مقررات مسافری در گمرک

این صفحه مادر تمامی موارد و موضوعات مربوط به مسافران می باشد. شما در این بخش به تمامی مقررات، موضوعات، تصاویر ... که مربوط به تشریفات گمرکی مسافران، کالای مسافری هست دسترسی خواهید داشت.

خدمات ثبت سفارش  و ترخیص کالا از گمرکات تهران و بندرعباس و بازرگان  توسط کارگزار رسمی گمرک ایران تماس 09144617161 

 


منتشرشده توسط

IBfon.Org

IBfon.Org

مدیریت اصلی انجمن تجارت بین الملل