گرانترین شهرهای دنیا در سال 2011

به گزارش انجمن تجارت خارجی سازمان ECA  لیست گرانترین شهرهای جهان در سال 2011 را به شرح زیر اعلام کرد.

ادامه خواندن گرانترین شهرهای دنیا در سال 2011