پاسخ به : اوردن کلت بادی ۴.۵ به داخل کشور توسط مسافر

انجمن ها مسافری – اقامت در خارج کالای همراه مسافر اوردن کلت بادی ۴.۵ به داخل کشور توسط مسافر پاسخ به : اوردن کلت بادی ۴.۵ به داخل کشور توسط مسافر

#14958
IBfon.OrgIBfon.Org
سرپرست کل

سلام
خیر نمی توانید. بایستی حضورا اقدام کنید
مطلب زیر را بخوانید :

واردات سلاح بادی و هر گونه سلاح دیگر تنها با مجوز وزارت دفاع