ساخت چین – wingle 2012 – ارزش خوردوی وارداتی

شماره بخشنامه : 277/24/206/8392/158872

تاریخ : 1391/08/26

موضوع: اعلام ارزش خودروهای وانت Wingle چین سال 2012
با سلام و احترام
دراجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 478 مورخ 20/6/91 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع وانت Wingle به شرح جدول زیر سال 2012 ساخت چین به نمایندگی شرکت همکاریهای انتقال و توسعه فن آور هاتف ارسال می گردد . مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری خودروهای وانت وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد. ادامه خواندن “ساخت چین – wingle 2012 – ارزش خوردوی وارداتی”