامه های شماره 117784‏/95‏/229 مورخ 29‏/06‏/95 و 123088‏/95‏/240 مورخ 06‏/07‏/95 موضوع تعیین فهرست گمرکات تخصصی انجام تشریفات گمرکی واردات قطعی لوازم خانگی، بدینوسیله گمرکات ماکو و بندرانزلی نیز به فهرست موضوع بخشنامه پیروی اضافه میگردد.
لذا شایسته است مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ نمایند.
علی اکبر شامانی
سرپرست مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

اضافه شدن گمرک چابهار و قشم به لیست گمرکات تخصصی ترخیص لوازم خانگی

بسمه تعالی

123088/95/73/240
06/07/1395

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی

با سلام و احترام

پیرو بخشنامه شماره 117784‏/95‏/229 مورخ 29‏/06‏/95 موضوع تعیین فهرست گمرکات تخصصی انجام تشریفات گمرکی واردات قطعی لوازم خانگی، بدینوسیله گمرک منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم و منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار نیز به فهرست موضوع بخشنامه پیروی اضافه میگردد.
لذا شایسته است مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ نمایند.
فرود عسگری
معاون فنی و امور گمرکی

لیست گمرکات تخصصی ترخیص لوازم خانگی

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی

با سلام و احترام

پیرو بخشنامه شماره 124/8/94/75480 مورخ 94/4/24 و در اج

رای تبصره 2 ماده 5 قانون ساماندهی مبادلات مرزی و بند 1 ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مجلس شورای اسلامی، از تاریخ صدور این بخشنامه صرفا گمرکات شهید رجایی بندرعباس، خرمشهر، بوشهر، تهران، غرب تهران، سهلان، فرودگاه امام خمینی(ع)، شیراز، اصفهان، ارومیه و بندر امام خمینی به عنوان گمرکات اختصاصی مجاز به ترخیص لوازم خانگی بزرگ تعیین می گردند. لازم به ذکر است :
1- لوازم خانگی بزرگ شمامل : یخچال، فریزر، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، کولر گازی، کولر اسپلیت،جاور برقی، مایکروویو، تلویزیون از هر نوع،
گاز رومیزی و مبله و هود آشپزخانه می باشد.
2- بدیهی است در صورت ورود کالاهای مذکور به سایر گمرکات می بایستی کالاهای مذکور به نزدیکترین گمرک مجاز به شرح فوق ترانزیت گردد.
3- در صورتیکه کالاهای مذکور قبل از ابلاغ این بخشنامه در آن گمرک موجود باشد از شمول این بخشنامه خارج می باشد.
4- واردات کالاهای مذکور از محل مبادلات مرزی از شمول این بخشنامه خارج است.
5- کالاهای مذکور از محل ارزش افزوده یا مازاد ارزش افزوده ( تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ) از شمول این بخشنامه خارج می باشد
6- کالاهای وارده توسط واحدهای تولیدی لوازم خانگی جهت انتقال به انبار اختصاصی ایشان و انجام تشریفات واردات در گمرک ناظر بر انبار اختصاصی مشمول مفاد این بخشنامه نمی باشد.
7- در هنگام ترخیص لوازم خانگی مورد اشاره، آن گمرک موظف به تنظیم و اخذ کلیه شماره سریالهای لوازم خانگی وارداتی و درج در سامانه جامع امور گمرکی بوده و شماره های قید شده می بایست به تایید سرویس ارزیابی آن گمرک رسیده باشد.
8- در صورت اظهار کالا تحت عنوان قطعات منفصله لوازم خانگی دقت کامل گردد به صورت کامل نبوده و در قالب قاعده 2 الف نباشد.

فرود عسگری

photo_2016-09-22_14-50-47

photo_2016-09-22_14-50-51

240/72/95/123088
1395/07/06

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی

پیرو بخشنامه شماره 229.95/117784 مورخ 95/06/29 موضوع تعیین فهرست گمرکات تخصصی انجام تشریفات گمرکی واردات قطعای لوازم خانگی، بدینوسیله گمرک منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم و منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار نیز به فهرست موضوع بخشنامه پیوری اضافه می گردد.

لذا شایسته است مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ نمایند.
فرود عسگری

123088

كاهش هزينه هاي تجارت خارجي واعطاي اختيارات بيشتر به گمركات اجرائي

بسمه تعالي

6034/94/73/5
22/01/1394

كليه گمركات اجرائي كشور

باسلام و احترام

با عنايت به منويات رياست محترم كل مبني بر كاهش هزينه هاي تجارت خارجي واعطاي اختيارات بيشتر به گمركات اجرائي ، وبا توجه به اينكه بعضا الزام ترخيص كالا در گمركات اختصاصي باعث افزايش هزينه هاي ترخيص كالا مي گردد لزوم بازنگري ترخيص كالاهاي مشمول گمركات تخصصي ( صادرات وواردات ) ، به استثناي كالاهاي هدف در اين زمينه شامل: پيش سازهاي مواد مخدر وروانگردانها ، تجهيزات پزشكي ، سيگار ومواد دخاني ، طلا ومصنوعات آن ، مشتقات نفتي كه نيازمند نظارت ودقت بيشتري در انجام تشريفات امورگمركي آنها مي باشد ضروري بنظر مي رسد . در اين راستا لازم است با توجه به امكانات وظرفيت هاي موجود ، خصوصا نيروي انساني مجرب ، تجهيزات تخليه بارگيري ، انبار و ساير موارد زيربنائي، بدقت مورد بررسي قرار گيرد و مواردي كه در آن گمرك امكان و ظرفيت ارائه خدمات گمركي در رويه هاي صادرات و واردات (كالاهايي كه داراي گمركات اختصاصي مي باشد) دارا مي باشد را پس از بررسي و جمع بندي در اسرع وقت به اين معاونت اعلام نمايند.

محمد رضا نادري
معاونت امور فني وگمركي