بایگانی برچسب: s

پرداخت وام ازدواج نوبتی می شود

به گزارش ایبفون، کمیسیون تلفیق مجلس سقف وام ازدواج در سال آینده را 100 درصد افزایش داده، اما دبیرکانون بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی با انتقاد از افزایش سقف وام ازدواج در این کمیسیون، ای اقدام را یک کار سیاسی دانست و معتقد است که با این شرایط پرداخت وام ازدواج نوبتی می شود

وام ازدواج همان 15 میلیون تومان باقی ماند

به گزارش ایبفون براساس لایحه بودجه در سال 98 تسهیلات قرض الحسنه ازدواج با دوره بازپرداخت 5 ساله 15 میلیون تعیین شده است که نسبت به امسال تغییری نداشته است. ادامه‌ی خواندن