سامانه گمرک از سانسور و حذف منتقدان تا اعتراض به سانسور صدا و سیما

به گزارش ایبفون با ایجاد سامانه جامع تجارت گویا سازندگان سامانه گمرک ( پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی دانشگاه تهران) و مدیران گمرک نگاه بد بینانه ای به این موضوع دارند و روحیه خودکامگی و خود محوری بر اخلاق و تعامل با سایر سازمان ها پیشی گرفته است.

ادامه خواندن “سامانه گمرک از سانسور و حذف منتقدان تا اعتراض به سانسور صدا و سیما”

بررسی عملکرد سامانه گمرک – پشتیبانی ضعیف برای سامانه چند ده میلیاردی

به گزارش ایبفون راه اندازی سامانه تجارت فرامرزی گمرک ( دوراظهاری ) به همراه مزایایی که ایجاد کرده به علت پشتیبانی ضعیف و عدم جوابگویی به مشکلات همان مزایا به معایب تبدیل شده اند.

راه اندازی این سامانه که به صورت غیرقابل باور و هزینه زا برای بازرگانان، از گمرک بوشهر و شهید رجایی شروع شد در طی این چند سال هنوز نتوانسته است ایرادات فنی خود را به صورت مطلوب رصد و نسبت به رفع معایب اقدام کند.

ادامه خواندن “بررسی عملکرد سامانه گمرک – پشتیبانی ضعیف برای سامانه چند ده میلیاردی”