بایگانی برچسب: s

20 دانشگاه برتر آسیا در سال 2018

به گزارش ایبفون، برترین دانشگاه‌های آسیا در سال 2018 براساس رتبه بندی تایمز هایر اجوکیشن اعلام شد.

سیستم رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی تایمز، یکی از مشهورترین نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است.

این رتبه‌بندی اولین بار در سال 20014 با همکاری تایمز و کیواس منتشر شد.

سیزده شاخص مورد استفاده در این رتبه‌بندی در پنج گروه به شرح زیر قرار گرفته‌اند: ادامه‌ی خواندن