تخلفات چشم گیر گمرک در سامانه و اعتماد به اجنبی دوری از ایرانی

به گزارش ایبفون در دورانی که بیشتر امورات مردم و دولت ها به سوی الکترونیکی شدن پیش می رود مخالفت با الکترونیکی شدن تشریفات گمرکی امری غیر قابل قبول و تنگ نظرانه می باشد اما مشکل از آنجا شروع می شود که در بستر الکترونیکی شدن تشریفات گمرکی که با سامانه جامع امور گمرکی انجام می شود تخلفات گسترده در نقض قانون توسط گمرک صورت گرفته است و علاوه بر آن اجنبی گرایی بر احترام به ایرانیان پیشی می گیرد. ادامه خواندن “تخلفات چشم گیر گمرک در سامانه و اعتماد به اجنبی دوری از ایرانی”

بررسی عملکرد سامانه گمرک – پشتیبانی ضعیف برای سامانه چند ده میلیاردی

به گزارش ایبفون راه اندازی سامانه تجارت فرامرزی گمرک ( دوراظهاری ) به همراه مزایایی که ایجاد کرده به علت پشتیبانی ضعیف و عدم جوابگویی به مشکلات همان مزایا به معایب تبدیل شده اند.

راه اندازی این سامانه که به صورت غیرقابل باور و هزینه زا برای بازرگانان، از گمرک بوشهر و شهید رجایی شروع شد در طی این چند سال هنوز نتوانسته است ایرادات فنی خود را به صورت مطلوب رصد و نسبت به رفع معایب اقدام کند.

ادامه خواندن “بررسی عملکرد سامانه گمرک – پشتیبانی ضعیف برای سامانه چند ده میلیاردی”